වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 195 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Suzuki GN 125 H 2011
Suzuki GN 125 H 2011

49,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

13,700 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Pulsar 135 LS NEW 2017
Bajaj Pulsar 135 LS NEW 2017

17,071 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 164,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Discover 125 2014
Bajaj Discover 125 2014

4,200 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Suzuki GN 125 2004
Suzuki GN 125 2004

21,869 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

පැය 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - TVS Wego 2015
TVS Wego 2015

22,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

පැය 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Pulsar 135 2014
Bajaj Pulsar 135 2014

39,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Suzuki GS 125 jl 0203 2005
Suzuki GS 125 jl 0203 2005

30,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Boxer SG MM 2006
Bajaj Boxer SG MM 2006

55,002 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Platina 100 2013
Bajaj Platina 100 2013

55,325 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 46,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

20,500 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

13,700 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Suzuki GN 125 H 2011
Suzuki GN 125 H 2011

49,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Discover 135 2009
Bajaj Discover 135 2009

41,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 142,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Pulsar 150 2017
Bajaj Pulsar 150 2017

20,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 255,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - TVS Wego 110cc 2012
TVS Wego 110cc 2012

0 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 99,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Yamaha FZ S RED BLACK 2012
Yamaha FZ S RED BLACK 2012

35,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 189,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Pulsar 150 2018
Bajaj Pulsar 150 2018

8,456 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 287,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Demak Sky Born 2017
Demak Sky Born 2017

16,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Honda Dio 110cc 2014
Honda Dio 110cc 2014

17,379 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - TVS Metro ES 2015
TVS Metro ES 2015

23,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 102,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Platina ES 2016
Bajaj Platina ES 2016

13,500 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 132,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Pulsar NS200 2013
Bajaj Pulsar NS200 2013

17,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Demak DTM tracker 2017
Demak DTM tracker 2017

17,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 162,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Discover discovery 135 2010
Bajaj Discover discovery 135 2010

38,500 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 107,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Demak DTM 2016
Demak DTM 2016

18,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Discover 150 2011
Bajaj Discover 150 2011

41,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!