වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 157 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

37,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 315,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Pulsar 150 2008
Bajaj Pulsar 150 2008

19,500 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Discover 125 2013
Bajaj Discover 125 2013

89,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 148,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Hero Maestro Edge 2017
Hero Maestro Edge 2017

3,303 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Demak DTM 2017
Demak DTM 2017

2,500 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj CT100 MZ 2007
Bajaj CT100 MZ 2007

23,500 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

19,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 335,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Pulsar 150 black 2011
Bajaj Pulsar 150 black 2011

48,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 148,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Pulsar 150 2014
Bajaj Pulsar 150 2014

27,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 225,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Boxer 150 2012
Bajaj Boxer 150 2012

11,569 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Discover 135 2009
Bajaj Discover 135 2009

35,213 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - TVS Streak 2011
TVS Streak 2011

23,454 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Pulsar 180 XJ -9162 2012
Bajaj Pulsar 180 XJ -9162 2012

65,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Suzuki GN 125 2011
Suzuki GN 125 2011

38,256 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 168,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - TVS Wego 2017
TVS Wego 2017

17,428 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 188,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - TVS Apache 2018
TVS Apache 2018

9,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 390,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Hero Hunk . 2009
Hero Hunk . 2009

39,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - GUVAWEI-EAGLE 2018
GUVAWEI-EAGLE 2018

0 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Pulsar 135 2010
Bajaj Pulsar 135 2010

25,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 108,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Hero Pleasure 2011
Hero Pleasure 2011

65,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Suzuki GN 125 H 2009
Suzuki GN 125 H 2009

65,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 143,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj CT100 ct 2014
Bajaj CT100 ct 2014

25,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Yamaha FZ 16 2009
Yamaha FZ 16 2009

30,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Hero Hunk 150 2012
Hero Hunk 150 2012

25,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Pulsar 135 2012
Bajaj Pulsar 135 2012

25,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 108,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!