වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 171 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Suzuki GN 125 GN125 H 2012
Suzuki GN 125 GN125 H 2012

28,500 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Suzuki GN 125 2012
Suzuki GN 125 2012

40,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 168,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Suzuki GN 125 gn125h 2010
Suzuki GN 125 gn125h 2010

77,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 147,000

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

22,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 173,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Pulsar 135 LS 2013
Bajaj Pulsar 135 LS 2013

98,500 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - TVS Apache RTR 150 2014
TVS Apache RTR 150 2014

28,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Pulsar 150 UG 6 BEI 2017
Bajaj Pulsar 150 UG 6 BEI 2017

12,528 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 97,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Discover 100 2013
Bajaj Discover 100 2013

42,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Hero Achiever 2015
Hero Achiever 2015

17,843 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 215,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Suzuki GN 125 2012
Suzuki GN 125 2012

45,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Honda CB Hornet 2011
Honda CB Hornet 2011

24,900 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 580,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - TVS Scooty Pep 2010
TVS Scooty Pep 2010

30,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Honda Dio .. 2016
Honda Dio .. 2016

45,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Honda Dio WE-xxxx 2011
Honda Dio WE-xxxx 2011

27,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Honda Hornet Ch 130 2009
Honda Hornet Ch 130 2009

27,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 495,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Suzuki Djebel 2012
Suzuki Djebel 2012

1,234 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Pulsar 135 2012
Bajaj Pulsar 135 2012

50,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Discover 150 2011
Bajaj Discover 150 2011

32,788 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Yamaha FZ 2.0 2017
Yamaha FZ 2.0 2017

3,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Pulsar 135 2011
Bajaj Pulsar 135 2011

53,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Pulsar 180 2013
Bajaj Pulsar 180 2013

34,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 230,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Discover 2010
Bajaj Discover 2010

40,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

34,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Discover 2011
Bajaj Discover 2011

42,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Pulsar 180 2006
Bajaj Pulsar 180 2006

45,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Pulsar 135 2010
Bajaj Pulsar 135 2010

25,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Suzuki GN 125 2012
Suzuki GN 125 2012

40,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 168,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!