වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 129 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Hero Hunk 2011
Hero Hunk 2011

55,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Yamaha TW 200 2011
Yamaha TW 200 2011

16,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 235,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Yamaha FZ S 2012
Yamaha FZ S 2012

58,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 218,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj platina 125 2010
Bajaj platina 125 2010

39,607 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 79,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj platina 2009
Bajaj platina 2009

65,238 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Pulsar 180 2011
Bajaj Pulsar 180 2011

30,123 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 168,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Yamaha fz16 2010
Yamaha fz16 2010

25,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj pulsar 150 2017
Bajaj pulsar 150 2017

1,950 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 92,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj CT 100 2013
Bajaj CT 100 2013

28,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 119,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Discover 125M 2016
Bajaj Discover 125M 2016

21,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Demak DTM 150 2016
Demak DTM 150 2016

4,100 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 106,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Honda Hornet 2015
Honda Hornet 2015

17,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 750,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Honda Road master CD 185 1982
Honda Road master CD 185 1982

25,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 250,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Palatina 2011
Bajaj Palatina 2011

34,569 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj pulsar 2011
Bajaj pulsar 2011

48,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Yamaha tw 200 2017
Yamaha tw 200 2017

18,865 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 355,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Demak DTM 200 2016
Demak DTM 200 2016

4,525 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Suzuki GN125H 2012
Suzuki GN125H 2012

28,962 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Suzuki GS125 2008
Suzuki GS125 2008

46,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj CT 100 2008
Bajaj CT 100 2008

55,559 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Yamaha FZ-S 2017
Yamaha FZ-S 2017

2,065 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 215,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Suzuki GN 125H 2013
Suzuki GN 125H 2013

29,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 205,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - TVS Apache 150 2015
TVS Apache 150 2015

24,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Hero Hunk 2016
Hero Hunk 2016

45,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Pulsar 2015
Bajaj Pulsar 2015

33,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 240,000

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!