වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 143 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Pulsar 150 2015
Bajaj Pulsar 150 2015

25,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 238,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Hero Pleasure 100 2010
Hero Pleasure 100 2010

20,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 93,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Discover 135 2009
Bajaj Discover 135 2009

23,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - TVS Scooty Pep+ 2017
TVS Scooty Pep+ 2017

50 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Honda Dio full option 2016
Honda Dio full option 2016

18,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - TVS Apache 2016
TVS Apache 2016

28,524 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Yamaha FZ S 2017
Yamaha FZ S 2017

8,500 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj CT100 100 2007
Bajaj CT100 100 2007

30,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Pulsar 150 2016
Bajaj Pulsar 150 2016

25,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 247,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Hero Dawn cd 2010
Hero Dawn cd 2010

30,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Yamaha DT 1997
Yamaha DT 1997

150,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Platina 2012
Bajaj Platina 2012

41,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Platina 2012
Bajaj Platina 2012

28,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Discover 135 2009
Bajaj Discover 135 2009

45,300 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - TVS Streak strike 2010
TVS Streak strike 2010

20,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 79,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Pulsar 150 2015
Bajaj Pulsar 150 2015

52,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 245,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - TVS Metro Es 2012
TVS Metro Es 2012

30,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 83,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Platina 100 2016
Bajaj Platina 100 2016

25,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 133,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Hero Pleasure 100 2010
Hero Pleasure 100 2010

20,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 93,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Platina 100 2014
Bajaj Platina 100 2014

25,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Discover 125 2007
Bajaj Discover 125 2007

35,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 88,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Pulsar 150 2015
Bajaj Pulsar 150 2015

25,000 km

සාමාජිකයාරත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 238,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Platina 2014
Bajaj Platina 2014

28,900 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Suzuki GN 125 japan 2000
Suzuki GN 125 japan 2000

45,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

24,350 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 153,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Bajaj Pulsar 180 2010
Bajaj Pulsar 180 2010

45,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-රත්නපුර - Suzuki GN 125 Gn125h 2012
Suzuki GN 125 Gn125h 2012

38,000 km

රත්නපුර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!