වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 359 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 135 VR 5652 2010
Bajaj Discover 135 VR 5652 2010

19,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 137,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Wego 2016
TVS Wego 2016

10,500 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 135 2012
Bajaj Pulsar 135 2012

32,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 150 2013
Bajaj Pulsar 150 2013

36,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 178,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Suzuki Djebel ... 2008
Suzuki Djebel ... 2008

50,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

30,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 162,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Wego 2012
TVS Wego 2012

49,940 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda CB Hornet 160R 2017
Honda CB Hornet 160R 2017

10,800 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 310,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda DIO 2018
Honda DIO 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 135 2011
Bajaj Pulsar 135 2011

36,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 114,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 150 XB 2012
Bajaj Pulsar 150 XB 2012

60,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 163,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 180 ug4 2011
Bajaj Pulsar 180 ug4 2011

32,500 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 153,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 150 2010
Bajaj Pulsar 150 2010

26,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 148,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 150 2011
Bajaj Discover 150 2011

38,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 112,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 125 BAG 2013
Bajaj Discover 125 BAG 2013

18,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj CT100 2008
Bajaj CT100 2008

53,940 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 56,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Hornet CH130 Bike 2007
Honda Hornet CH130 Bike 2007

35,661 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 525,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda CD 90 Bently 1992
Honda CD 90 Bently 1992

45,845 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 39,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio Het 2016
Honda Dio Het 2016

10,300 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 169,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda MD 2000
Honda MD 2000

5,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 135 2008
Bajaj Discover 135 2008

58,650 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha Fazer 2016
Yamaha Fazer 2016

42,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 330,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Demak Savage Supra 2014
Demak Savage Supra 2014

11,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar NS160 2017
Bajaj Pulsar NS160 2017

20,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 330,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 180 UG4 2012
Bajaj Pulsar 180 UG4 2012

41,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 178,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Suzuki Gixxer moto gp 2015
Suzuki Gixxer moto gp 2015

34,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 300,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

45,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 112,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!