වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 354 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 110 2010
Honda Dio 110 2010

34,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

4,500 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda CD 125 CD125 benly 2000
Honda CD 125 CD125 benly 2000

64,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 290,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

11,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 225,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Streak New Edition 2013
TVS Streak New Edition 2013

14,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 180 Ram 2008
Bajaj Pulsar 180 Ram 2008

63,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

16,900 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 144,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Activa 2015
Honda Activa 2015

18,750 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 127,500

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda GB250 Clubman Cafe 2012
Honda GB250 Clubman Cafe 2012

1,500 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 700,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 100 2011
Bajaj Discover 100 2011

46,500 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 76,570

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - jawa 125 1987
jawa 125 1987

85,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio BCR 2015
Honda Dio BCR 2015

31,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 180 XB 2012
Bajaj Pulsar 180 XB 2012

46,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 168,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ 2014
Yamaha FZ 2014

23,456 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 268,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 150 BAQ 2014
Bajaj Pulsar 150 BAQ 2014

13,500 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 188,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 135 2009
Bajaj Discover 135 2009

75,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 150 VR 2010
Bajaj Pulsar 150 VR 2010

90,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha DT 1989
Yamaha DT 1989

100,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 180 2011
Bajaj Pulsar 180 2011

70,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ S version 2 2018
Yamaha FZ S version 2 2018

16,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio BAT 2014
Honda Dio BAT 2014

24,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 143,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio BET 2016
Honda Dio BET 2016

20,250 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha R15 2014
Yamaha R15 2014

18,030 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 440,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover Bike 2013
Bajaj Discover Bike 2013

48,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Grazia 2019
Honda Grazia 2019

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!