වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 339 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio brand new 2018
Honda Dio brand new 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,200

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Magna V-Twin 2014
Honda Magna V-Twin 2014

15,500 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 625,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Wego 2015
TVS Wego 2015

10,800 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 174,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Navi 2017
Honda Navi 2017

4,600 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj discover 135 vu 2010
Bajaj discover 135 vu 2010

25,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 148,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Scooty Pept 2017
TVS Scooty Pept 2017

2,600 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj pulsar 135 WU 2011
Bajaj pulsar 135 WU 2011

53,481 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj discover 2014
Bajaj discover 2014

38,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 135 2011
Bajaj Pulsar 135 2011

26,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 106,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj pulsar 2007
Bajaj pulsar 2007

98,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 100 2009
Bajaj Discover 100 2009

38,990 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj pulsar 2012
Bajaj pulsar 2012

53,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS streak 2012
TVS streak 2012

29,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 88,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj platina 2011
Bajaj platina 2011

73,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS wego 2013
TVS wego 2013

29,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 116,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Wego 2012
TVS Wego 2012

51,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 112,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Suzuki Volty Batch Black 2010
Suzuki Volty Batch Black 2010

20,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Platina 2014
Bajaj Platina 2014

28,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 2012
Bajaj Discover 2012

40,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 89,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj pulaar 135 2013
Bajaj pulaar 135 2013

59,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Magna 2004
Magna 2004

63,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 63,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 135 2010
Bajaj Discover 135 2010

15,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 150 2014
Bajaj Pulsar 150 2014

24,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 219,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj boxer AT 2002
Bajaj boxer AT 2002

60,621 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 2012
Bajaj Pulsar 2012

49,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 113,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda JADE ch120 2010
Honda JADE ch120 2010

32,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 329,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 125 2018
Bajaj Discover 125 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 5,500

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!