වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 356 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha TW kandy 2016
Yamaha TW kandy 2016

20,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 370,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha Ray 2014
Yamaha Ray 2014

22,800 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 148,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Caliber Discover 135 2009
Bajaj Caliber Discover 135 2009

33,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda CM Custom 1996
Honda CM Custom 1996

6,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda CB Hornet 125ch 2011
Honda CB Hornet 125ch 2011

56,680 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 750,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 125 bde9487 2015
Bajaj Discover 125 bde9487 2015

27,977 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 150 kandy 2014
Bajaj Pulsar 150 kandy 2014

23,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 205,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 150 2007
Bajaj Pulsar 150 2007

0 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 2009
Bajaj Discover 2009

45,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 125 wq 2011
Bajaj Discover 125 wq 2011

46,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 150 2016
Bajaj Pulsar 150 2016

12,557 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 267,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Hornet HORNER 115CH 2012
Honda Hornet HORNER 115CH 2012

38,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 535,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar NS160 2018
Bajaj Pulsar NS160 2018

20,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar NS160 2016
Bajaj Pulsar NS160 2016

7,347 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Benly CD-125T 2012
Honda Benly CD-125T 2012

27,500 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 345,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio Hut 2014
Honda Dio Hut 2014

19,600 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 142,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio bs4 2017
Honda Dio bs4 2017

7,650 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 213,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ 16. 2011
Yamaha FZ 16. 2011

55,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 188,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 135 Bike 2011
Bajaj Pulsar 135 Bike 2011

52,450 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ S 2009
Yamaha FZ S 2009

40,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Hero Maestro Edge 2017
Hero Maestro Edge 2017

1,800 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 135 Bike 2011
Bajaj Pulsar 135 Bike 2011

20,850 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 94,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 180 2011
Bajaj Pulsar 180 2011

35,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar NS160 ## DTS-I 2017
Bajaj Pulsar NS160 ## DTS-I 2017

9,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 350,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 125 2012
Bajaj Discover 125 2012

31,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 97,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda PCX 150 2014
Honda PCX 150 2014

10,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 575,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!