වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 336 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 74,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Avenger Street BEG 2017
Bajaj Avenger Street BEG 2017

29,990 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 238,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 135 2009
Bajaj Discover 135 2009

47,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

විනාඩි 25
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 125 XN 2012
Bajaj Discover 125 XN 2012

34,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

විනාඩි 36
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Platina 2009
Bajaj Platina 2009

61,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Boxer 2002
Bajaj Boxer 2002

85,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 37,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Hero Pleasure 2016
Hero Pleasure 2016

11,453 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 137,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,170

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Hornet 2018
Honda Hornet 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

පැය 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Hornet 2018
Honda Hornet 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 124,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 150 Bike 2010
Bajaj Pulsar 150 Bike 2010

64,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 117,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio Het 2014
Honda Dio Het 2014

27,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 147,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 135 2015
Bajaj Pulsar 135 2015

23,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 137,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

370,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 315,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Hornet GSR 600 2014
Honda Hornet GSR 600 2014

22,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 630,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Suzuki Gixxer SF-GXs 2016
Suzuki Gixxer SF-GXs 2016

2,763 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 280,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Ranomoto cg 125 2006
Ranomoto cg 125 2006

48,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 18,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Twister 2015
Honda Twister 2015

16,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Wego 2013
TVS Wego 2013

20,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha Ray ZR 2017
Yamaha Ray ZR 2017

16,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 173,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda CB 125 Cg125 1980
Honda CB 125 Cg125 1980

40,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 47,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 125 2014
Bajaj Discover 125 2014

19,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda CD 125 1987
Honda CD 125 1987

7,900 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda XR R 1995
Honda XR R 1995

28,543 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 425,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda CBR RR HRC NC29 1995
Honda CBR RR HRC NC29 1995

23,816 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 425,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 135 2013
Bajaj Pulsar 135 2013

33,200 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Scooty Zest 2016
TVS Scooty Zest 2016

26,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!