වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 350 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 110 2010
Honda Dio 110 2010

34,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ 2014
Yamaha FZ 2014

28,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 280,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 180 2007
Bajaj Pulsar 180 2007

35,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 93,000

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 135 2011
Bajaj Pulsar 135 2011

32,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 125 2017
Bajaj Discover 125 2017

600 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 240,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 135 2014
Bajaj Pulsar 135 2014

58,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 137,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Wego 2012
TVS Wego 2012

28,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 94,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio BCR 2015
Honda Dio BCR 2015

31,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 158,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ 2015
Yamaha FZ 2015

29,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 290,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ 2015
Yamaha FZ 2015

28,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 305,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ 2014
Yamaha FZ 2014

28,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 280,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 135 2010
Bajaj Discover 135 2010

41,200 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 142,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 100 2011
Bajaj Discover 100 2011

49,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 180 xb 2012
Bajaj Pulsar 180 xb 2012

31,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 168,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 150 2011
Bajaj Discover 150 2011

46,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 135 2009
Bajaj Discover 135 2009

52,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 127,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 150 BAQ 2014
Bajaj Pulsar 150 BAQ 2014

13,500 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 188,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Scooty Pep T V S 2011
TVS Scooty Pep T V S 2011

36,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ S Version-2 Bike 2018
Yamaha FZ S Version-2 Bike 2018

14,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 250,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio Scooter 2011
Honda Dio Scooter 2011

37,400 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 88,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda CB Hornet 2017
Honda CB Hornet 2017

14,700 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 150 Bike 2016
Bajaj Pulsar 150 Bike 2016

28,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 249,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda CD 125 5 Gears 1994
Honda CD 125 5 Gears 1994

12,444 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ S (VC) 2010
Yamaha FZ S (VC) 2010

35,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 135 2011
Bajaj Pulsar 135 2011

47,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 79,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Demak DTM 2015
Demak DTM 2015

8,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 148,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda CBR 2009
Honda CBR 2009

32,291 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!