වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බදුල්ල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-බදුල්ල - Honda CB Trigger 5 GEAR 2015
Honda CB Trigger 5 GEAR 2015

49,000 km

බදුල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 189,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-බදුල්ල - Bajaj Pulsar 135 2011
Bajaj Pulsar 135 2011

45,000 km

බදුල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 92,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-බදුල්ල - Bajaj Discover 125 2015
Bajaj Discover 125 2015

46,000 km

බදුල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-බදුල්ල - Bajaj Pulsar 150 2014
Bajaj Pulsar 150 2014

26,000 km

බදුල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-බදුල්ල - Bajaj Avenger Street 2018
Bajaj Avenger Street 2018

3,390 km

බදුල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 285,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-බදුල්ල - Bajaj Pulsar 150 2016
Bajaj Pulsar 150 2016

26,000 km

බදුල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-බදුල්ල - TVS Apache 150 2013
TVS Apache 150 2013

29,000 km

බදුල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 139,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-බදුල්ල - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

24,000 km

බදුල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-බදුල්ල - Hero Karizma 2015
Hero Karizma 2015

23,000 km

බදුල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 173,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-බදුල්ල - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

12,600 km

බදුල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-බදුල්ල - TVS Apache 150 2006
TVS Apache 150 2006

41,000 km

බදුල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-බදුල්ල - Hero Hunk 2015
Hero Hunk 2015

34,950 km

බදුල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-බදුල්ල - Bajaj Avenger Street 150 2017
Bajaj Avenger Street 150 2017

23,700 km

බදුල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 260,000

දින 23
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-බදුල්ල - Bajaj Pulsar NS160 2018
Bajaj Pulsar NS160 2018

14,000 km

බදුල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 28
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-බදුල්ල - Bajaj Discover 2007
Bajaj Discover 2007

80,000 km

බදුල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 28
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-බදුල්ල - Suzuki GS 125 2010
Suzuki GS 125 2010

28,000 km

බදුල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 30
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-බදුල්ල - Bajaj Pulsar 150 2014
Bajaj Pulsar 150 2014

15,200 km

බදුල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 37
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-බදුල්ල - Suzuki Bandit 250 2006
Suzuki Bandit 250 2006

18,000 km

බදුල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 230,000

දින 38
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-බදුල්ල - Bajaj Pulsar 135 2011
Bajaj Pulsar 135 2011

58,000 km

බදුල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 112,000

දින 39
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-බදුල්ල - Honda Roadmaster 1983
Honda Roadmaster 1983

35,000 km

බදුල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 285,000

දින 39
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-බදුල්ල - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

23,000 km

බදුල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 163,000

දින 40
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-බදුල්ල - Bajaj V15 2016
Bajaj V15 2016

1,000 km

බදුල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 42
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-බදුල්ල - Honda CD 200 Roadmaster 1980
Honda CD 200 Roadmaster 1980

75,000 km

බදුල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 350,000

දින 43
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-බදුල්ල - TVS Apache 2014
TVS Apache 2014

40,000 km

බදුල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 44
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-බදුල්ල - Bajaj Platina 2012
Bajaj Platina 2012

44,580 km

බදුල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 69,000

දින 45

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!