වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 1,220 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Suzuki Volty 2013
Suzuki Volty 2013

10,330 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 255,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 135 2017
Bajaj Pulsar 135 2017

22,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Discover Disvover 135 2009
Bajaj Discover Disvover 135 2009

75,400 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 110 2017
Honda Dio 110 2017

9,030 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 2018
Yamaha FZ VIR 2 2018

4,873 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 BFC 2018
Yamaha FZ VIR 2 BFC 2018

9,366 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BFR 2018
Honda Dio BFR 2018

7,488 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 150 BEA- 2017
Bajaj Pulsar 150 BEA- 2017

13,737 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 42,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar NS200 2018
Bajaj Pulsar NS200 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 101,990

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 135 2012
Bajaj Pulsar 135 2012

45,410 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,420

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 135 2017
Bajaj Pulsar 135 2017

12,722 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 42,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Discover 125 125cc BDZ 2017
Bajaj Discover 125 125cc BDZ 2017

14,838 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 47,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ VIR 2 2017
Yamaha FZ VIR 2 2017

12,822 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BER- 2017
Honda Dio BER- 2017

11,923 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 180 180cc BFA 2017
Bajaj Pulsar 180 180cc BFA 2017

9,987 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 180 BDD 2017
Bajaj Pulsar 180 BDD 2017

11,832 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 150 BDX- 2017
Bajaj Pulsar 150 BDX- 2017

14,928 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 42,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 135 BFA- 2017
Bajaj Pulsar 135 BFA- 2017

11,883 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 42,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

34,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 254,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 135 135cc 2013
Bajaj Pulsar 135 135cc 2013

25,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 150 2013
Bajaj Pulsar 150 2013

18,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 153,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Discover 125 BEK 2017
Bajaj Discover 125 BEK 2017

12,838 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Streak 2012
TVS Streak 2012

42,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 135 135cc BEB 2017
Bajaj Pulsar 135 135cc BEB 2017

13,827 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 42,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BDZ 2017
Honda Dio BDZ 2017

13,928 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Discover 125 125cc BEA 2017
Bajaj Discover 125 125cc BEA 2017

12,672 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 47,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Discover 125 125cc BDE- 2017
Bajaj Discover 125 125cc BDE- 2017

13,727 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 47,000

පැය 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!