වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 463 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj pulsar 180 (TC-) 2007
Bajaj pulsar 180 (TC-) 2007

37,523 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 150 2015
Bajaj Pulsar 150 2015

9,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 150 2015
Bajaj Pulsar 150 2015

23,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 200NS 2017
Bajaj Pulsar 200NS 2017

12,300 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha ttr 250 - RAID 2004
Yamaha ttr 250 - RAID 2004

54,100 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 240,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj pulsar 135 BCY 2015 2016
Bajaj pulsar 135 BCY 2015 2016

19,855 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Fz S V2 BDZ 2016
Yamaha Fz S V2 BDZ 2016

9,856 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 94,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Hiro Hank BBA 2014 2015
Hero Hiro Hank BBA 2014 2015

19,856 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 198,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Fz S BAR 2014
Yamaha Fz S BAR 2014

29,855 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Fz S V2 BEE 2017
Yamaha Fz S V2 BEE 2017

4,568 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 99,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Fz S BCG 2015
Yamaha Fz S BCG 2015

13,568 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 64,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj PULSAR 135 BCP 2016
Bajaj PULSAR 135 BCP 2016

14,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S BCC 2016
Yamaha FZ S BCC 2016

16,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj PULSAR 150 BCG 2016
Bajaj PULSAR 150 BCG 2016

17,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS SCOOTY STREAK BAL 2014
TVS SCOOTY STREAK BAL 2014

14,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 43,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj PULSAR 135 2013
Bajaj PULSAR 135 2013

36,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj PULSAR 180 2009
Bajaj PULSAR 180 2009

34,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj pulsar 2016
Bajaj pulsar 2016

17,500 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda CBZ extreme 2009
Honda CBZ extreme 2009

48,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj pulsar 135 BCX 2016
Bajaj pulsar 135 BCX 2016

15,682 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Fz S V2 BDY 2017
Yamaha Fz S V2 BDY 2017

9,856 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 84,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj pulsar 150 BAG 2014
Bajaj pulsar 150 BAG 2014

21,586 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ_S 2018
Yamaha FZ_S 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 108,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 150 2015
Bajaj Pulsar 150 2015

9,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Cb4 2013
Honda Cb4 2013

18,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 320,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda CBR C250 2006
Honda CBR C250 2006

46,231 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 215,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Activa i HET BBV 2015
Honda Activa i HET BBV 2015

16,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!