වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 870 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero CBZ X treme 2012
Hero CBZ X treme 2012

42,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Demak DXT Dart 225 2017
Demak DXT Dart 225 2017

14,200 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2016 NEW
Honda Dio 2016 NEW

13,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 150 UG 5 2016 20
Bajaj Pulsar 150 UG 5 2016 20

14,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 34,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

12,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 150 2016
Bajaj Pulsar 150 2016

11,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 33,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ25 2017
Yamaha FZ25 2017

14,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ 2016
Yamaha FZ 2016

12,700 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 135 2017
Bajaj Pulsar 135 2017

12,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha TW 200cc 2015
Yamaha TW 200cc 2015

12,500 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 340,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Boxer S 2007
Bajaj Boxer S 2007

52,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar NS200 Tubeless Tyres 2018
Bajaj Pulsar NS200 Tubeless Tyres 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 137,085

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar NS200 Liquid Cooling 2018
Bajaj Pulsar NS200 Liquid Cooling 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 137,085

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

15,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Discover 110 {Digital Meter} 2018
Bajaj Discover 110 {Digital Meter} 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 74,985

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 150 R RED 2018
Bajaj Pulsar 150 R RED 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 104,325

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Platina comfortec 2018
Bajaj Platina comfortec 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 69,285

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj CT100 Ebony BLK Red DK 2018
Bajaj CT100 Ebony BLK Red DK 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 63,885

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar NS160 DTS-I Engine 2018
Bajaj Pulsar NS160 DTS-I Engine 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,485

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 135 B RED 2018
Bajaj Pulsar 135 B RED 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 92,385

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 112,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Platina 100 2010
Bajaj Platina 100 2010

76,700 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Suzuki Volty 250 2012
Suzuki Volty 250 2012

41,202 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 240,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 150 (S @ Black) 2018
Bajaj Pulsar 150 (S @ Black) 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 104,325

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Discover 125 (DTS-I Engine) 2018
Bajaj Discover 125 (DTS-I Engine) 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 84,885

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Jupiter 2016
TVS Jupiter 2016

27,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 150 2016
Bajaj Pulsar 150 2016

18,600 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!