වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 647 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ 2016
Yamaha FZ 2016

21,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 150 Ebony Black 2018
Bajaj Pulsar 150 Ebony Black 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 104,850

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 135 2018
Bajaj Pulsar 135 2018

7,614 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 285,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Discover 150 2011
Bajaj Discover 150 2011

83,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Hero Pleasure .... 2012
Hero Pleasure .... 2012

22,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 89,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 135 .. 2011
Bajaj Pulsar 135 .. 2011

32,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj CT100 Ebony Blk Red DK 2018
Bajaj CT100 Ebony Blk Red DK 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 64,485

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda CD 125 Twin 1995
Honda CD 125 Twin 1995

7,200 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S 17 2018
Yamaha FZ S 17 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 99,900

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Kristal 2008
Bajaj Kristal 2008

5,900 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache 160 2018
TVS Apache 160 2018

0 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 300,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 150 BCD 2015 201
Bajaj Pulsar 150 BCD 2015 201

17,856 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Ray ZR 2018
Yamaha Ray ZR 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,900

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Ray ZR 2018
Yamaha Ray ZR 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 82,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 150 BBU 2015 201
Bajaj Pulsar 150 BBU 2015 201

23,598 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 150 BFW 2017 201
Bajaj Pulsar 150 BFW 2017 201

9,856 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 283,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 180 2015
Bajaj Pulsar 180 2015

40,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 235,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 150 BDK 2017 2016
Bajaj Pulsar 150 BDK 2017 2016

13,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 46,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar NS200 DTSI Bright Yellow 20
Bajaj Pulsar NS200 DTSI Bright Yellow 20

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 138,585

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Platina DTSI 2018
Bajaj Platina DTSI 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,185

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 150 B_RED 2018
Bajaj Pulsar 150 B_RED 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 104,850

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 135 2016 REGISTERED
Bajaj Pulsar 135 2016 REGISTERED

20,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 172,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Discover 110 ....... 2018
Bajaj Discover 110 ....... 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,750

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Platina 100cs 2017
Bajaj Platina 100cs 2017

19,431 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Discover 125 DISC DRL, DTSI, RED 2
Bajaj Discover 125 DISC DRL, DTSI, RED 2

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 86,385

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S WW 2012
Yamaha FZ S WW 2012

32,689 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 150 BDG 2017
Bajaj Pulsar 150 BDG 2017

9,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!