වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 2,345 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda CBR HRC 2011
Honda CBR HRC 2011

22,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 795,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 150 2015
Bajaj Pulsar 150 2015

27,700 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 182,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BFS 2017
Honda Dio BFS 2017

13,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache . 2018
TVS Apache . 2018

11,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 150 . 2010
Bajaj Pulsar 150 . 2010

28,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Discover 125 2016
Bajaj Discover 125 2016

14,400 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S . 2016
Yamaha FZ S . 2016

14,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar NS200 NS 2015
Bajaj Pulsar NS200 NS 2015

12,200 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 300,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Demak DZM 200 2017
Demak DZM 200 2017

21,986 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 113,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio 110 2017
Honda Dio 110 2017

8,500 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 49,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Apache - 2019
TVS Apache - 2019

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Ray ZR Army Green 2018
Yamaha Ray ZR Army Green 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Ray ZR Drum Brake 2018
Yamaha Ray ZR Drum Brake 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 59,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Ray ZR RayZr 2018
Yamaha Ray ZR RayZr 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha Ray ZR Brandnew 2018
Yamaha Ray ZR Brandnew 2018

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Daelim Magma 2000
Daelim Magma 2000

45,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - TVS Ntorq - 2019
TVS Ntorq - 2019

0 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 135 BAI 2013
Bajaj Pulsar 135 BAI 2013

15,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 25,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Platina 2015
Bajaj Platina 2015

33,900 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Honda Dio BFB 2017
Honda Dio BFB 2017

16,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 31,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj CT100 MI 2005
Bajaj CT100 MI 2005

55,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Platina 125 WM 2011
Bajaj Platina 125 WM 2011

55,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Yamaha FZ S Ver 2 Bem 2016
Yamaha FZ S Ver 2 Bem 2016

20,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 79,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj Pulsar 135 XV 2012
Bajaj Pulsar 135 XV 2012

43,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 79,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Demak DTM 2014
Demak DTM 2014

21,000 km

සාමාජිකයාකළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj CT100 2016
Bajaj CT100 2016

33,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 133,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කළුතර - Bajaj CT100 2015
Bajaj CT100 2015

23,000 km

කළුතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!