වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 160 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Pulsar 150 UG 4.5 EBONY BLACK 2018
Bajaj Pulsar 150 UG 4.5 EBONY BLACK 2018

0 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 103,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Daelim VT 125 magma 2008
Daelim VT 125 magma 2008

12,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 600,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Discover 150 2012
Bajaj Discover 150 2012

30,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Platina 2012
Bajaj Platina 2012

27,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Hero Dawn 2014
Hero Dawn 2014

9,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Pulsar 135 Black 2010
Bajaj Pulsar 135 Black 2010

48,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 79,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Pulsar 135 2013
Bajaj Pulsar 135 2013

85,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 139,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Pulsar 150 pusar 2016
Bajaj Pulsar 150 pusar 2016

17,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 238,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Pulsar 220F 220 2012
Bajaj Pulsar 220F 220 2012

41,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Kawasaki KLX 2000
Kawasaki KLX 2000

25,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Demak Warrior 150 2017
Demak Warrior 150 2017

19,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Pulsar 150 2015
Bajaj Pulsar 150 2015

42,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 229,500

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda CB 125 original 2002
Honda CB 125 original 2002

65,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Pulsar 150 2014
Bajaj Pulsar 150 2014

38,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Twister 2014
Honda Twister 2014

67,750 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Ranomoto Pataya 2015
Ranomoto Pataya 2015

6,900 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - TVS Apache 2017
TVS Apache 2017

17,344 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 309,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda CB Unicorn 150 2011
Honda CB Unicorn 150 2011

53,450 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 89,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Dio 110 2017
Honda Dio 110 2017

165 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 229,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Pulsar 150 UG 4.5 EBONY BLACK 2018
Bajaj Pulsar 150 UG 4.5 EBONY BLACK 2018

0 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 103,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Pulsar 150 150TD NEW 2018
Bajaj Pulsar 150 150TD NEW 2018

0 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Hero CBZ XTREAM 2012
Hero CBZ XTREAM 2012

69,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Pulsar 150 2011
Bajaj Pulsar 150 2011

30,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Platina 2007
Bajaj Platina 2007

54,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 54,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Yamaha FZ 2015
Yamaha FZ 2015

15,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 280,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Discover 125 RED 2011
Bajaj Discover 125 RED 2011

24,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 89,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!