වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 136 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - TVS Apache trim 2016
TVS Apache trim 2016

17,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 243,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Yamaha FZ 2016
Yamaha FZ 2016

41,650 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 285,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Hero glamour 2008
Hero glamour 2008

45,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 29,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda cg 125 1988
Honda cg 125 1988

10,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Piaggio Zongshen 2012
Piaggio Zongshen 2012

7,515 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Platina 2012
Bajaj Platina 2012

39,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 83,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Dio 2012
Honda Dio 2012

39,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Discover 100M 2015
Bajaj Discover 100M 2015

12,500 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

6,820 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda CD 125 .... 2001
Honda CD 125 .... 2001

35,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Alfa electric bike 2017
Alfa electric bike 2017

26,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda CD 200 road master 1990
Honda CD 200 road master 1990

75,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 360,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

5,300 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 218,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - TVS Apache trim 2016
TVS Apache trim 2016

17,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 243,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Pulsar NS200 2013
Bajaj Pulsar NS200 2013

12,500 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 310,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Discover 125 2014
Bajaj Discover 125 2014

21,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 123,500

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj V15 2018
Bajaj V15 2018

3,500 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 259,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Yamaha FZ V2 2016
Yamaha FZ V2 2016

26,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 315,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj V15 2017
Bajaj V15 2017

12,500 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda CM Custom 125 1995
Honda CM Custom 125 1995

50,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Yamaha FZ 16 2010
Yamaha FZ 16 2010

32,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 169,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda VT 2012
Honda VT 2012

23,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Loncin 48CC 2010
Loncin 48CC 2010

13,500 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,500

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Pulsar 150 2014
Bajaj Pulsar 150 2014

17,400 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!