වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 137 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Pulsar 150 RED 2018
Bajaj Pulsar 150 RED 2018

0 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 101,755

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Hornet 2012
Honda Hornet 2012

4,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 825,000

විනාඩි 39
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Discover 2012
Bajaj Discover 2012

22,150 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj CT100 RED 2013
Bajaj CT100 RED 2013

43,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 93,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Yamaha SZ-RR fz 2012
Yamaha SZ-RR fz 2012

40,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Pulsar 180 dual disc 2018
Bajaj Pulsar 180 dual disc 2018

0 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 123,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Pulsar 135 2018
Bajaj Pulsar 135 2018

0 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Pulsar NS200 200NS 2018
Bajaj Pulsar NS200 200NS 2018

0 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Discover 125 2018
Bajaj Discover 125 2018

0 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 88,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj CT100 RED 2018
Bajaj CT100 RED 2018

0 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 49,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Dream yuga 2012
Honda Dream yuga 2012

24,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Yamaha FZ 2015
Yamaha FZ 2015

25,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 290,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Yamaha Ray ZR 2017
Yamaha Ray ZR 2017

5,500 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Super Club Original Japan , EFI 2017
Honda Super Club Original Japan , EFI 2017

11,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 178,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - TVS Scooty Pep+ 2016
TVS Scooty Pep+ 2016

15,200 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Yamaha DT 200 R 2007
Yamaha DT 200 R 2007

45,600 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 230,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Pulsar 150 2014
Bajaj Pulsar 150 2014

38,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 198,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Demak DZM 200 2016
Demak DZM 200 2016

17,400 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 126,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Pulsar 150 200 2003
Bajaj Pulsar 150 200 2003

29,800 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj CT100 2018
Bajaj CT100 2018

12,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Discover 125 2012
Bajaj Discover 125 2012

26,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Platina 2007
Bajaj Platina 2007

29,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Yamaha FZ S 2011
Yamaha FZ S 2011

25,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Pulsar 150 As 2015
Bajaj Pulsar 150 As 2015

22,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 225,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Pulsar 150 2017
Bajaj Pulsar 150 2017

12,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 250,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Dio Used 2016
Honda Dio Used 2016

27,600 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 168,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!