වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 142 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj ct.100 2016
Bajaj ct.100 2016

26,351 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 138,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Yamaha FZ S V2 BCT- xxxx 2015
Yamaha FZ S V2 BCT- xxxx 2015

22,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 295,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Hero Hunk 2016
Hero Hunk 2016

19,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 215,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Pulsar 150 2014
Bajaj Pulsar 150 2014

12,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 235,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj platina 2008
Bajaj platina 2008

60,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj pulsar 200 NS RED 2018
Bajaj pulsar 200 NS RED 2018

0 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 97,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Suzuki MARAUDER 2014
Suzuki MARAUDER 2014

45,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Dio 2013
Honda Dio 2013

32,300 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 138,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda benli 1998
Honda benli 1998

58,423 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda Benly 125 1999
Honda Benly 125 1999

36,702 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Platina 2009
Bajaj Platina 2009

75,250 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Honda NAVI 2017
Honda NAVI 2017

4,700 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Yamaha Fz-s BAT 2013
Yamaha Fz-s BAT 2013

29,500 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 269,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Hero Splender NXG 2012
Hero Splender NXG 2012

6,000 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj pulsar 135 ls 2013
Bajaj pulsar 135 ls 2013

9,673 km

කෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj CT100 2016
Bajaj CT100 2016

31,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj CT100 2013
Bajaj CT100 2013

16,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj CT100 2015
Bajaj CT100 2015

18,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Platina 100 2012
Bajaj Platina 100 2012

34,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Discover 135 2009
Bajaj Discover 135 2009

31,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Platina 100 2015
Bajaj Platina 100 2015

19,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Pulsar 135 2016
Bajaj Pulsar 135 2016

9,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Bajaj Pulsar 135 2011
Bajaj Pulsar 135 2011

28,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Mahindra Gusto 2015
Mahindra Gusto 2015

7,200 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 112,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Yamaha FZ S ver 2.0 2017
Yamaha FZ S ver 2.0 2017

5,200 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 360,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Hero Dash 2016
Hero Dash 2016

13,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කෑගල්ල - Hero Pleasure 2016
Hero Pleasure 2016

14,000 km

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!