වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 137 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio SCV110 2015
Honda Dio SCV110 2015

24,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio BDP 2016
Honda Dio BDP 2016

18,123 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj CT100 2006
Bajaj CT100 2006

59,236 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj Pulsar 150 2015
Bajaj Pulsar 150 2015

39,214 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 203,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2013
Honda Dio 2013

27,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 119,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj Pulsar NS160 ns 200 2017
Bajaj Pulsar NS160 ns 200 2017

160,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio BDP 2016
Honda Dio BDP 2016

18,123 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj Pulsar 180 2016
Bajaj Pulsar 180 2016

31,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

15,000 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio BFF 2017
Honda Dio BFF 2017

7,300 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj CT100 2016
Bajaj CT100 2016

25,000 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 31,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ 2012
Yamaha FZ 2012

34,300 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Scooty Pept 2012
TVS Scooty Pept 2012

22,999 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 27,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj Pulsar 180 2008
Bajaj Pulsar 180 2008

28,780 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

15,448 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj Platina 2014
Bajaj Platina 2014

28,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 93,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha Gladiator 2008
Yamaha Gladiator 2008

72,742 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ S 2017
Yamaha FZ S 2017

42,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 320,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj Pulsar 135 2014
Bajaj Pulsar 135 2014

20,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Unicorn 2012
Honda Unicorn 2012

89,600 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda CD 200 Road Master 1986
Honda CD 200 Road Master 1986

85,520 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 380,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha Ray ZR 2017
Yamaha Ray ZR 2017

3,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

15,000 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj Platina 2012
Bajaj Platina 2012

39,523 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

26,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio SCV110 2015
Honda Dio SCV110 2015

24,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ 2015
Yamaha FZ 2015

51,320 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 249,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!