වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 190 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda cbr 2005
Honda cbr 2005

54,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 475,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio BBA-#### 2015
Honda Dio BBA-#### 2015

17,500 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Suzuki GN125 2017
Suzuki GN125 2017

29,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 350,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ 2015
Yamaha FZ 2015

16,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 310,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj Discover 150 2012
Bajaj Discover 150 2012

38,500 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

පැය 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha Fz-S 2017
Yamaha Fz-S 2017

2,050 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 360,000

පැය 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj pulsar 150 ug3 2008
Bajaj pulsar 150 ug3 2008

27,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

පැය 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda DIO 2015
Honda DIO 2015

22,122 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 178,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha Z Ray 2015
Yamaha Z Ray 2015

20,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj Discover 125 2017
Bajaj Discover 125 2017

10,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Streak 2013
TVS Streak 2013

26,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 89,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Scooty Pep 2011
TVS Scooty Pep 2011

22,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 79,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj CT100 2014
Bajaj CT100 2014

13,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 107,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda cbr 2005
Honda cbr 2005

54,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 475,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Hero Pleasure 2011
Hero Pleasure 2011

45,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ-S 2016
Yamaha FZ-S 2016

15,500 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 340,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS METRO 2014
TVS METRO 2014

54,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 84,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj CT100 2014
Bajaj CT100 2014

80,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj pulsar 150 2016
Bajaj pulsar 150 2016

27,300 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 250,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS SCOOTY PEPT 2017
TVS SCOOTY PEPT 2017

5,200 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda DIO 2017
Honda DIO 2017

4,800 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda DIO 2017
Honda DIO 2017

4,900 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda DIO 2017
Honda DIO 2017

4,700 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

21,250 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj Cailber 2005
Bajaj Cailber 2005

75,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj Pulsar 180 2007
Bajaj Pulsar 180 2007

30,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj discover 2009
Bajaj discover 2009

93,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!