වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 202 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj Pulsar 150 2014
Bajaj Pulsar 150 2014

4,400 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda CBR Gullarm 2010
Honda CBR Gullarm 2010

22,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 490,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,750

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio Gray LED 2018
Honda Dio Gray LED 2018

0 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 51,500

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

17,230 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS XL Super 2018
TVS XL Super 2018

6,053 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

10,754 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

29,000 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 295,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ 2016
Yamaha FZ 2016

15,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 325,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj Pulsar 150 2016
Bajaj Pulsar 150 2016

23,000 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 237,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Hero Hunk 2009
Hero Hunk 2009

30,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Hero HF Dawn 2003
Hero HF Dawn 2003

65,000 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 24,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

37,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

16,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 173,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj Pulsar 150 BBL 2014
Bajaj Pulsar 150 BBL 2014

36,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 235,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Scooty Pep+ 2009
TVS Scooty Pep+ 2009

51,217 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj Pulsar 135 2012
Bajaj Pulsar 135 2012

35,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 96,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj Platina 2012
Bajaj Platina 2012

38,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 88,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

6,388 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Scooty Pep 2018
TVS Scooty Pep 2018

5,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda CBR Gullarm 2010
Honda CBR Gullarm 2010

22,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 490,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio Scooty 2016
Honda Dio Scooty 2016

21,667 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio Scooty 2017
Honda Dio Scooty 2017

9,447 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

28,200 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 146,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Hero Splender NXG 2011
Hero Splender NXG 2011

58,314 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

2,985 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 398,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Hero Pleasure ... 2011
Hero Pleasure ... 2011

42,522 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!