වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 189 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj Discover 135 2010
Bajaj Discover 135 2010

60,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ S 2017
Yamaha FZ S 2017

31,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 350,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Demak DZM 200 2011
Demak DZM 200 2011

14,128 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha Ray 2013
Yamaha Ray 2013

12,900 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

පැය 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj Platina 100 2007
Bajaj Platina 100 2007

31,437 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

පැය 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Streak Scooty 2012
TVS Streak Scooty 2012

30,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Scooty Pep 2012
TVS Scooty Pep 2012

50,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Streak 2013
TVS Streak 2013

22,800 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj Pulsar 150 2016
Bajaj Pulsar 150 2016

28,000 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj Discover discover135 2009
Bajaj Discover discover135 2009

28,000 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 108,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

21,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Hero Pleasure 2016
Hero Pleasure 2016

17,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj Discover 2010
Bajaj Discover 2010

24,968 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj Pulsar 200 2009
Bajaj Pulsar 200 2009

38,546 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Wego red 2017
TVS Wego red 2017

145,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj Pulsar 135 // 2013
Bajaj Pulsar 135 // 2013

38,546 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Streak 2011
TVS Streak 2011

39,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 74,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj Discover 135 2010
Bajaj Discover 135 2010

45,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ 2016
Yamaha FZ 2016

35,694 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 274,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Wego 2017
TVS Wego 2017

9,129 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Hero Dawn Ml 2007
Hero Dawn Ml 2007

78,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 39,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio Original 2018
Honda Dio Original 2018

2,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha Ray ZR Scooty 2016
Yamaha Ray ZR Scooty 2016

15,900 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Hero Dash 2018
Hero Dash 2018

20,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha Ray ZR 2017
Yamaha Ray ZR 2017

11,200 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 215,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!