වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 195 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ S ful optional 2015
Yamaha FZ S ful optional 2015

340,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 315,000

විනාඩි 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj Pulsar 180 2009
Bajaj Pulsar 180 2009

78,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Wego 2016
TVS Wego 2016

22,200 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj Pulsar 150 - 2011
Bajaj Pulsar 150 - 2011

46,210 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 153,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ 2015
Yamaha FZ 2015

20,080 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 290,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ 2013
Yamaha FZ 2013

27,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha Ray Z 2016
Yamaha Ray Z 2016

8,723 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda CB Hornet 2003
Honda CB Hornet 2003

600 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 500,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Yamaha FZ 2016
Yamaha FZ 2016

20,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 320,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

29,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

23,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

24,800 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2012
Honda Dio 2012

35,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Trim 1996
Honda Trim 1996

58,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj XCD 135 2010
Bajaj XCD 135 2010

12,690 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 61,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda CB 125 CG125 1991
Honda CB 125 CG125 1991

23,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Scooty Pep+ 2010
TVS Scooty Pep+ 2010

22,743 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 61,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Scooty Pep+ 2007
TVS Scooty Pep+ 2007

34,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

18,000 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 172,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Streak 2015
TVS Streak 2015

27,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj Pulsar 135 2012
Bajaj Pulsar 135 2012

38,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Bajaj Platina 100 2015
Bajaj Platina 100 2015

9,147 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio Scooty 2014
Honda Dio Scooty 2014

48,000 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio Scooty 2015
Honda Dio Scooty 2015

20,900 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

20,800 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!