වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිලිනොච්චිය හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කිලිනොච්චිය - Yamaha Fazer fz 2015
Yamaha Fazer fz 2015

46,000 km

කිලිනොච්චිය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 222,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කිලිනොච්චිය - Hero HF Deluxe 2017
Hero HF Deluxe 2017

26,000 km

කිලිනොච්චිය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 138,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කිලිනොච්චිය - Bajaj Pulsar RS200 2015
Bajaj Pulsar RS200 2015

5,720 km

කිලිනොච්චිය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 520,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කිලිනොච්චිය - Hero Passion pro pessan 2015
Hero Passion pro pessan 2015

23,000 km

කිලිනොච්චිය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 132,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කිලිනොච්චිය - Hero Hunk 2016
Hero Hunk 2016

54,673 km

කිලිනොච්චිය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කිලිනොච්චිය - Hero HF Deluxe 2015
Hero HF Deluxe 2015

18,500 km

කිලිනොච්චිය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කිලිනොච්චිය - Bajaj Pulsar 135 bulsar 2015
Bajaj Pulsar 135 bulsar 2015

21,000 km

කිලිනොච්චිය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කිලිනොච්චිය - Honda Hung 150 2011
Honda Hung 150 2011

45,000 km

කිලිනොච්චිය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 23
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කිලිනොච්චිය - Bajaj Pulsar 150 bulsar 2014
Bajaj Pulsar 150 bulsar 2014

38,000 km

කිලිනොච්චිය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 148,000

දින 23
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කිලිනොච්චිය - Hero Pleasure dash 2017
Hero Pleasure dash 2017

21,500 km

කිලිනොච්චිය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 116,000

දින 31
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කිලිනොච්චිය - Hero Glamour suppri 2016
Hero Glamour suppri 2016

35,000 km

කිලිනොච්චිය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 116,000

දින 41
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කිලිනොච්චිය - Bajaj Discover 110 super 2015
Bajaj Discover 110 super 2015

28,000 km

කිලිනොච්චිය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 41
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කිලිනොච්චිය - Hero CBZ exream honda 2012
Hero CBZ exream honda 2012

35,000 km

කිලිනොච්චිය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 112,000

දින 51
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කිලිනොච්චිය - Hero Hunk 2016
Hero Hunk 2016

29,000 km

කිලිනොච්චිය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 169,000

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!