වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 167 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda CB Trigger 2015
Honda CB Trigger 2015

15,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda CD 125 2009
Honda CD 125 2009

53,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 340,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda Super Club 1998
Honda Super Club 1998

65,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda CD 125 Benly 2009
Honda CD 125 Benly 2009

348,167 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 263,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Bajaj Discover 2011
Bajaj Discover 2011

39,452 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Bajaj Pulsar 150 2010
Bajaj Pulsar 150 2010

38,564 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Bajaj CT100 2017
Bajaj CT100 2017

22,617 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 149,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Suzuki DRZ 400 2013
Suzuki DRZ 400 2013

2,400 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 1,300,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Yamaha N Max 125 2017
Yamaha N Max 125 2017

2,601 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 569,500

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

26,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 315,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Hero Dash 2016
Hero Dash 2016

30,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Bajaj Discover 2010
Bajaj Discover 2010

33,465 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 69,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Hero Pleasure 2010
Hero Pleasure 2010

38,456 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

23,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 152,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Suzuki GN 125 2017
Suzuki GN 125 2017

12,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 275,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Scooty full 2016
Scooty full 2016

3,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Yamaha Majesty 155CC 2017
Yamaha Majesty 155CC 2017

974 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 600,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda AX1 2008
Honda AX1 2008

26,618 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Bajaj CT100 2014
Bajaj CT100 2014

56,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda LA Custom 250 2010
Honda LA Custom 250 2010

75,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 295,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Bajaj Discover 125 2016
Bajaj Discover 125 2016

38,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda Scoopy 2015
Honda Scoopy 2015

3,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda CBR 400 2017
Honda CBR 400 2017

48,780 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 1,345,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Bajaj Discover 2010
Bajaj Discover 2010

27,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 158,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda Dio 2013
Honda Dio 2013

34,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!