වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 229 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

17,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 295,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda Hornet ch115 2009
Honda Hornet ch115 2009

22,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 475,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Bajaj Discover 2007
Bajaj Discover 2007

90,360 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Bajaj CT100 2012
Bajaj CT100 2012

49,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda AX1 ch 120 2012
Honda AX1 ch 120 2012

29,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 395,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda CB Hornet 160R 2017
Honda CB Hornet 160R 2017

24,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Bajaj CT100 2014
Bajaj CT100 2014

36,660 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda CD 125 Benly 2010
Honda CD 125 Benly 2010

22,100 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 295,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Yamaha Ray ZR DISK 2017
Yamaha Ray ZR DISK 2017

5,200 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 240,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Yamaha Fazer Version 2.0 2015
Yamaha Fazer Version 2.0 2015

26,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 310,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

45,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 248,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda Rebel 2000
Honda Rebel 2000

40,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda Hawk 250 1982
Honda Hawk 250 1982

40,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 300,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda AX1 CH110 2013
Honda AX1 CH110 2013

2,500 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 385,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Yamaha FZ S 2010
Yamaha FZ S 2010

40,300 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 215,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda Dio New Color 2018
Honda Dio New Color 2018

0 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda Dio Matt Orange 2018
Honda Dio Matt Orange 2018

0 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda Dio ... 2018
Honda Dio ... 2018

0 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 72,600

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Bajaj Pulsar 150 2006
Bajaj Pulsar 150 2006

60,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Bajaj CT100 2011
Bajaj CT100 2011

24,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Bajaj Discover 2010
Bajaj Discover 2010

50,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 142,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Yamaha Saluto 2015
Yamaha Saluto 2015

17,500 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Bajaj CT100 2016
Bajaj CT100 2016

21,100 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 148,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Yamaha FZ S 2014
Yamaha FZ S 2014

16,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 285,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Yamaha FZ S 2013
Yamaha FZ S 2013

18,500 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 300,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!