වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 268 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Yamaha virago 400cc 2004
Yamaha virago 400cc 2004

3,333 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Bajaj Discover 125 2013
Bajaj Discover 125 2013

75,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

විනාඩි 30
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - TVS Apache 2017
TVS Apache 2017

600 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

18,097 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 152,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Bajaj Pulsar 200 ns 2016
Bajaj Pulsar 200 ns 2016

19,500 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 340,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda DIo 2018
Honda DIo 2018

0 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda DIo Version 2018
Honda DIo Version 2018

0 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda Hornet 2018
Honda Hornet 2018

10,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 345,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Suzuki GN 125H 2014
Suzuki GN 125H 2014

12,500 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 240,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Yamaha virago 400cc 2004
Yamaha virago 400cc 2004

3,333 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda DIo in oRangE 2017
Honda DIo in oRangE 2017

0 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,500

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda dIo BLue 2017
Honda dIo BLue 2017

0 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,500

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Bajaj Discover 135 2009
Bajaj Discover 135 2009

18,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 108,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Kinetic safari 2016
Kinetic safari 2016

7,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 53,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

23,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda PCX 125 2018
Honda PCX 125 2018

2,900 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 458,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda Pleasure 2012
Honda Pleasure 2012

18,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 88,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Yamaha Libaro 2004
Yamaha Libaro 2004

98,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 36,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - TVS Wego 2012
TVS Wego 2012

30,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 122,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda DIO 2018
Honda DIO 2018

4,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 218,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda dio new color 2018
Honda dio new color 2018

0 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,999

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda Super cub c 50 2005
Honda Super cub c 50 2005

6,842 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

0 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,500

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda DIo ORanGeee 2017
Honda DIo ORanGeee 2017

0 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,500

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda DiO 2017
Honda DiO 2017

0 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,500

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Bajaj CT 100 2014
Bajaj CT 100 2014

13,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!