වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 173 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda Benly 2009
Honda Benly 2009

49,500 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 260,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda AX1 Degree 2011
Honda AX1 Degree 2011

50,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 420,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda Dio HET 2016
Honda Dio HET 2016

17,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

4,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 198,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda CD 200 ROAD MASTER CD200 1990
Honda CD 200 ROAD MASTER CD200 1990

61,118 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 800,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda Dio HET 2017
Honda Dio HET 2017

13,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 177,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Bajaj Pulsar 150 2011
Bajaj Pulsar 150 2011

45,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Demak DTM 2016
Demak DTM 2016

21,150 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Hero Pleasure Honda 2013
Hero Pleasure Honda 2013

25,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

12,500 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 169,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Bajaj Pulsar 150 2013
Bajaj Pulsar 150 2013

28,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 230,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda PCX 2015
Honda PCX 2015

14,500 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 340,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Bajaj Pulsar 135 2011
Bajaj Pulsar 135 2011

73,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Hero Hunk 2008
Hero Hunk 2008

29,564 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 69,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Yamaha FZ 2016
Yamaha FZ 2016

22,750 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

6,300 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda Super Club C90 Custom Onlight 2008
Honda Super Club C90 Custom Onlight 2008

39,800 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 260,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Bajaj Pulsar 150 2015
Bajaj Pulsar 150 2015

29,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 240,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda Hornet CH130 2010
Honda Hornet CH130 2010

13,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 495,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Bajaj Pulsar 150 2006
Bajaj Pulsar 150 2006

48,567 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

22,456 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Hero Dawn 2011
Hero Dawn 2011

32,456 km

සාමාජිකයාපුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Bajaj CT100 2007
Bajaj CT100 2007

80,761 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Bajaj Pulsar 150 2014
Bajaj Pulsar 150 2014

60,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-පුත්තලම - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

29,000 km

පුත්තලම, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!