වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 223 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj pulsar 150 BAP 2014
Bajaj pulsar 150 BAP 2014

13,582 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj pulsar 150 WX 2012
Bajaj pulsar 150 WX 2012

56,300 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 127,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Wego 2013
TVS Wego 2013

27,100 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Platina 2013
Bajaj Platina 2013

29,596 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Demak Sky Line GT 2017
Demak Sky Line GT 2017

4,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda GB250 1998
Honda GB250 1998

54,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 250,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Pulsar 2014
Bajaj Pulsar 2014

27,700 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 230,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Hunk 2017
Hero Hunk 2017

4,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Apache RTR 2014
TVS Apache RTR 2014

28,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 198,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS wego 2016
TVS wego 2016

19,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 157,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj PLATINA 2014
Bajaj PLATINA 2014

12,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj discover 100 WT 2012
Bajaj discover 100 WT 2012

49,500 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj platina 125 XP 2013
Bajaj platina 125 XP 2013

45,300 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj ct 100 VR 2010
Bajaj ct 100 VR 2010

45,300 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj platina 100 UF 2009
Bajaj platina 100 UF 2009

56,300 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS streak 90 XF 2013
TVS streak 90 XF 2013

42,300 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 82,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS wego 2013
TVS wego 2013

30,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj pulsar 135 2012
Bajaj pulsar 135 2012

76,981 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj pulsar 180 2010
Bajaj pulsar 180 2010

61,879 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj pulsar 150 2012
Bajaj pulsar 150 2012

9,117 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda dio 2015
Honda dio 2015

13,921 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha Ray Z 2015
Yamaha Ray Z 2015

12,520 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Pulsar 150 2016
Bajaj Pulsar 150 2016

25,400 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Scooty pept 2010
TVS Scooty pept 2010

35,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 82,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Suzuki GIXXER SFSP 2018
Suzuki GIXXER SFSP 2018

0 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,470

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!