වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 277 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Pulsar 135 2016
Bajaj Pulsar 135 2016

50,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj XCD 135 VD 2010
Bajaj XCD 135 VD 2010

65,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

23,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 169,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Pulsar 180 2011
Bajaj Pulsar 180 2011

70,658 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 158,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Pulsar 135 2015
Bajaj Pulsar 135 2015

51,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Discover Discovery 135 2008
Bajaj Discover Discovery 135 2008

75,900 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Ranomoto 2016
Ranomoto 2016

12,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

27,829 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 84,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Platina 125 2011
Bajaj Platina 125 2011

60,002 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 66,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio BBX 2014
Honda Dio BBX 2014

35,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 143,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Pulsar 180 VB 2010
Bajaj Pulsar 180 VB 2010

68,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 94,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Hunk 2014
Hero Hunk 2014

42,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Scooty Pep 90 VC 2010
TVS Scooty Pep 90 VC 2010

42,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 53,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Discover 2012
Bajaj Discover 2012

60,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Hornet CH 150 2012
Honda Hornet CH 150 2012

33,700 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 725,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha Ray -Z 2014
Yamaha Ray -Z 2014

19,714 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Platina 125 VX 2011
Bajaj Platina 125 VX 2011

65,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Discover 135 VL 2010
Bajaj Discover 135 VL 2010

68,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 127,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Scooty Pep xxxx 2007
TVS Scooty Pep xxxx 2007

23,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj CT100 2014
Bajaj CT100 2014

37,474 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Platina 100 2012
Bajaj Platina 100 2012

45,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 89,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S version 2.0 2016
Yamaha FZ S version 2.0 2016

8,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 335,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S 2014
Yamaha FZ S 2014

44,500 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda CRF 2016
Honda CRF 2016

18,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 750,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Rebel 2005
Honda Rebel 2005

30,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 250,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Pulsar 135 2014
Bajaj Pulsar 135 2014

28,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!