වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 274 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Suzuki Lets 2018
Suzuki Lets 2018

0 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda CB Hornet 160 2016
Honda CB Hornet 160 2016

1,300 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 375,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Platina 100 VH 2010
Bajaj Platina 100 VH 2010

45,600 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Suzuki GN 125 2018
Suzuki GN 125 2018

0 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 89,970

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

26,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Platina 100 2016
Bajaj Platina 100 2016

64,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj XCD 125 UG 2009
Bajaj XCD 125 UG 2009

45,600 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 54,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Suzuki Gixxer SF 2018
Suzuki Gixxer SF 2018

0 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 127,500

පැය 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Suzuki Gixxer 2018
Suzuki Gixxer 2018

0 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,970

පැය 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Suzuki Access 125 2018
Suzuki Access 125 2018

0 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,500

පැය 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Hornet 2014
Honda Hornet 2014

22,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 590,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Dawn 100 BAJ 2013
Hero Dawn 100 BAJ 2013

35,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj XCD 125 2010
Bajaj XCD 125 2010

45,600 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 53,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S 2017
Yamaha FZ S 2017

16,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 347,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj CT100 100 2007
Bajaj CT100 100 2007

72,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Platina 100 2007
Bajaj Platina 100 2007

65,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 66,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

17,300 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 148,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 110 HET 2014
Honda Dio 110 HET 2014

24,100 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Pulsar NS200 2018
Bajaj Pulsar NS200 2018

2,600 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 400,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Hornet CB250F7 DELUXE 2015
Honda Hornet CB250F7 DELUXE 2015

23,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 830,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Scooty Pept 2011
TVS Scooty Pept 2011

46,532 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Flame 2014
TVS Flame 2014

28,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 79,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Discover 2009
Bajaj Discover 2009

30,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Scooty Pep 2008
TVS Scooty Pep 2008

16,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 110cc 2018
Honda Dio 110cc 2018

8,700 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Pulsar 150 2012
Bajaj Pulsar 150 2012

26,500 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 225,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Pulsar 150 2016
Bajaj Pulsar 150 2016

25,800 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 250,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!