වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 220 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Metro 2016
TVS Metro 2016

21,500 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 113,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Suzuki Volty 250 2000
Suzuki Volty 250 2000

55,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Hornet Ch 125 Senor Cab 2010
Honda Hornet Ch 125 Senor Cab 2010

25,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 620,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj CT100 BAE 2013
Bajaj CT100 BAE 2013

56,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 91,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Suzuki Djebel 125 VU 2010
Suzuki Djebel 125 VU 2010

78,900 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 123,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

19,678 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 112,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj XCD vd 135 2010
Bajaj XCD vd 135 2010

65,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Discover 125 XF 2013
Bajaj Discover 125 XF 2013

45,600 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 92,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S 153 BAD 2014
Yamaha FZ S 153 BAD 2014

98,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 197,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Hunk 150 WA 2011
Hero Hunk 150 WA 2011

56,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 103,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Pulsar 150 2014
Bajaj Pulsar 150 2014

63,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 152,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S V2 2018
Yamaha FZ S V2 2018

20,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 108,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S V2 2017
Yamaha FZ S V2 2017

6,800 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 102,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Pulsar 150 AS 2016
Bajaj Pulsar 150 AS 2016

16,900 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 255,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Suzuki Volty 2011
Suzuki Volty 2011

15,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Discover 135 VK 2010
Bajaj Discover 135 VK 2010

56,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 104,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 2011
Hero Pleasure 2011

65,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 69,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Pulsar 150 XZ 2012
Bajaj Pulsar 150 XZ 2012

60,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Suzuki GN 125 Sell 2008
Suzuki GN 125 Sell 2008

34,500 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ 2017
Yamaha FZ 2017

6,700 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 330,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 2011
Hero Pleasure 2011

45,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 64,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 100 XJ 2012
Hero Pleasure 100 XJ 2012

42,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 74,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Discover 125 TT 2007
Bajaj Discover 125 TT 2007

78,900 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 63,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Platina 125 VD 2010
Bajaj Platina 125 VD 2010

67,800 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 61,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero HF Dawn 2016
Hero HF Dawn 2016

3,240 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Hornet ch'125 2012
Honda Hornet ch'125 2012

24,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 538,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!