වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 44 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Suzuki Gixxer 2017
Suzuki Gixxer 2017

20,000 km

සාමාජිකයායාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 298,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Yamaha Fazer 2015
Yamaha Fazer 2015

22,600 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 280,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Demak DTM 2013
Demak DTM 2013

13,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj CT100 2013
Bajaj CT100 2013

41,489 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Discover 2012
Bajaj Discover 2012

75,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Honda CB 125 1981
Honda CB 125 1981

33,228 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 280,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - TVS XL 100 Leasing 2017
TVS XL 100 Leasing 2017

11,237 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - TVS Metro 2015
TVS Metro 2015

6,500 km

සාමාජිකයායාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Pulsar 150 2015
Bajaj Pulsar 150 2015

15,000 km

සාමාජිකයායාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Honda Activa 2016
Honda Activa 2016

13,506 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 141,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Pulsar 150 2012
Bajaj Pulsar 150 2012

42,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 142,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Pulsar RS200 2018
Bajaj Pulsar RS200 2018

1,490 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 555,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Xtream 2014
Hero Xtream 2014

62,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Pulsar 150 150cc 2015
Bajaj Pulsar 150 150cc 2015

48,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - TVS Apache 2013
TVS Apache 2013

60,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Pleasure 2011
Hero Pleasure 2011

49,500 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Honda Hornet 2007
Honda Hornet 2007

25,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 650,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Honda CD 125 2000
Honda CD 125 2000

35,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 325,000

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Discover 135 2010
Bajaj Discover 135 2010

33,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 162,500

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Pulsar 150 2012
Bajaj Pulsar 150 2012

26,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 131,000

දින 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Pulsar 220F Good Condition 2011
Bajaj Pulsar 220F Good Condition 2011

40,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Pulsar 220F 2011
Bajaj Pulsar 220F 2011

76,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 240,000

දින 30
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - TVS Victor 2004
TVS Victor 2004

33,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 30,000

දින 31
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Hunk 2017
Hero Hunk 2017

12,800 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 239,000

දින 31
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

9,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 33
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Honda CD 125 1992
Honda CD 125 1992

56,500 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 35

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!