වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 55 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

12,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - TVS Scooty Pep+ 2011
TVS Scooty Pep+ 2011

65,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Classic 1999
Bajaj Classic 1999

13,500 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Yamaha FZ fz16 good 2014
Yamaha FZ fz16 good 2014

29,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 219,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Pulsar 150 2014
Bajaj Pulsar 150 2014

45,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

15,830 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Avenger Good bike 2017
Bajaj Avenger Good bike 2017

14,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 249,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Yamaha Fazer 2012
Yamaha Fazer 2012

27,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 250,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Honda Super Club DAIDO 90cc 2004
Honda Super Club DAIDO 90cc 2004

1,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 53,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Pleasure 2010
Hero Pleasure 2010

40,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Yamaha M-Slaz 2018
Yamaha M-Slaz 2018

4,500 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 672,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero CBZ original 2009
Hero CBZ original 2009

44,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Honda Super Club 50cc Cooler Model 2012
Honda Super Club 50cc Cooler Model 2012

38,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Yamaha Fazer red 2018
Yamaha Fazer red 2018

0 km

සාමාජිකයායාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 427,900

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Yamaha Fascino 2018
Yamaha Fascino 2018

0 km

සාමාජිකයායාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 230,900

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Yamaha Saluto Black 2018
Yamaha Saluto Black 2018

0 km

සාමාජිකයායාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 242,900

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Yamaha FZ25 Black 2018
Yamaha FZ25 Black 2018

0 km

සාමාජිකයායාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 705,900

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Pulsar 150 Black 2011
Bajaj Pulsar 150 Black 2011

70,000 km

සාමාජිකයායාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Pleasure .. 2013
Hero Pleasure .. 2013

32,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Hunk 2015
Hero Hunk 2015

39,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Pulsar 220F 2015
Bajaj Pulsar 220F 2015

28,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 225,000

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero HF Deluxe 2017
Hero HF Deluxe 2017

14,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 126,000

දින 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Honda CD 200 1994
Honda CD 200 1994

350,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 400,000

දින 23
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Yamaha YZF R125 2017
Yamaha YZF R125 2017

3,600 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 680,000

දින 23
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - TVS Apache glosy black 2018
TVS Apache glosy black 2018

5,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 280,000

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!