වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 71 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Loncin Royal endield 2006
Loncin Royal endield 2006

34,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Honda CB Shine 2012
Honda CB Shine 2012

54,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Yamaha Fazer version 1 2014
Yamaha Fazer version 1 2014

27,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 295,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Hunk ... 2009
Hero Hunk ... 2009

85,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Passion pro 2007
Hero Passion pro 2007

9,999 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,500

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Discover 2012
Bajaj Discover 2012

51,470 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

20,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 169,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - TVS Scooty Pep+ plus 2010
TVS Scooty Pep+ plus 2010

17,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Yamaha Fazer 2017
Yamaha Fazer 2017

40,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 300,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - TVS Scooty Zest 2016
TVS Scooty Zest 2016

13,500 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Pulsar RS200 2017
Bajaj Pulsar RS200 2017

16,900 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 440,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Honda AX1 2010
Honda AX1 2010

34,580 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Hunk 2016
Hero Hunk 2016

31,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Hunk bike 2015
Hero Hunk bike 2015

29,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 139,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Pulsar 135 2015
Bajaj Pulsar 135 2015

35,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Pulsar 150 2013
Bajaj Pulsar 150 2013

39,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 149,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Honda CB Shine 2016
Honda CB Shine 2016

26,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Yamaha Fazer 2015
Yamaha Fazer 2015

34,388 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 290,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Yamaha 100 1997
Yamaha 100 1997

48,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - TVS Scooty Pep+ 2007
TVS Scooty Pep+ 2007

30,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Xtream 2010
Hero Xtream 2010

45,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Pleasure 2011
Hero Pleasure 2011

45,200 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - TVS Apache RTR 180 2013
TVS Apache RTR 180 2013

42,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 149,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Avenger 2016
Bajaj Avenger 2016

16,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 300,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Suzuki GS 125 2014
Suzuki GS 125 2014

49,528 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 230,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!