වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 71 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - TVS Apache 2013
TVS Apache 2013

80,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Honda CD 200 2014
Honda CD 200 2014

23,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 1,050,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Honda Magna 1996
Honda Magna 1996

21,900 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 470,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

23,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 162,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Pulsar 220F 2010
Bajaj Pulsar 220F 2010

75,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 235,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Pulsar 220F 2011
Bajaj Pulsar 220F 2011

43,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 285,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Hunk 2018
Hero Hunk 2018

115 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 345,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - TVS Apache // 2017
TVS Apache // 2017

10,500 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 310,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

17,899 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - TVS Wego 2018
TVS Wego 2018

250 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 230,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj V12 BRand New 2009
Bajaj V12 BRand New 2009

58,020 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 480,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Splender Honda NXG 2012
Hero Splender Honda NXG 2012

52,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Yamaha FZ S 2014
Yamaha FZ S 2014

45,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 235,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Pulsar RS200 ABS brakes 2015
Bajaj Pulsar RS200 ABS brakes 2015

9,900 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 440,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Pulsar RS200 BLUE /WHITE 2017
Bajaj Pulsar RS200 BLUE /WHITE 2017

12,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 500,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Hunk 2016
Hero Hunk 2016

13,500 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 250,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Discover 2011
Bajaj Discover 2011

57,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Maestro Edge 2017
Hero Maestro Edge 2017

21,519 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Pulsar 150 2011
Bajaj Pulsar 150 2011

50,000 km

සාමාජිකයායාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Honda CB Shine 2016
Honda CB Shine 2016

35,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Avenger 2016
Bajaj Avenger 2016

20,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 225,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Pulsar NS200 2010
Bajaj Pulsar NS200 2010

24,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Passion pro 2014
Hero Passion pro 2014

14,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Pulsar NS200 NS 200 2016
Bajaj Pulsar NS200 NS 200 2016

38,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 219,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Glamour 2015
Hero Glamour 2015

21,570 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!