වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 56 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - BG ZOOM 2012
BG ZOOM 2012

14,300 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 28,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Royal Enfield 2015
Royal Enfield 2015

11,900 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 825,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero passion pro 2012
Hero passion pro 2012

33,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj XCD-125 2009
Bajaj XCD-125 2009

55,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Pulsar 150 2016
Bajaj Pulsar 150 2016

33,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 230,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Honda HERO PLEASURE 2012
Honda HERO PLEASURE 2012

15,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj pulsar 180 2017
Bajaj pulsar 180 2017

14,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 295,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Pulsar 150 2016
Bajaj Pulsar 150 2016

20,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 250,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Honda CD Deluxe 2012
Hero Honda CD Deluxe 2012

65,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Pulsar 135LS BFB 2017
Bajaj Pulsar 135LS BFB 2017

5,100 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Honda magna 1998
Honda magna 1998

95,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 450,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero Honda Karizma ZMR 2014
Hero Honda Karizma ZMR 2014

24,500 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 260,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Bajaj Pulsar 220 2011
Bajaj Pulsar 220 2011

45,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - LML select ll 1998
LML select ll 1998

25,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - LML Select ll clock 2000
LML Select ll clock 2000

50,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - TVS RTR 180 White 2016
TVS RTR 180 White 2016

3,300 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 380,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero glamour 2015
Hero glamour 2015

3,500 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Ceygra 2011
Ceygra 2011

700 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero hunk 2011
Hero hunk 2011

36,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Yamaha fazer 2 2015
Yamaha fazer 2 2015

11,500 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 380,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - TVS Scooty pep 2007
TVS Scooty pep 2007

34,200 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 47,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Yamaha fazer 2016
Yamaha fazer 2016

17,890 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 350,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Yamaha Fazer 2012
Yamaha Fazer 2012

76,500 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero honda hunk 2013
Hero honda hunk 2013

39,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 139,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-යාපනය - Hero SREAM 2011
Hero SREAM 2011

14,000 km

යාපනය, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 19,500

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!