මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කුරුණෑගල මුළුතැන්ගේ උපකරණ විකිණීමට

දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි