වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 2,989 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - X Banners Printing
X Banners Printing

සාමාජිකයාකොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 950

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - 05 In one sublimation heat press
05 In one sublimation heat press

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 58,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - සිමෙන්ති බ්ලොක් ගල් මැෂින්
සිමෙන්ති බ්ලොක් ගල් මැෂින්

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 110,000

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Sublimation Sports Jersey
Sublimation Sports Jersey

සාමාජිකයාකොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 1,220

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - Sportswear Printing
Sportswear Printing

සාමාජිකයාකොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 480

පැය 2
Vehicle permits wanted

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

පැය 3
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - JUKKY 8700 Single Needle
JUKKY 8700 Single Needle

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 33,000

පැය 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Air Grease pump VBW TC201H 20kg bucket
Air Grease pump VBW TC201H 20kg bucket

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 27,000

පැය 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - 3D Sublimation Vacuum Heat Press Machine
3D Sublimation Vacuum Heat Press Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 85,000

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 30KVA SUPER SILENT GENERATOR
30KVA SUPER SILENT GENERATOR

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,190,000

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - පාවිචිිචි කරනලද හෝටල් උපකරන
පාවිචිිචි කරනලද හෝටල් උපකරන

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 425,000

පැය 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - PRESCOTT Air Compressor 500L 3Phase
PRESCOTT Air Compressor 500L 3Phase

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 189,900

පැය 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Rice and Curry Display (Bain Marry)
Rice and Curry Display (Bain Marry)

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 150,000

පැය 5
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - PVC CARD MUG PRINTING
PVC CARD MUG PRINTING

කොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 70

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - PRESCOTT AC ARC 300A Welding Plant
PRESCOTT AC ARC 300A Welding Plant

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 18,800

පැය 5
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - PRESCOTT Silent Diesel Generator 5.5KW
PRESCOTT Silent Diesel Generator 5.5KW

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 188,500

පැය 5
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - PRESCOTT Silent Diesel Generator 5.5KW
PRESCOTT Silent Diesel Generator 5.5KW

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 188,500

පැය 5
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Professional Web Design Company
Professional Web Design Company

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

ගිවිස ගත හැක

වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Classified Website Business
Classified Website Business

කොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 20,000

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Factory mchine items
Factory mchine items

කොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,200,000

පැය 6
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Web Design | Site Development
Web Design | Site Development

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 16,500

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - PRESCOTT Long Arm Torx Key Set 9pcs
PRESCOTT Long Arm Torx Key Set 9pcs

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 730

පැය 6
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Web Design | Youtube Views
Web Design | Youtube Views

කොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 15,000

වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කොළඹ - Website design with free seo servicers
Website design with free seo servicers

කොළඹ, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 7,500

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කොළඹ - Food Showcase
Food Showcase

සාමාජිකයාකොළඹ, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 65,000

පැය 6
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කොළඹ - T shirt printing
T shirt printing

සාමාජිකයාකොළඹ, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 1,000

පැය 6
Vehicle Permits Wanted

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!