දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

බලපත්‍ර සහ නාමයන්-මාතර - Tangalle-Matara Rute, Tisa - Matara Rute
Tangalle-Matara Rute, Tisa - Matara Rute

මාතර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 11,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-මාතර - Generator
Generator

මාතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,275,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - අංග සම්පූර්ණ කළුගල් මෝලක් විකිණීමට
අංග සම්පූර්ණ කළුගල් මෝලක් විකිණීමට

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 7,500,000

දින 1
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-මාතර - Creativity for wonderful marketing
Creativity for wonderful marketing

සාමාජිකයාමාතර, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

දින 1
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-මාතර - Generator
Generator

මාතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,275,000

දින 3
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-මාතර - Tangalle-Matara Rute, Tisa - Matara Rute
Tangalle-Matara Rute, Tisa - Matara Rute

මාතර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 11,000,000

දින 7
ඔක්සිජන් සහ ඇසිටලීන් සිලින්ඩර අවශ්‍යයි

මාතර, සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්

දින 7
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - GTO 52 Offset Machine
GTO 52 Offset Machine

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,525,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Digital Printer
Digital Printer

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 850,000

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Bail Machine for urgent sale.
Bail Machine for urgent sale.

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,000,000

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Zoje overlock machine and normal
Zoje overlock machine and normal

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 60,000

දින 10
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-මාතර - Generator system
Generator system

මාතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,600,000

දින 11
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-මාතර - Pas / soil
Pas / soil

මාතර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,000

දින 17
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Kitchen Items
Kitchen Items

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 260,000

දින 24
Permit Need for Immediate Purchase

මාතර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

දින 25
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - 350 Tig welding plant
350 Tig welding plant

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 62,000

දින 29
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Deep Fryer-Gas
Deep Fryer-Gas

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 98,000

දින 29
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-මාතර - Denyo Diesel 5KW Generator
Denyo Diesel 5KW Generator

මාතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 210,000

දින 32
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Wood drying kiln
Wood drying kiln

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,950,000

දින 37
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Block gal machine
Block gal machine

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 65,000

දින 39
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Printing Machine (KORS)
Printing Machine (KORS)

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,600,000

දින 43
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - කොන්ක්‍රීට් කපන මැෂිමක්
කොන්ක්‍රීට් කපන මැෂිමක්

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 200,000

දින 44
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - වැකර් මැෂිමක් විකිණීම
වැකර් මැෂිමක් විකිණීම

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 65,000

දින 44
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Food Cabin
Food Cabin

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 45,000

දින 50
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Heavy duty pipes
Heavy duty pipes

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 550,000

දින 56
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - 3D Sublimation Machine with accessories
3D Sublimation Machine with accessories

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 170,000

දින 58
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Album laminating machine
Album laminating machine

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 95,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!