දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Metal Crusher (ගල්මෝල)
Metal Crusher (ගල්මෝල)

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 300,000

දින 13
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Airman Air Compressor
Airman Air Compressor

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 240,000

දින 13
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-මාතර - Web Design | Site Development
Web Design | Site Development

සාමාජිකයාමාතර, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Printing Machine
Printing Machine

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,400,000

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Rice Mill
Rice Mill

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 350,000

දින 15
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-මාතර - BRAND NEW DIESEL AIR COOLED GENERATOR
BRAND NEW DIESEL AIR COOLED GENERATOR

මාතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 90,000

දින 18
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-මාතර - Denyo Generator 9,9 kw 230 v
Denyo Generator 9,9 kw 230 v

මාතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 425,000

දින 21
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-මාතර - DENYO 150KVA DIESEL GENERATOR
DENYO 150KVA DIESEL GENERATOR

මාතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,500,000

දින 22
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-මාතර - Sodium Hypochlorite 5.25%
Sodium Hypochlorite 5.25%

මාතර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 60

දින 28
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-මාතර - Generator
Generator

මාතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 625,000

දින 37
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-මාතර - Soil Supplying (පස්)
Soil Supplying (පස්)

මාතර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 200

දින 40
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-මාතර - Umbrella printing
Umbrella printing

සාමාජිකයාමාතර, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 650

දින 44
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-මාතර - Mug Printing
Mug Printing

සාමාජිකයාමාතර, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 220

දින 44
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-මාතර - Crystal photo print
Crystal photo print

සාමාජිකයාමාතර, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 1,500

දින 44
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-මාතර - Pen printing
Pen printing

සාමාජිකයාමාතර, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 20

දින 44
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-මාතර - Tile Print
Tile Print

සාමාජිකයාමාතර, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 4,500

දින 44
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Paper Cutter - Itali
Paper Cutter - Itali

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 700,000

දින 46
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-මාතර - Generator
Generator

මාතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 475,000

දින 47
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-මාතර - බලපත්‍ර සහ නාමයන්
බලපත්‍ර සහ නාමයන්

මාතර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 11,000,000

දින 57
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Service station equipments
Service station equipments

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 320,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!