දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-මාතර - Web Site Design Sri Lanka - Matara
Web Site Design Sri Lanka - Matara

සාමාජිකයාමාතර, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

දින 10
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Bakery Trays
Bakery Trays

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,300

දින 20
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Italian Coffee Machine
Italian Coffee Machine

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 150,000

දින 20
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Commercial Ice cube Making machine
Commercial Ice cube Making machine

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 50,000

දින 23
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Dish Washer Machine
Dish Washer Machine

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 150,000

දින 23
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Coffee Grinder Machine
Coffee Grinder Machine

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 50,000

දින 23
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-මාතර - Vehicle Import Permit
Vehicle Import Permit

මාතර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 2,500,000

දින 24
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Lath Grinding Milling machines
Lath Grinding Milling machines

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 10,000,000

දින 24
සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්-මාතර - Cr with x Ray machine
Cr with x Ray machine

මාතර, සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්

රු 4,300,000

දින 25
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-මාතර - 40KVA Generator - Japan
40KVA Generator - Japan

මාතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 650,000

දින 34
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-මාතර - Tulips Bags
Tulips Bags

මාතර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 400

දින 34
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Digital printer
Digital printer

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 475,000

දින 35
බ්ලොග් ගල් මැශිමක්

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

දින 37
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-මාතර - Web Design - Matara
Web Design - Matara

සාමාජිකයාමාතර, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

දින 37
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Cake Mixture
Cake Mixture

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 22,500

දින 38
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Brass hinges making machinery
Brass hinges making machinery

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 6,500,000

දින 40
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-මාතර - Generator
Generator

මාතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 975,000

දින 40
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Corde printing machine
Corde printing machine

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,990,000

දින 43
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-මාතර - Antique Timber
Antique Timber

මාතර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 150

දින 44
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Tea Shop Accessories
Tea Shop Accessories

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 650,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!