දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-මාතර - Generator
Generator

මාතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 325,000

දින 13
පස් අවශ්‍ය

මාතර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Tread Mill
Tread Mill

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 98,000

දින 17
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - බ්ලොක් ගල් කපන යන්ත්‍රයක්
බ්ලොක් ගල් කපන යන්ත්‍රයක්

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 55,000

දින 17
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - Seiko Solvent Printer - Matara
Seiko Solvent Printer - Matara

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 400,000

දින 27
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - GTO 52 Offset Machine
GTO 52 Offset Machine

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,525,000

දින 27
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-මාතර - Meti Gadol
Meti Gadol

මාතර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 15

දින 28
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-මාතර - Generator
Generator

මාතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 825,000

දින 31
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - බ්ලොක්ගල් මැශිම
බ්ලොක්ගල් මැශිම

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 130,000

දින 32
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - KORD Yellow Button
KORD Yellow Button

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,200,000

දින 34
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-මාතර - Light Generator
Light Generator

මාතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 135,000

දින 40
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - hotel Manual Oven
hotel Manual Oven

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 465,000

දින 43
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-මාතර - 5 Litter Thosa Grinder
5 Litter Thosa Grinder

මාතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 55,000

දින 48
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-මාතර - Cummins brand new generators- in stock
Cummins brand new generators- in stock

සාමාජිකයාමාතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,500,000

දින 49
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-මාතර - Weldin genaretor ( aluminiyam weldar)
Weldin genaretor ( aluminiyam weldar)

මාතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 105,000

දින 50

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!