දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-යාපනය - T-shirt Printing / Embroidery
T-shirt Printing / Embroidery

සාමාජිකයායාපනය, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 1,100

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-යාපනය - Industry Tools & Machinery
Industry Tools & Machinery

යාපනය, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 86,000

දින 5
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-යාපනය - Dale Generator for sale
Dale Generator for sale

යාපනය, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 900,000

දින 24
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-යාපනය - Retirement vehicle permit available
Retirement vehicle permit available

යාපනය, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 11,500,000

දින 27
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-යාපනය - Digital Banner & sticker print
Digital Banner & sticker print

සාමාජිකයායාපනය, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 80

දින 35
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-යාපනය - Perkins 3 Cylinder Air Compressor
Perkins 3 Cylinder Air Compressor

යාපනය, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 325,000

දින 36
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-යාපනය - Party Back Drop stand
Party Back Drop stand

සාමාජිකයායාපනය, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 15,000

දින 36
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-යාපනය - Mug Printing
Mug Printing

සාමාජිකයායාපනය, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 220

දින 36
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-යාපනය - Digital T-shirt Printing
Digital T-shirt Printing

සාමාජිකයායාපනය, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 900

දින 36
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-යාපනය - T-shirt Printing / Embroidery
T-shirt Printing / Embroidery

සාමාජිකයායාපනය, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 1,100

දින 36
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-යාපනය - Couple T-shirt Printing
Couple T-shirt Printing

සාමාජිකයායාපනය, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 1,500

දින 37
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-යාපනය - Jersey & bottom Printing
Jersey & bottom Printing

සාමාජිකයායාපනය, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 1,100

දින 37
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-යාපනය - T-shirt printing
T-shirt printing

සාමාජිකයායාපනය, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 900

දින 37
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-යාපනය - Rolls-Royce 125 KVA UK Imported
Rolls-Royce 125 KVA UK Imported

යාපනය, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 800,000

දින 40
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-යාපනය - Ice cream Machine
Ice cream Machine

යාපනය, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 400,000

දින 42
Wanted a cnc plasma cutting machine

යාපනය, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

දින 47

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!