දැන්විම් 56 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - Hot water systems
Hot water systems

සාමාජිකයාකළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 130,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කළුතර - Inventory & Accounting Software
Inventory & Accounting Software

කළුතර, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 950

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Kitchen Items set
Kitchen Items set

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 400,000

දින 2
Milling Dividing head needed

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

දින 4
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - Solar water heating systems
Solar water heating systems

සාමාජිකයාකළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 140,000

දින 5
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Display Fridge
Display Fridge

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 125,000

දින 7
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Embroider Machine
Embroider Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 650,000

දින 11
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Lathe matching jermam.
Lathe matching jermam.

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 700,000

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Block gal machine - hydraulic
Block gal machine - hydraulic

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 275,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Hoists 0.5 Ton / 1.0 Italy
Hoists 0.5 Ton / 1.0 Italy

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 175,000

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Yarn dye machine
Yarn dye machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,400,000

දින 15
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - 7 Drawer Tool Box with Tools
7 Drawer Tool Box with Tools

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 130,000

දින 16
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Complete gas cylinders
Complete gas cylinders

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 62,500

දින 17
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Ice creem machine
Ice creem machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 130,000

දින 20
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Neon Plant, Tubes, Electrodes ect
Neon Plant, Tubes, Electrodes ect

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 4,000,000

දින 22
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Juki machines for sale
Juki machines for sale

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,750,000

දින 23
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Juki Machine
Juki Machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 20,000

දින 23
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Kansai special swing machine
Kansai special swing machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 85,000

දින 23
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Molld & Patent balapathraya
Molld & Patent balapathraya

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 300,000

දින 24
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - Solar water heating systems
Solar water heating systems

සාමාජිකයාකළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 95,000

දින 24
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - One 150W Laser cutter tube
One 150W Laser cutter tube

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 125,000

දින 27
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කළුතර - A/C Bus route permit
A/C Bus route permit

කළුතර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 3,800,000

දින 27
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කළුතර - Hot water systems
Hot water systems

සාමාජිකයාකළුතර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 130,000

දින 27
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - Plastic Mould machine
Plastic Mould machine

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 590,000

දින 27
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කළුතර - WOOD MAC MACHINE
WOOD MAC MACHINE

කළුතර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,600,000

දින 31
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කළුතර - Tile for sale
Tile for sale

කළුතර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 250

දින 32

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!