දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - Screw Air Compressor
Screw Air Compressor

කෑගල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,300,000

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - Winder with 23m wire Rope
Winder with 23m wire Rope

කෑගල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,350,000

දින 1
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කෑගල්ල - Diesel Generators
Diesel Generators

කෑගල්ල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,200,000

දින 1
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කෑගල්ල - Web designing & development
Web designing & development

කෑගල්ල, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 5,000

දින 1
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කෑගල්ල - Dust mask
Dust mask

කෑගල්ල, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

දින 1
Bakery equipment

කෑගල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

දින 5
Rhino Sheet wahalayata

කෑගල්ල, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

දින 5
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - Bakery items (cherry)
Bakery items (cherry)

කෑගල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 550,000

දින 9
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කෑගල්ල - Pharmacy License For Rent
Pharmacy License For Rent

කෑගල්ල, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 20,000

දින 13
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කෑගල්ල - Tarpaulin
Tarpaulin

කෑගල්ල, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 350

දින 19
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කෑගල්ල - pvc sheet
pvc sheet

කෑගල්ල, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,300

දින 20
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - Asphalt Cutter
Asphalt Cutter

කෑගල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 145,000

දින 26
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - Offset Printing machine
Offset Printing machine

කෑගල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,350,000

දින 31
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කෑගල්ල - Generator 5KW
Generator 5KW

කෑගල්ල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 110,000

දින 32
සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්-කෑගල්ල - Electric Bed
Electric Bed

කෑගල්ල, සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්

රු 450,000

දින 35
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කෑගල්ල - River sand
River sand

කෑගල්ල, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 48,000

දින 35
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - Grinding wheels
Grinding wheels

කෑගල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 22,900

දින 39
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කෑගල්ල - 3D Printing Filament
3D Printing Filament

කෑගල්ල, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 6,000

දින 49
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-කෑගල්ල - Plastic ID Card Printing
Plastic ID Card Printing

කෑගල්ල, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 60

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!