දැන්විම් 10 න් 1-10 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

VEHICLE PERMITS WANTED

කෑගල්ල, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
VEHICLE PERMITS WANTED

කෑගල්ල, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

පැය 11
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කෑගල්ල - Mitsubishi petrol genarator 7.5kw
Mitsubishi petrol genarator 7.5kw

කෑගල්ල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 330,000

දින 5
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - Wood saver
Wood saver

කෑගල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,350,000

දින 16
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - SORD 2 COLOR HEIDELBERG
SORD 2 COLOR HEIDELBERG

කෑගල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 6,000,000

දින 17
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කෑගල්ල - Pharmacy Licence for Rent
Pharmacy Licence for Rent

කෑගල්ල, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 21,000

දින 34
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - Used restaurant items
Used restaurant items

කෑගල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 350,000

දින 39
Juki machine DDL 5550 wanted

කෑගල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

දින 42
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - Juke machine
Juke machine

කෑගල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 275,000

දින 42
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - Block gal machine
Block gal machine

කෑගල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 78,000

දින 45
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - Concrete mixture all
Concrete mixture all

කෑගල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 285,000

දින 53

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!