දැන්විම් 10 න් 1-10 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - Deniyo Compressor
Deniyo Compressor

කෑගල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 285,000

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - Ice packet Machine
Ice packet Machine

කෑගල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 265,000

දින 30
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - NEW DENYO SOUND PROOF 90 GENERATOR
NEW DENYO SOUND PROOF 90 GENERATOR

කෑගල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,950,000

දින 36
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - Polithin printer
Polithin printer

කෑගල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,500,000

දින 51
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කෑගල්ල - Web Designing | FREE DOMAIN & HOSTING
Web Designing | FREE DOMAIN & HOSTING

කෑගල්ල, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 15,900

දින 55
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - Bio mass /wood fired Dryer වියලනය
Bio mass /wood fired Dryer වියලනය

කෑගල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 975,000

දින 56
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - Screw Air Compressor
Screw Air Compressor

කෑගල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 990,000

දින 58
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-කෑගල්ල - Winder with 23m Wire Rope
Winder with 23m Wire Rope

කෑගල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 950,000

දින 58
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කෑගල්ල - Diesel Generators
Diesel Generators

කෑගල්ල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 750,000

දින 59
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-කෑගල්ල - Web designing & development
Web designing & development

කෑගල්ල, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 5,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!