දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-රත්නපුර - සහනදායී මිලට ලොකු කුඩා ගඩොල්
සහනදායී මිලට ලොකු කුඩා ගඩොල්

රත්නපුර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 12

දින 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Ice cream machine
Ice cream machine

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 200,000

දින 4
Pharmacy licence 1ak oni

රත්නපුර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - මැටි ගඩොල් මැෂින්
මැටි ගඩොල් මැෂින්

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 550,000

දින 23
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-රත්නපුර - Gadol (bricks)
Gadol (bricks)

රත්නපුර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 11

දින 26
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Display Cooler
Display Cooler

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 98,000

දින 28
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-රත්නපුර - 10 KVA Honda Original Japan Generator
10 KVA Honda Original Japan Generator

රත්නපුර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 180,000

දින 32
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-රත්නපුර - Stanford Generator
Stanford Generator

රත්නපුර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,000,000

දින 33
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - ICE PACKET MACHINE
ICE PACKET MACHINE

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 360,000

දින 35
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - benders and other machine equipments
benders and other machine equipments

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 625,000

දින 36
lathe machine

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

දින 36
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-රත්නපුර - GENERATOR - AIRMAN 60KW
GENERATOR - AIRMAN 60KW

රත්නපුර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,350,000

දින 39
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Noritzu magasing ekak vikinimata thibe
Noritzu magasing ekak vikinimata thibe

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 55,000

දින 42
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - String Hoppers Machine Idiyappam
String Hoppers Machine Idiyappam

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 110,000

දින 53
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-රත්නපුර - Gadol
Gadol

රත්නපුර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 7

දින 54
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Offset Press 2 Color
Offset Press 2 Color

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,550,000

දින 55
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Wood Working Machines
Wood Working Machines

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 300,000

දින 56
Vehicle Permit Wanted

රත්නපුර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

දින 57
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-රත්නපුර - Roofing Tiles
Roofing Tiles

රත්නපුර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 6

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!