දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Car Hoist
Car Hoist

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 550,000

දින 7
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-රත්නපුර - Gadol ( dara poranu gadol) bricks
Gadol ( dara poranu gadol) bricks

රත්නපුර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 12

දින 7
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-රත්නපුර - 5KW Generator
5KW Generator

රත්නපුර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 350,000

දින 13
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Vakar
Vakar

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 55,200

දින 15
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-රත්නපුර - 45Kw Denyo Generator
45Kw Denyo Generator

රත්නපුර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 3,000,000

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - SCOOLMAN Refrigerator
SCOOLMAN Refrigerator

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 350,000

දින 24
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Concrete mixer
Concrete mixer

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 115,000

දින 33
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Drying machine
Drying machine

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 730,000

දින 34
සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්-රත්නපුර - Turbochem 100 Biochemistry Analyzer
Turbochem 100 Biochemistry Analyzer

රත්නපුර, සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්

රු 1,500,000

දින 38
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - හෝටලයක් සදහා අවශ්‍ය සියලුම භාණ්ඩ
හෝටලයක් සදහා අවශ්‍ය සියලුම භාණ්ඩ

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 500,000

දින 39
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-රත්නපුර - බස් පෝමිටි එකක්
බස් පෝමිටි එකක්

රත්නපුර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 3,000,000

දින 43
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-රත්නපුර - RATA ULU (රට උළු)
RATA ULU (රට උළු)

රත්නපුර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 8

දින 46
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-රත්නපුර - තෙක්ක දැව (timber)
තෙක්ක දැව (timber)

රත්නපුර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 280

දින 52
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Coffee machine buffet set table,chairs
Coffee machine buffet set table,chairs

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 132,000

දින 55
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Korean Rice Milling Machine
Korean Rice Milling Machine

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 175,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!