දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - String Hoppers Machine Idiyappam
String Hoppers Machine Idiyappam

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 110,000

දින 5
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-රත්නපුර - Gadol
Gadol

රත්නපුර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 7

දින 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Offset Press 2 Color
Offset Press 2 Color

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,550,000

දින 7
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Wood Working Machines
Wood Working Machines

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 300,000

දින 8
Vehicle Permit Wanted

රත්නපුර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

දින 8
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-රත්නපුර - Roofing Tiles
Roofing Tiles

රත්නපුර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 6

දින 10
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Handunkuru (හදුන්කුරැ යන්ත්‍රය)
Handunkuru (හදුන්කුරැ යන්ත්‍රය)

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 185,000

දින 14
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-රත්නපුර - KALAWANA-RATNAPURA ROUTE PERMIT
KALAWANA-RATNAPURA ROUTE PERMIT

රත්නපුර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 6,000,000

දින 18
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-රත්නපුර - Gadol
Gadol

රත්නපුර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 13

දින 19
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-රත්නපුර - Gadol bricks..(Daraporanu)
Gadol bricks..(Daraporanu)

රත්නපුර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 11

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Deep Freezer
Deep Freezer

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 68,000

දින 20
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Pastry shop glass show case
Pastry shop glass show case

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 99,600

දින 22
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-රත්නපුර - Gadol (Bricks)
Gadol (Bricks)

රත්නපුර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 8

දින 25
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-රත්නපුර - Lleee thogyak
Lleee thogyak

රත්නපුර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 22,222

දින 26
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-රත්නපුර - ඉංජිනේරු ගඩොලට අඩුම මිල අපෙන්
ඉංජිනේරු ගඩොලට අඩුම මිල අපෙන්

රත්නපුර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 11

දින 29
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Hiedlburg KORD
Hiedlburg KORD

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,200,000

දින 34
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Restaurant Items
Restaurant Items

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 325,000

දින 36
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Mig welding plant
Mig welding plant

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 375,000

දින 41
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-රත්නපුර - මාර්ග බලපත්‍රයක් විකිණීමට ඇත
මාර්ග බලපත්‍රයක් විකිණීමට ඇත

රත්නපුර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 4,100,000

දින 41
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-රත්නපුර - Gadol (bricks)
Gadol (bricks)

රත්නපුර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 12

දින 42
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - පොල් ලෙලි කැබලි කරන මැෂිම
පොල් ලෙලි කැබලි කරන මැෂිම

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 85,000

දින 43
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - ගෝදම්බ රොටී කපන යන්ත්‍රය විකිණීමට
ගෝදම්බ රොටී කපන යන්ත්‍රය විකිණීමට

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 43,500

දින 54
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - කොම්පොස්ට් යන්ත්‍රය විකිණීමට
කොම්පොස්ට් යන්ත්‍රය විකිණීමට

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 85,000

දින 54
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-රත්නපුර - Popsicle baath (ice palam) /ice packet
Popsicle baath (ice palam) /ice packet

රත්නපුර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 600,000

දින 57
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-රත්නපුර - බවුසරයක් විකිණීමට ඇඹිලිපිටිය
බවුසරයක් විකිණීමට ඇඹිලිපිටිය

රත්නපුර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 125,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!