දැන්විම් 220 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Colour Cement
Colour Cement

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 95

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Titanium Floor
Titanium Floor

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,100

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - 10 MM Tor Steel ( Dagara Kambi)
10 MM Tor Steel ( Dagara Kambi)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 415

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Sand..
Sand..

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 16,000

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Roof Tiles (Rata Ulu) for Free
Roof Tiles (Rata Ulu) for Free

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 10

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Dulux Brilliant White paint
Dulux Brilliant White paint

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,030

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-මොණරාගල - වැලි ,ගඩොල්,මැටල් බෙදාහරින්නෝ
වැලි ,ගඩොල්,මැටල් බෙදාහරින්නෝ

මොණරාගල, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 12,000

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Washed sea sand,
Washed sea sand,

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 12,500

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Malaysian Timber
Malaysian Timber

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 215

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Toa Spray
Toa Spray

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 640

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Flube Construction Chemical
Flube Construction Chemical

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 450

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Colour Cement
Colour Cement

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 95

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Decking sheets imported from Dubai
Decking sheets imported from Dubai

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,900

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - KAMPUS 2 X 5 PLANKS
KAMPUS 2 X 5 PLANKS

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 90,000

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Sands
Sands

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 13,000

දින 2
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Carbon Steel Elbow
Carbon Steel Elbow

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,050

දින 2
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Best Block Stones ( 4 X 7 14)..
Best Block Stones ( 4 X 7 14)..

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Concrete U channel drainage
Concrete U channel drainage

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 3,500

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-හම්බන්තොට - Machine brick (මෂින් ගඩොල්)
Machine brick (මෂින් ගඩොල්)

හම්බන්තොට, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 20

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Duco thinner
Duco thinner

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 800

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Dulux Paint
Dulux Paint

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 890

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Kapararu sand
Kapararu sand

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 12,000

දින 3
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Anti-corrosive and Enamel Paint
Anti-corrosive and Enamel Paint

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 300

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Floor Paint
Floor Paint

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 440

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Acrylic Wall Filler
Acrylic Wall Filler

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 270

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Pinewood
Pinewood

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 110

දින 5
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කළුතර - Malaysian Timber
Malaysian Timber

කළුතර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 170

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!