දැන්විම් 179 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Quarry Dust for washing plants
Quarry Dust for washing plants

කොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 3,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Tiles....
Tiles....

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,200

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Multilac Super Brilliant White
Multilac Super Brilliant White

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 3,180

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Nippolac Weatherpoof Paint
Nippolac Weatherpoof Paint

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 850

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Quarry dust ( Gall kudu)
Quarry dust ( Gall kudu)

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 8,000

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Concrete metal
Concrete metal

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 7,500

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Solid block stones
Solid block stones

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Water Proofing Paint
Water Proofing Paint

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 630

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Manual weight balance
Manual weight balance

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 12,000

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Plywood
Plywood

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,700

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - RAW MATERIAL
RAW MATERIAL

ගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 5,000

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - JAT WATER BASE
JAT WATER BASE

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,743

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගාල්ල - Mahagony Woods
Mahagony Woods

ගාල්ල, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,200

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Cardinal Floor Polish
Cardinal Floor Polish

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 400

දින 2
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - PLYWOOD SHEET
PLYWOOD SHEET

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 650

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-අම්පාර - Pipe Bending Hydraulic Machine
Pipe Bending Hydraulic Machine

අම්පාර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 800,000

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - MULTILAC PLATINUM SHIMMER
MULTILAC PLATINUM SHIMMER

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,610

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කළුතර - DULUX WALL FILLER
DULUX WALL FILLER

සාමාජිකයාකළුතර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 550

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Dulux Brilliant White paint
Dulux Brilliant White paint

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,030

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Dulux Enamel Paint
Dulux Enamel Paint

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,049

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Epoxy Floor Paint
Epoxy Floor Paint

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,190

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Aero flex putty 20kg
Aero flex putty 20kg

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 550

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Dulux Woodguard
Dulux Woodguard

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 2,350

දින 7
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Dulux Gloss Plus
Dulux Gloss Plus

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 999

දින 7
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-කොළඹ - Dulux Pentalite
Dulux Pentalite

සාමාජිකයාකොළඹ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 890

දින 7
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Interlock Mold
Interlock Mold

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 155

දින 8
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගම්පහ - Kapararu Sand
Kapararu Sand

සාමාජිකයාගම්පහ, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 11,500

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!