දැන්විම් 33 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - 20Ft Modified Container Room
20Ft Modified Container Room

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 875,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Block gal Machine
Block gal Machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 110,000

කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Gadol machine
Gadol machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 70,000

පැය 13
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Digital Printer
Digital Printer

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 900,000

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගාල්ල - Mahagony Woods
Mahagony Woods

ගාල්ල, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,200

දින 3
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Tyre change machine
Tyre change machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 215,000

දින 11
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - DIESEL 22HP PUMP
DIESEL 22HP PUMP

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 65,000

දින 13
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගාල්ල - F.G Wilson 40kva
F.G Wilson 40kva

ගාල්ල, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 750,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Submersible Sand Pump
Submersible Sand Pump

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 390,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Chicken Roaster machine
Chicken Roaster machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 195,000

දින 17
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-ගාල්ල - Duplo Machine FR 393
Duplo Machine FR 393

ගාල්ල, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 350,000

දින 19
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - BOPP Adhesive tape slitting machine
BOPP Adhesive tape slitting machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,300,000

දින 21
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගාල්ල - Tiles
Tiles

ගාල්ල, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 400

දින 22
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Coffee machine
Coffee machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 49,000

දින 25
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - SHOE MAKING MACHINES AND EQUIPMENT
SHOE MAKING MACHINES AND EQUIPMENT

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 400,000

දින 28
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - 20Ft Modified Container Room
20Ft Modified Container Room

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 875,000

දින 28
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-ගාල්ල - කොන්ක්‍රීට් බිලොක් ගල් /Cement Blocks
කොන්ක්‍රීට් බිලොක් ගල් /Cement Blocks

ගාල්ල, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 38

දින 31
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-ගාල්ල - Permit (vehicle)
Permit (vehicle)

ගාල්ල, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 4,000,000

දින 33
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Catering set
Catering set

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 650,000

දින 37
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Tea Colour Sorter Nanta 9000T
Tea Colour Sorter Nanta 9000T

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 8,000,000

දින 39
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - පොල්තෙල් හිදින යන්ත්‍රය
පොල්තෙල් හිදින යන්ත්‍රය

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 250,000

දින 40
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-ගාල්ල - Web Sites for Every Business
Web Sites for Every Business

ගාල්ල, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

ගිවිස ගත හැක

දින 45
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-ගාල්ල - Ice Cream Machine
Ice Cream Machine

ගාල්ල, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 220,000

දින 46
Vehicle permits wanted

ගාල්ල, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

දින 47
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-ගාල්ල - Mug printing
Mug printing

සාමාජිකයාගාල්ල, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 200

දින 47
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-ගාල්ල - Tile Printing
Tile Printing

සාමාජිකයාගාල්ල, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 4,000

දින 47

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!