දැන්විම් 37 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි බලපත්‍ර සහ නාමයන්

බලපත්‍ර සහ නාමයන්-ගම්පහ - English Education Institute
English Education Institute

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 300,000

බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Car Permits Available
Car Permits Available

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 2,460,000

පැය 10
Vehicle Permit

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 2,600,000

දින 1
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කුරුණෑගල - FL11 Restaurant Permit
FL11 Restaurant Permit

කුරුණෑගල, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 12,000,000

දින 2
Sale of Duty Free Vehicle Permit

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 9,050,000

දින 2
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Vehicle Permits Available
Vehicle Permits Available

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 2,500,000

දින 4
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Pharmacy Licence for Rent
Pharmacy Licence for Rent

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 18,000

දින 6
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Pharmacy License
Pharmacy License

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 20,000

දින 6
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-ගම්පහ - ගුවන්තොටුපල කොටුව AC මාර්ග බලපත්‍රයක් ඇත
ගුවන්තොටුපල කොටුව AC මාර්ග බලපත්‍රයක් ඇත

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 4,800,000

දින 6
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-මොණරාගල - කොළඹ මොනරාගල මාර්ග බලප්‍රත්‍රය
කොළඹ මොනරාගල මාර්ග බලප්‍රත්‍රය

මොණරාගල, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 14,500,000

දින 8
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-ගම්පහ - Vehical Permit
Vehical Permit

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 2,600,000

දින 12
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-රත්නපුර - KALAWANA-RATNAPURA ROUTE PERMIT
KALAWANA-RATNAPURA ROUTE PERMIT

රත්නපුර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 6,000,000

දින 13
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-ගම්පහ - Restaurant License for sale -Kelaniya
Restaurant License for sale -Kelaniya

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 4,500,000

දින 14
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Bus Route Permit
Bus Route Permit

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 600,000

දින 15
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කෑගල්ල - Pharmacy License For Rent
Pharmacy License For Rent

කෑගල්ල, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 20,000

දින 15
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Nittambuwa Moratuwa ROUTE PERMIT
Nittambuwa Moratuwa ROUTE PERMIT

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 6,900,000

දින 15
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-නුවරඑලිය - FL 04 Liquor License for Transfer
FL 04 Liquor License for Transfer

නුවරඑලිය, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 50,000,000

දින 19
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-ගම්පහ - Restaurant and Bar Permit
Restaurant and Bar Permit

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 20,000,000

දින 22
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කළුතර - A/C Bus route permit
A/C Bus route permit

කළුතර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 3,800,000

දින 23
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-ගම්පහ - FL 22 Beer license
FL 22 Beer license

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 3,000,000

දින 24
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-ගම්පහ - Pharmacy license for rent
Pharmacy license for rent

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 20,000

දින 30
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-ගම්පහ - Vehicle permit available
Vehicle permit available

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 2,625,000

දින 33
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - CAR PERMIT | VEHICLE
CAR PERMIT | VEHICLE

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 2,490,000

දින 34
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කුරුණෑගල - Route Permit For Sale
Route Permit For Sale

කුරුණෑගල, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 950,000

දින 35
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-ගම්පහ - Pharmacist Licence
Pharmacist Licence

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 18,000

දින 35

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!