දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි බලපත්‍ර සහ නාමයන්

බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කුරුණෑගල - VEHICLE PERMIT
VEHICLE PERMIT

කුරුණෑගල, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 12,500,000

දින 1
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-ගම්පහ - Vehicle Permit Wanted
Vehicle Permit Wanted

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 3,000,000

දින 5
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-යාපනය - Vehicle Permit available
Vehicle Permit available

යාපනය, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 2,400,000

දින 5
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-මාතලේ - Pharmacy license for rent
Pharmacy license for rent

මාතලේ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 20,000

දින 7
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-ගම්පහ - Vehicle Permits
Vehicle Permits

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 2,360,000

දින 7
VEHICLE PERMITS...

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 2,350,000

දින 7
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කුරුණෑගල - Route permit Kurunegala-Madagalla
Route permit Kurunegala-Madagalla

කුරුණෑගල, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 600,000

දින 11
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Route Permit 170
Route Permit 170

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 2,000,000

දින 11
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-ගම්පහ - Pharmacy License for Rent
Pharmacy License for Rent

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 20,000

දින 12
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Pharmacy licence
Pharmacy licence

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 16,000

දින 14
Vehicle Permit

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 3,100,000

දින 24
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Vehicle Permit
Vehicle Permit

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 3,000,000

දින 24
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කුරුණෑගල - Route Permit For Sale
Route Permit For Sale

කුරුණෑගල, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 950,000

දින 29
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කෑගල්ල - Pharmacy Licence for Rent
Pharmacy Licence for Rent

කෑගල්ල, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 21,000

දින 30
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-ගම්පහ - Phramicist license
Phramicist license

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 25,000

දින 35
Pharmacy Licence for Rent

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 21,000

දින 36
Pharmacy license for rent

කළුතර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 18,000

දින 37
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Root Permit A/C -400/1 Kalutara-Colombo
Root Permit A/C -400/1 Kalutara-Colombo

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 1,800,000

දින 39
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-ගම්පහ - 240 A/C Highway Permit මාර්ග බලපත්‍රය
240 A/C Highway Permit මාර්ග බලපත්‍රය

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 6,000,000

දින 41
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-රත්නපුර - බස් පෝමිටි එකක්
බස් පෝමිටි එකක්

රත්නපුර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 3,000,000

දින 44
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - ඉන්ධන ප්‍රවාහන බලපත්‍රයක්
ඉන්ධන ප්‍රවාහන බලපත්‍රයක්

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 700,000

දින 48
Beer license permit in Imaduwa

ගාල්ල, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 12,000,000

දින 53
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-නුවර - Pharmacy license
Pharmacy license

නුවර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 18,500

දින 56
Pharmacists Licence

ගාල්ල, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 18,000

දින 56
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Vehicle Permit
Vehicle Permit

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 2,400,000

දින 56

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!