දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි බලපත්‍ර සහ නාමයන්

Vehicle permit

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 4,000,000

දින 1
Vehicle permit 5 million

කළුතර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 4,100,000

දින 1
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - 5M Vehicle permit
5M Vehicle permit

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 4,350,000

දින 1
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Bus Rute Permit
Bus Rute Permit

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 200,000

දින 2
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Bathroom Slippers Business
Bathroom Slippers Business

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 1,800,000

දින 5
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-නුවර - car permit for sale
car permit for sale

නුවර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 3,800,000

දින 6
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කෑගල්ල - Pharmacy licence
Pharmacy licence

කෑගල්ල, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 18,000

දින 6
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Pharmaceutical agency for sale
Pharmaceutical agency for sale

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 15,000,000

දින 7
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-නුවර - Restaurant Licence
Restaurant Licence

නුවර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 10,500,000

දින 8
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-හම්බන්තොට - මාර්ග බලපත්‍රය
මාර්ග බලපත්‍රය

හම්බන්තොට, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 5,500,000

දින 17
Route Permit

කළුතර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 4,500,000

දින 23
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - ඉන්ධන ප්‍රවාහන බලපත්‍රයක්
ඉන්ධන ප්‍රවාහන බලපත්‍රයක්

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 700,000

දින 26
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Pharmacy license for rent
Pharmacy license for rent

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 18,000

දින 32
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Vehicle permit
Vehicle permit

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 12,500,000

දින 33
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-පුත්තලම - Restaurant License
Restaurant License

පුත්තලම, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 30,000,000

දින 35
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-යාපනය - FL3 License
FL3 License

යාපනය, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 75,000,000

දින 37
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Car permit
Car permit

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 4,050,000

දින 38
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Vehicle Permit
Vehicle Permit

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 18,000,000

දින 41
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-ගම්පහ - Vehicle Permit Buy & Sale
Vehicle Permit Buy & Sale

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 4,010,000

දින 42
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කළුතර - Vehicle Permit
Vehicle Permit

කළුතර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 4,300,000

දින 45
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Vehicle Permit for SALE
Vehicle Permit for SALE

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 4,450,000

දින 49

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!