දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි බලපත්‍ර සහ නාමයන්

බලපත්‍ර සහ නාමයන්-පුත්තලම - Land Permit - Wayamba
Land Permit - Wayamba

පුත්තලම, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 950,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කෑගල්ල - Pharmacy Licence
Pharmacy Licence

කෑගල්ල, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 20,000

පැය 11
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Pharmacy Licence for Rent
Pharmacy Licence for Rent

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 20,000

පැය 11
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-පුත්තලම - Land Permit - Wayamba
Land Permit - Wayamba

පුත්තලම, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 950,000

දින 4
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-ගම්පහ - 201 Gampaha - Nittambuwa route permit
201 Gampaha - Nittambuwa route permit

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 6,500,000

දින 11
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Pharmacy License
Pharmacy License

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 20,000

දින 11
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කුරුණෑගල - Kuliyapitiya - Madampe Bus Route Permit
Kuliyapitiya - Madampe Bus Route Permit

කුරුණෑගල, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 1,500,000

දින 12
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කුරුණෑගල - Nikaweratiya - Kuliyapitiya Bus Route Permit
Nikaweratiya - Kuliyapitiya Bus Route Permit

කුරුණෑගල, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 1,750,000

දින 16
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-ගම්පහ - Pharmacy License for Rent
Pharmacy License for Rent

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 20,000

දින 17
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-ගාල්ල - මාර්ග බලපත්‍රය
මාර්ග බලපත්‍රය

ගාල්ල, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 1,000,000

දින 31
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Pharmacy License
Pharmacy License

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 20,000

දින 33
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කළුතර - Pharmacy License for rent
Pharmacy License for rent

කළුතර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 20,000

දින 34
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-මාතර - Bus Route Permit
Bus Route Permit

මාතර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 1,000,000

දින 36
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කුරුණෑගල - Route Permit For Sale
Route Permit For Sale

කුරුණෑගල, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 950,000

දින 38
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-නුවර - Pharmacy license
Pharmacy license

නුවර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 22,000

දින 40
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-රත්නපුර - Route Permit
Route Permit

රත්නපුර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 10,000,000

දින 41
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-පොලොන්නරුව - 1MW solar power permit
1MW solar power permit

පොලොන්නරුව, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 10,000

දින 47
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කළුතර - 100 A/C bus route permit
100 A/C bus route permit

කළුතර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 450,000

දින 52
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-ගාල්ල - Buy unlimited Music usage rights in License
Buy unlimited Music usage rights in License

ගාල්ල, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 150,000

දින 53
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Root Permit
Root Permit

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 1,000,000

දින 54
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Pharmacy Licence
Pharmacy Licence

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 20,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!