දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි බලපත්‍ර සහ නාමයන්

බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Pharmacy License
Pharmacy License

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 20,000

පැය 8
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Route Permit
Route Permit

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 12,500,000

දින 2
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කුරුණෑගල - Kurunegala - Kuliyapitiya Route Permit
Kurunegala - Kuliyapitiya Route Permit

කුරුණෑගල, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 5,200,000

දින 2
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-මාතලේ - Pharmacy License
Pharmacy License

මාතලේ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 18,000

දින 13
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-ගම්පහ - Pharmacy Licences
Pharmacy Licences

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 20,000

දින 21
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-පුත්තලම - Chilaw - Negombo Bus Route Permit
Chilaw - Negombo Bus Route Permit

පුත්තලම, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 750,000

දින 23
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කුරුණෑගල - Nikaweratiya - Kuliyapitiya Bus Route
Nikaweratiya - Kuliyapitiya Bus Route

කුරුණෑගල, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 1,750,000

දින 29
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කළුතර - 120 මාර්ග බලපත්‍රයක් විකිනීමට.
120 මාර්ග බලපත්‍රයක් විකිනීමට.

කළුතර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 3,500,000

දින 31
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-ගම්පහ - COLOMBO-CHILAW ROUTE PERMIT
COLOMBO-CHILAW ROUTE PERMIT

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 2,800,000

දින 32
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කුරුණෑගල - Route Permit For Sale
Route Permit For Sale

කුරුණෑගල, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 950,000

දින 33
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Security licence for rent
Security licence for rent

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 50,000

දින 40
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Bar Permit for Sale ( ර.බී.11)
Bar Permit for Sale ( ර.බී.11)

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 12,000,000

දින 41
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කළුතර - Pharmacy license
Pharmacy license

කළුතර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 20,000

දින 44
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Pharmacy License For rent
Pharmacy License For rent

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 18,000

දින 44
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-පුත්තලම - Vehicle permit for sale
Vehicle permit for sale

පුත්තලම, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 2,400,000

දින 50
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Vehicle Permit
Vehicle Permit

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 2,400,000

දින 51
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-මාතර - Vehicle Import Permit
Vehicle Import Permit

මාතර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 2,500,000

දින 52
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Pharmacy Licence
Pharmacy Licence

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 20,000

දින 54
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - 3.6 M doctor's Permit
3.6 M doctor's Permit

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 2,400,000

දින 54
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Vehicle Import Permit
Vehicle Import Permit

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 2,300,000

දින 55
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-කොළඹ - Car Permits Available
Car Permits Available

කොළඹ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 1,850,000

දින 58
Vehicle Permit

ගම්පහ, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 2,600,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!