වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
දැන්විම් 100 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - AMANO SHEETS -RATA ULU TYPE
AMANO SHEETS -RATA ULU TYPE

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 245

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Block Gal Machine
Block Gal Machine

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 79,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - AMANO SHEETS -RATA ULU TYPE
AMANO SHEETS -RATA ULU TYPE

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 245

පැය 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Box bar
Box bar

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 725

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Offset printing machine
Offset printing machine

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,450

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Flube Construction Chemical
Flube Construction Chemical

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 450

දින 7
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Colour Cement
Colour Cement

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 95

දින 7
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Food Showcase
Food Showcase

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 12,345

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Block Making Machine 5 blocks
Block Making Machine 5 blocks

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 185,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Bakery Items
Bakery Items

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 310,000

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Gestetner Offset Machine
Gestetner Offset Machine

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,000,000

දින 10
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Amano sheets -rata ulu type new
Amano sheets -rata ulu type new

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 245

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Kottu Plate
Kottu Plate

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 12,345

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - wheel alignment machine. 3D
wheel alignment machine. 3D

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 940,000

දින 13
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Bekery /restaurant item for sale
Bekery /restaurant item for sale

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 290,000

දින 13
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Cake Cupboard
Cake Cupboard

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 123

දින 13
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Bottle Coolers
Bottle Coolers

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 265,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Deep Freezers
Deep Freezers

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 169,500

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Deep Freezers
Deep Freezers

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 105,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Vegitable racks
Vegitable racks

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 29,500

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Egg racks
Egg racks

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 29,500

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Paper cutter for sale
Paper cutter for sale

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 300,000

දින 14
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Roofing sheets-ASA
Roofing sheets-ASA

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 135

දින 16
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Block Gal Machine
Block Gal Machine

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 70,000

දින 16
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - I - Panel Ceiling
I - Panel Ceiling

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 170

දින 18
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Cold Room
Cold Room

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 450,000

දින 20
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Mini Drill ( Carving Tool) INGCO BRAND
Mini Drill ( Carving Tool) INGCO BRAND

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 5,975

දින 20

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!