දැන්විම් 48 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-නුවර - Interactive Professional Web Development
Interactive Professional Web Development

නුවර, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 10,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Tiles....
Tiles....

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,200

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-නුවර - car permit for sale
car permit for sale

නුවර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 3,800,000

දින 1
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-නුවර - Restaurant Licence
Restaurant Licence

නුවර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 11,000,000

දින 2
වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා-නුවර - Interactive Professional Web Development
Interactive Professional Web Development

නුවර, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

රු 10,000

දින 4
Fruit blend machines

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

දින 7
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Solar Power 3 Bulbs Unit
Solar Power 3 Bulbs Unit

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 8,250

දින 7
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Interlock Mold
Interlock Mold

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 155

දින 7
සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්-නුවර - Dental Chair
Dental Chair

නුවර, සෞඛ්‍ය සේවා, වෛද්‍ය උපකරණ හා සැපයුම්

රු 10,000

දින 9
Looking for a Grinder

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Cut off press drill
Cut off press drill

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 26,000

දින 14
බලපත්‍ර සහ නාමයන්-නුවර - Car Vehicle Permit
Car Vehicle Permit

නුවර, බලපත්‍ර සහ නාමයන්

රු 4,000,000

දින 15
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - FOIL -INSULATION
FOIL -INSULATION

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 5,500

දින 16
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - block machine
block machine

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 185,000

දින 18
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - White Cement
White Cement

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 2,380

දින 19
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Titanium Floor
Titanium Floor

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,100

දින 21
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Stainless SteelFood Cabin (Bend Mary)
Stainless SteelFood Cabin (Bend Mary)

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 100,000

දින 21
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Stainless Steel Pastry show Cases
Stainless Steel Pastry show Cases

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 55,000

දින 21
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Tapecrete Water Proofing Chemical
Tapecrete Water Proofing Chemical

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 975

දින 21
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Tile Cutter 24" CROWNMAN
Tile Cutter 24" CROWNMAN

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,950

දින 21
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - 12" x Ceramic Floor Tiles
12" x Ceramic Floor Tiles

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 120

දින 21
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Roofing sheets -regular profile
Roofing sheets -regular profile

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 90

දින 22
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - ROOFING SHEETS- RATA ULU SHAPE
ROOFING SHEETS- RATA ULU SHAPE

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 230

දින 22
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - COLOUR BOND SHEETS- AMANO
COLOUR BOND SHEETS- AMANO

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 90

දින 22
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - AMANO SHEETS -STRIP PANEL
AMANO SHEETS -STRIP PANEL

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 145

දින 22
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Tiles....
Tiles....

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 1,200

දින 22
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - GUTTERS
GUTTERS

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 125

දින 22

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!