වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
දැන්විම් 107 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Tapecrete Water Proofing Chemical
Tapecrete Water Proofing Chemical

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 975

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - 12" x Ceramic Floor Tiles
12" x Ceramic Floor Tiles

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 129

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Grinding Maxing
Grinding Maxing

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 55,000

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Flube Construction Chemical
Flube Construction Chemical

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 450

දින 1
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Colour Cement
Colour Cement

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 95

දින 2
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Food Showcase
Food Showcase

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 12,345

දින 3
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Angle Grinder
Angle Grinder

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 3,499

දින 3
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Ribon Mixer/Blender and Agitator with Tank
Ribon Mixer/Blender and Agitator with Tank

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 300,000

දින 3
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Japanese Toku Concert Breaker and Jack Hammer Drill
Japanese Toku Concert Breaker and Jack Hammer Drill

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 250,000

දින 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Block Gal Machine
Block Gal Machine

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 82,000

දින 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Compressor
Compressor

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 295,000

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Amano Sheets - Rata Ulu Type New
Amano Sheets - Rata Ulu Type New

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 255

දින 6
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - Genarator
Genarator

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 80,000

දින 6
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Kottu Plate
Kottu Plate

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 12,345

දින 7
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Shawarma Machine (Brand new)
Shawarma Machine (Brand new)

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 425,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Cash Counter - 2'
Cash Counter - 2'

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 35,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Bain Mary - Box 5'
Bain Mary - Box 5'

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 125,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Sink - 3'
Sink - 3'

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 35,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - High Presure Cooker - Single
High Presure Cooker - Single

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 35,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Corners - Box 5x5
Corners - Box 5x5

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 150,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Box Showcase - Feet 3'
Box Showcase - Feet 3'

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 40,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Cake Cupboard - Feet 6' x 3'
Cake Cupboard - Feet 6' x 3'

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 60,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Bend Showcase - Feet 3'
Bend Showcase - Feet 3'

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 50,000

දින 8
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Bottle Coolers
Bottle Coolers

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 269,500

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Deep Freezers
Deep Freezers

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 169,500

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Deep Freezers
Deep Freezers

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 109,500

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Vegitable racks
Vegitable racks

සාමාජිකයානුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 29,500

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!