වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
දැන්විම් 69 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත

අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Interlock Mold
Interlock Mold

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 155

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Colour Cement
Colour Cement

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 95

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - AMANO SHEETS -RATA ULU TYPE
AMANO SHEETS -RATA ULU TYPE

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 230

දින 1
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - මිරිස් පිටි ඇබරුම් යන්ත්‍රය
මිරිස් පිටි ඇබරුම් යන්ත්‍රය

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 35,000

දින 2
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Box bar
Box bar

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 725

දින 2
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Incense sticks making machine(හදුන්කුරු)
Incense sticks making machine(හදුන්කුරු)

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 140,000

දින 3
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Restaurants Item
Restaurants Item

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 400,000

දින 3
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - BRAND NEW Growatt INVERTER SALE
BRAND NEW Growatt INVERTER SALE

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 2,100,000

දින 4
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Toa spray made in Thailand
Toa spray made in Thailand

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 550

දින 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Offset Printing machines for sale
Offset Printing machines for sale

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 2,300,000

දින 4
කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය-නුවර - Kitchen equipment
Kitchen equipment

නුවර, කාර්යාල උපකරණ, සැපයුම් සහ ලිපිද්‍රව්‍ය

රු 1,200,000

දින 4
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Concrete Mixer Electric
Concrete Mixer Electric

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 60,000

දින 6
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Flube Construction Chemical
Flube Construction Chemical

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 450

දින 8
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Colour Cement
Colour Cement

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 95

දින 8
Looking for Investor /අයෝජකයෙකු අවශ්‍යයි

නුවර, වෙනත් ව්‍යාපාරික සේවා

දින 9
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Wood sanding machine
Wood sanding machine

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,300,000

දින 12
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Amano sheets -rata ulu type new
Amano sheets -rata ulu type new

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 245

දින 12
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - LDPE Shopping Bags Extruder
LDPE Shopping Bags Extruder

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 700,000

දින 13
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - high pressure machine ql 280
high pressure machine ql 280

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 20,000

දින 14
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Offset Printer Machine
Offset Printer Machine

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,000,000

දින 14
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - Roofing sheets-ASA
Roofing sheets-ASA

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 135

දින 17
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Large sublimation printer & heat press
Large sublimation printer & heat press

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 1,700,000

දින 17
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-නුවර - GENERATOR F.G WILSON 150 KVA FOR SALE
GENERATOR F.G WILSON 150 KVA FOR SALE

නුවර, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 2,500,000

දින 17
අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ-නුවර - මහෝගනී ලී තොගයක් විකිණීමට ඇත
මහෝගනී ලී තොගයක් විකිණීමට ඇත

නුවර, අමුද්‍රව්‍ය සහ තොග භාණ්ඩ

රු 3

දින 17
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Compressure 90 airman
Compressure 90 airman

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 500,000

දින 18
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Makita Cut Off
Makita Cut Off

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 20,000

දින 21
කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්-නුවර - Bakery Items
Bakery Items

නුවර, කර්මාන්ත යන්ත්‍රෝපකරණ සහ මෙවලම්

රු 800,000

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!