වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - SMITH + NOBEL BUFFET SERVER
SMITH + NOBEL BUFFET SERVER

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 7,950

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - BBQ with plate
BBQ with plate

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 23,100

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Sink Tap
Sink Tap

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,000

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Pepper Mill
Pepper Mill

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,350

දින 18
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - High Pressure Cooker with top cover
High Pressure Cooker with top cover

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 15,800

දින 18
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Sauce Pan
Sauce Pan

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,700

දින 18
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Hopper Cooker 2 Burners
Hopper Cooker 2 Burners

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,900

දින 18
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - HP & LP Cooker
HP & LP Cooker

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 33,150

දින 18
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - C-10 hopper cooker
C-10 hopper cooker

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,200

දින 18
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - BBQ Machine with Gas & Charcoal
BBQ Machine with Gas & Charcoal

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 19,400

දින 18
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Orange Juicer
Orange Juicer

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,615

දින 19
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Sizzling plate
Sizzling plate

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,315

දින 19
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Solingen germany spoon set
Solingen germany spoon set

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 200

දින 19
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Meat Hammer
Meat Hammer

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 492

දින 19
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Hendi Boston Shaker
Hendi Boston Shaker

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,190

දින 19
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Bar cocktail strainer
Bar cocktail strainer

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,945

දින 20
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Cocktail Muddler
Cocktail Muddler

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,060

දින 20
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Spider Spoon
Spider Spoon

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,145

දින 20
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Coconut Scrapper Machine
Coconut Scrapper Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 8,000

දින 30
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Small Cocktail Shaker
Small Cocktail Shaker

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 650

දින 30
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Stainless steel Heavy Duty Gas Cooker
Stainless steel Heavy Duty Gas Cooker

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 60,200

දින 30
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Stainless Steel Rolling Pin
Stainless Steel Rolling Pin

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 9,450

දින 31
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Italian Crystal Glasses
Italian Crystal Glasses

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,000

දින 32
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - BBQ - St Steel Charcoal Barbecue Grill
BBQ - St Steel Charcoal Barbecue Grill

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,750

දින 47

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!