වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - National 300
National 300

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 9,500

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Wine Glasses
Wine Glasses

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 150

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Powerbox Pantry Glass top Gas Cooker Hob
Powerbox Pantry Glass top Gas Cooker Hob

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,490

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Chafing Dish 10 Litre
Chafing Dish 10 Litre

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,850

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Kottu Grill Small
Kottu Grill Small

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 13,450

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - High Pressure Cooker
High Pressure Cooker

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 11,850

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Soup Kettle
Soup Kettle

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 24,890

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Small BBQ
Small BBQ

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 10,850

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - BBQ with plate
BBQ with plate

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 23,100

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - HP & LP Cooker
HP & LP Cooker

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 33,650

දින 24
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - C-10 hopper cooker
C-10 hopper cooker

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,200

දින 24
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - High Pressure Cooker with top cover
High Pressure Cooker with top cover

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 18,600

දින 24
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Sauce Pan
Sauce Pan

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,700

දින 24
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - BBQ Machine with Gas & Charcoal
BBQ Machine with Gas & Charcoal

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 14,900

දින 24
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Hopper Cooker 2 Burners
Hopper Cooker 2 Burners

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,900

දින 24
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Sizzling plate
Sizzling plate

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,315

දින 25
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Hendi Boston Shaker
Hendi Boston Shaker

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,800

දින 25
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Bar cocktail strainer
Bar cocktail strainer

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,945

දින 25
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Spider Spoon
Spider Spoon

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,145

දින 26
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - SAMSUNG DOUBLE DOOR FRIDGE
SAMSUNG DOUBLE DOOR FRIDGE

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 35,000

දින 30
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Coconut Scrapper Machine
Coconut Scrapper Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 7,810

දින 36
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Small Cocktail Shaker
Small Cocktail Shaker

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 650

දින 36
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Stainless steel Heavy Duty Gas Cooker
Stainless steel Heavy Duty Gas Cooker

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 60,200

දින 36
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Stainless Steel Rolling Pin
Stainless Steel Rolling Pin

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 9,450

දින 36
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - BBQ Machine
BBQ Machine

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 28,500

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!