වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Plates
Plates

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 10,000

දින 5
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - BBQ with plate
BBQ with plate

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 23,100

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - AMBIANO VERTICAL GRILL
AMBIANO VERTICAL GRILL

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 10,750

දින 19
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Hot plate fo sell
Hot plate fo sell

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,000

දින 20
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Pepper Mill
Pepper Mill

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,750

දින 23
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - C-10 hopper cooker
C-10 hopper cooker

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,200

දින 23
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - High Pressure Cooker with top cover
High Pressure Cooker with top cover

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 18,600

දින 23
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - HP & LP Cooker
HP & LP Cooker

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 33,650

දින 23
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Sauce Pan
Sauce Pan

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,700

දින 23
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - BBQ Machine with Gas & Charcoal
BBQ Machine with Gas & Charcoal

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 14,900

දින 23
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Hopper Cooker 2 Burners
Hopper Cooker 2 Burners

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,900

දින 23
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Orange Juicer
Orange Juicer

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 7,250

දින 24
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Sizzling plate
Sizzling plate

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,315

දින 24
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Hendi Boston Shaker
Hendi Boston Shaker

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,800

දින 24
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Bar cocktail strainer
Bar cocktail strainer

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,945

දින 25
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Cocktail Muddler
Cocktail Muddler

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,060

දින 25
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Spider Spoon
Spider Spoon

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,145

දින 25
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Coconut Scrapper Machine
Coconut Scrapper Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 7,810

දින 35
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Small Cocktail Shaker
Small Cocktail Shaker

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 650

දින 35
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Stainless steel Heavy Duty Gas Cooker
Stainless steel Heavy Duty Gas Cooker

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 60,200

දින 35
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Stainless Steel Rolling Pin
Stainless Steel Rolling Pin

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 9,450

දින 35
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Kitchen items
Kitchen items

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,000

දින 38
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Crystle Glass With Jug
Crystle Glass With Jug

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 30,000

දින 42
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Water Bottles (50) Pieces
Water Bottles (50) Pieces

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 450

දින 48
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - 2.2L Dumbbells Water Bottle Large
2.2L Dumbbells Water Bottle Large

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,500

දින 50

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!