වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - coconut machine
coconut machine

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Thachi
Thachi

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 7,800

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - sauce pan
sauce pan

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - BBQ with plate
BBQ with plate

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 23,100

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Pepper Mill
Pepper Mill

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,750

දින 15
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - HP & LP Cooker
HP & LP Cooker

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 33,650

දින 15
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - High Pressure Cooker with top cover
High Pressure Cooker with top cover

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 18,600

දින 15
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - C-10 hopper cooker
C-10 hopper cooker

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,200

දින 15
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Sauce Pan
Sauce Pan

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,700

දින 15
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - BBQ Machine with Gas & Charcoal
BBQ Machine with Gas & Charcoal

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 14,900

දින 15
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Hopper Cooker 2 Burners
Hopper Cooker 2 Burners

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,900

දින 15
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Orange Juicer
Orange Juicer

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 7,250

දින 16
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Sizzling plate
Sizzling plate

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,315

දින 16
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Hendi Boston Shaker
Hendi Boston Shaker

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,800

දින 16
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Bar cocktail strainer
Bar cocktail strainer

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,945

දින 17
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Cocktail Muddler
Cocktail Muddler

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,060

දින 17
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Spider Spoon
Spider Spoon

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,145

දින 17
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Coconut Scrapper Machine
Coconut Scrapper Machine

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 7,810

දින 27
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Small Cocktail Shaker
Small Cocktail Shaker

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 650

දින 27
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Stainless steel Heavy Duty Gas Cooker
Stainless steel Heavy Duty Gas Cooker

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 60,200

දින 27
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Stainless Steel Rolling Pin
Stainless Steel Rolling Pin

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 9,450

දින 27
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Pastry cabinet for sale
Pastry cabinet for sale

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 35,000

දින 32
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Buffet Set - Chafing Dish
Buffet Set - Chafing Dish

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 26,950

දින 40
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Plates
Plates

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 10,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!