දැන්විම් 8 න් 1-8 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - පැරණි උළුඅහු ජනෙල් සහ කණු
පැරණි උළුඅහු ජනෙල් සහ කණු

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 400,000

දින 6
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Iron & Alminum fream
Iron & Alminum fream

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 25,000

දින 7
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - 2×2 Wood
2×2 Wood

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 35

දින 13
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Plastic Cleaning Brush
Plastic Cleaning Brush

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 220

දින 13
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Metal Handle Cutter Knife
Metal Handle Cutter Knife

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 450

දින 13
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Scaffolding
Scaffolding

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 6,750

දින 25
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Japan Used Scaffolding
Japan Used Scaffolding

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 8,000

දින 38
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Scaffolding (පලංචි)
Scaffolding (පලංචි)

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 7,500

දින 47

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!