වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Acro Jack
Acro Jack

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 1,950

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Welded mesh pvc
Welded mesh pvc

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 6,650

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Barbed pvc
Barbed pvc

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,150

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Line wire PVC
Line wire PVC

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 450

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Japan Scaffolding 3' x 5'5"
Japan Scaffolding 3' x 5'5"

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 6,490

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Green PVC chain link mesh වැට දැල්
Green PVC chain link mesh වැට දැල්

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 8,090

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Japan Scaffolding 4' x 5'5"
Japan Scaffolding 4' x 5'5"

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 6,099

දින 12
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Form Tie
Form Tie

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 67

දින 13
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Interlock
Interlock

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 32

දින 16
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Army barbed
Army barbed

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,950

දින 29
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - 1/2 inch GI Mesh
1/2 inch GI Mesh

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,500

දින 30
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Mesh 2x2
Mesh 2x2

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,925

දින 30
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Fence mesh
Fence mesh

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 6,000

දින 33
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Foil Mesh
Foil Mesh

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,250

දින 36
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - GI mesh 1''x 1/2''
GI mesh 1''x 1/2''

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 5,500

දින 36
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - GI pipe 1/2
GI pipe 1/2

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 825

දින 38
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Garden mesh
Garden mesh

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 9,500

දින 43
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Shade mesh
Shade mesh

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 13,500

දින 44
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Acro jack
Acro jack

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,350

දින 44
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Fence mesh GI
Fence mesh GI

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 6,000

දින 44
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - GI Pipes
GI Pipes

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 55,000

දින 44
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Gabion
Gabion

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,999

දින 45
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Gabioun gio tixtile
Gabioun gio tixtile

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 185

දින 45
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Metal Doors
Metal Doors

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 20,000

දින 54
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - උළු වහලයක්
උළු වහලයක්

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 100,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!