වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 13 න් 1-13 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - උළු වහලයක්
උළු වහලයක්

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 100,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - mosquito mesh
mosquito mesh

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 6,900

දින 13
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Chicken mesh
Chicken mesh

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,750

දින 13
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Scaffolding clamp
Scaffolding clamp

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 165

දින 13
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Army barbed
Army barbed

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 4,600

දින 32
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Acro jack
Acro jack

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,400

දින 32
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - 1/2 inch GI mesh
1/2 inch GI mesh

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 4,500

දින 33
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Mesh 2x2
Mesh 2x2

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,825

දින 33
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Fence mesh
Fence mesh

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 6,750

දින 36
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - GI pipe 1/2
GI pipe 1/2

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 750

දින 41
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Gabion
Gabion

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 4,425

දින 48
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Gabioun gio tixtile
Gabioun gio tixtile

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 185

දින 48
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Roof Foil
Roof Foil

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 11,500

දින 53

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!