දැන්වීම් ප්‍රවර්ධනයන්

ඔබේ වෙළඳ දැන්වීම් ශ්‍රී ලංකාව විශාලතම වෙළඳපල වන ikman හි කැපී පෙනෙන ලෙස සකස් කිරීමෙන් ඔබේ භාණ්ඩ ඉක්මනින් හොඳම මිලට විකුණන්න!

ikman හි දැන්වීම් පළ කිරීම නොමිලේ වන අතර, දැන්වීම් ප්‍රවර්ධනයන් යනු ඔබේ දැන්වීම් සඳහා වැඩි ප්‍රතිචාර ලබා ගන්නා සහ ඉක්මනින් විකිණීමට ඔබට උපකාරී වන ගෙවීම් ක්‍රමයකි.

තවත් අදහස් සහ ප්‍රතිචාර ලබා ගන්න

දැන්වීම් ප්‍රවර්ධනයන් සැලසුම් කර ඇත්තේ ඔබේ කාලය සහ ශ්‍රමය ඉතිරි කර ගනිමින් ඔබේ දැන්වීමට වැඩි අදහස් සහ ප්‍රතිචාර ලබා ගැනීම සඳහා ය!

හොඳම මිලට ඉක්මනින් විකුණන්න

වැඩි ප්‍රතිචාර දැක්වීම් යනු ඔබේ දැන්වීම සඳහා වැඩි උනන්දුවක් දක්වන ගැණුම්කරුවන් ඇත යන්නයි. භාණ්ඩය හැකි උපරිම මිලට විකිණීමට ඔබට බලය තිබේ!

දැන්වීම් ප්‍රවර්ධන විධි වලින් තෝරා ගන්න!

ඔබ තෝරා ගන්නා ඕනෑම සංයෝජනයකින් ඉහත දැන්වීම් ප්‍රවර්ධන යෙදිය හැකිය! එකවර බහුවිධ ප්‍රවර්ධනයන් යෙදීමෙන් ඔබට තවත් අදහස් සහ ප්‍රතිචාර ලැබෙනු ඇත, එවිට ඔබට ඊටත් වඩා වේගයෙන් විකිණීමට හැකිය.

  දැන්වීම් ප්‍රවර්ධන මිලදී ගැනීම සහ යෙදීම පහසුය!

  දැන්වීම පළ වූ වහාම එය ප්‍රවර්ධනය කරන්න

  දැන්වීම් පළ කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අවසානයේ දැන්වීම් ප්‍රවර්ධන එකක් හෝ කිහිපයක් තෝරන්න

  සජීවී දැන්වීමක් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා,

  මෙම දැන්වීම ප්‍රවර්ධනය කරන්න " දැන්වීමේ බොත්තම "ක්ලික් කරන්න

  සාමාජිකත්වය සමඟ ඔබේ ව්‍යාපාරය පුළුල් කරන්න

  සාමාජිකත්වයට නොමිලේ දැන්වීම් ප්‍රවර්ධන ඇතුළත් වන අතර ඔබේ ව්‍යාපාරයට ikman හි විශාල පැවැත්මක් ලබා දීම සඳහා අමතර විශේෂාංග පවත්වා ඇත.