වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ගෙවතු

ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian grass carpet
Malaysian grass carpet

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 24

දින 12
ගෙවතු-ගම්පහ - Two Orchid green houses
Two Orchid green houses

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 600,000

දින 15
ගෙවතු-ගම්පහ - Garden Grass
Garden Grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 35

දින 21
ගෙවතු-ගම්පහ - Garden Statues
Garden Statues

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 3,000

දින 21
ගෙවතු-ගම්පහ - MALAYSIAN CARPET GRASS
MALAYSIAN CARPET GRASS

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 28

දින 22
ගෙවතු-ගම්පහ - 5.3cm Orchid Net Pots
5.3cm Orchid Net Pots

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෙවතු

රු 1

දින 23
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian grass
Malaysian grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 35

දින 26
ගෙවතු-ගම්පහ - Water hose
Water hose

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 13,000

දින 28
ගෙවතු-ගම්පහ - 14cm Orchid Net Pots (DK Geo Pots)
14cm Orchid Net Pots (DK Geo Pots)

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෙවතු

රු 12

දින 29
ගෙවතු-ගම්පහ - Original OZONE Shade Nets (සෙවන දැල්)
Original OZONE Shade Nets (සෙවන දැල්)

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෙවතු

රු 155

දින 29
ගෙවතු-ගම්පහ - Malayasia / Australia Grass
Malayasia / Australia Grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 25

දින 33
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian grass
Malaysian grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 15

දින 33
ගෙවතු-ගම්පහ - Grass - Malaysian carpet
Grass - Malaysian carpet

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 25

දින 34
ගෙවතු-ගම්පහ - 10'x10' Canopy Tent
10'x10' Canopy Tent

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 8,500

දින 35
ගෙවතු-ගම්පහ - Outdoor Garden Solar Light
Outdoor Garden Solar Light

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 1,150

දින 35
ගෙවතු-ගම්පහ - Grass
Grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 30

දින 41
ගෙවතු-ගම්පහ - Thanakola wekinimata
Thanakola wekinimata

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 25

දින 42
ගෙවතු-ගම්පහ - Vanda Orchid Pots (DK Geo Pots)
Vanda Orchid Pots (DK Geo Pots)

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෙවතු

රු 8

දින 45
ගෙවතු-ගම්පහ - Fertilizer Baskets
Fertilizer Baskets

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෙවතු

රු 3

දින 45
ගෙවතු-ගම්පහ - Grass
Grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 25

දින 47
ගෙවතු-ගම්පහ - Brand New Grass/Brush Cutter
Brand New Grass/Brush Cutter

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 35,000

දින 48
ගෙවතු-ගම්පහ - 20cm Flower Pots ( DK Geo Pots)
20cm Flower Pots ( DK Geo Pots)

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෙවතු

රු 23

දින 55
ගෙවතු-ගම්පහ - 24cm Flower Pots
24cm Flower Pots

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෙවතු

රු 33

දින 56
ගෙවතු-ගම්පහ - 28cm Flower Pots (DK Geo Pots)
28cm Flower Pots (DK Geo Pots)

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෙවතු

රු 60

දින 56
ගෙවතු-ගම්පහ - Flower Pots ( මල් පෝච්චි )
Flower Pots ( මල් පෝච්චි )

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෙවතු

රු 10

දින 184

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!