වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ගෙවතු

ගෙවතු-ගම්පහ - 24cm Flower Pots (DK Geo Pots)
24cm Flower Pots (DK Geo Pots)

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෙවතු

රු 33

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෙවතු-ගම්පහ - Garden Solar Light
Garden Solar Light

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian Carpet Grass
Malaysian Carpet Grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 20

දින 1
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian Grass Carpet
Malaysian Grass Carpet

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 22

දින 1
ගෙවතු-ගම්පහ - 20cm Flower Pots (DK Geo Pots)
20cm Flower Pots (DK Geo Pots)

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෙවතු

රු 23

දින 2
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian Carpet Grass
Malaysian Carpet Grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 22

දින 2
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian carpet grass
Malaysian carpet grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 22

දින 2
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian carpet grass
Malaysian carpet grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 22

දින 2
ගෙවතු-ගම්පහ - 31cm Anthurium Pots (Aero Hole)
31cm Anthurium Pots (Aero Hole)

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෙවතු

රු 70

දින 4
ගෙවතු-ගම්පහ - 26cm Flower Pots (DK Geo Pots)
26cm Flower Pots (DK Geo Pots)

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෙවතු

රු 40

දින 4
ගෙවතු-ගම්පහ - Water Sprinkler Systems
Water Sprinkler Systems

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෙවතු

රු 50

දින 5
ගෙවතු-ගම්පහ - 24cm Flower Pots (DK Geo Pots)
24cm Flower Pots (DK Geo Pots)

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෙවතු

රු 33

දින 6
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian Carpet Grass
Malaysian Carpet Grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 22

දින 7
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian carpet grass
Malaysian carpet grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 23

දින 7
ගෙවතු-ගම්පහ - Garden Solar Light
Garden Solar Light

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 750

දින 7
ගෙවතු-ගම්පහ - තණ කොළ පිඩලි
තණ කොළ පිඩලි

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 25

දින 8
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian carpet grass
Malaysian carpet grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 22

දින 9
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian Carpet Grass
Malaysian Carpet Grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 21

දින 14
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian Grass
Malaysian Grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 25

දින 14
ගෙවතු-ගම්පහ - Garden Solar Light
Garden Solar Light

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 3,650

දින 17
ගෙවතු-ගම්පහ - Green grass
Green grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 23

දින 18
ගෙවතු-ගම්පහ - Seedling Trays (බීජ තවාන් තැටි)
Seedling Trays (බීජ තවාන් තැටි)

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෙවතු

රු 100

දින 42
ගෙවතු-ගම්පහ - Solar Garden Light
Solar Garden Light

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 850

දින 44
ගෙවතු-ගම්පහ - Summer Hut
Summer Hut

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 10,000

දින 47
ගෙවතු-ගම්පහ - 5.3cm Orchid Net Pots
5.3cm Orchid Net Pots

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෙවතු

රු 1

දින 47
ගෙවතු-ගම්පහ - Fertilizer Baskets
Fertilizer Baskets

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෙවතු

රු 3

දින 49
ගෙවතු-ගම්පහ - 14cm Orchid Net Pots (Moisture Control)
14cm Orchid Net Pots (Moisture Control)

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෙවතු

රු 12

දින 51

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!