මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ගාල්ල නගරය විකිණීමට ඇති නිවාස සහ උද්‍යාන උපකරණ

දැන්විම් 128 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි