මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ගාල්ල නගරය උද්‍යාන උපකරණ අඩුම මිලට

දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි