වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි ගෙවතු

ගෙවතු-කොළඹ - Extendable Rods
Extendable Rods

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 1,000

දින 10
ගෙවතු-කොළඹ - Fruit Picker
Fruit Picker

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 1,250

දින 10
ගෙවතු-කොළඹ - Multi Purpose Ladder
Multi Purpose Ladder

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 12,750

දින 10
ගෙවතු-කොළඹ - Fordable Ladders 7 Step - Aluminium
Fordable Ladders 7 Step - Aluminium

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 16,750

දින 10
ගෙවතු-කොළඹ - Fordable Ladders 4 Step - Aluminium
Fordable Ladders 4 Step - Aluminium

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 8,750

දින 10
ගෙවතු-කොළඹ - Branch Cutter
Branch Cutter

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 8,750

දින 10
ගෙවතු-කොළඹ - DUST DADDY – VACUUM ATTACHMENT
DUST DADDY – VACUUM ATTACHMENT

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 690

දින 15
ගෙවතු-කොළඹ - Expanding 100FTs Magic Hose & Spray Gun
Expanding 100FTs Magic Hose & Spray Gun

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 1,450

දින 16
ගෙවතු-කොළඹ - 3.2M Telescopic Extendable Ladder
3.2M Telescopic Extendable Ladder

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 13,990

දින 18
ගෙවතු-කොළඹ - INFLATABLE SWIMMING POOL
INFLATABLE SWIMMING POOL

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 8,990

දින 21
ගෙවතු-කොළඹ - BESTWAY DELUXE SPLASH FRAME POOL
BESTWAY DELUXE SPLASH FRAME POOL

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 23,900

දින 22
ගෙවතු-කොළඹ - FOLDABLE CANOPY TENT
FOLDABLE CANOPY TENT

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 8,999

දින 22
ගෙවතු-කොළඹ - EZ Jet Water Cannon
EZ Jet Water Cannon

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 700

දින 51
ගෙවතු-කොළඹ - Magic Hose 30m / 100ft
Magic Hose 30m / 100ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 1,500

දින 51
ගෙවතු-කොළඹ - Aluminium Platform Folding Stool Ladder
Aluminium Platform Folding Stool Ladder

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 5,990

දින 56
ගෙවතු-කොළඹ - New Domestic Step Ladder
New Domestic Step Ladder

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 4,290

දින 57
ගෙවතු-කොළඹ - The Incredible Xpanding Magic Hose
The Incredible Xpanding Magic Hose

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 799

දින 57
ගෙවතු-කොළඹ - Multi Purpose Aluminium Ladders 4×4
Multi Purpose Aluminium Ladders 4×4

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 14,990

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!