වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි ගෙවතු

ගෙවතු-කොළඹ - TOTAL Electric Grass Trimmer 350W
TOTAL Electric Grass Trimmer 350W

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 6,400

දින 1
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Deep Tube Well Pump 0.75hp 40-52m
FLINT Deep Tube Well Pump 0.75hp 40-52m

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 21,950

දින 1
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Pressure Unit For Water Pump
LEO Pressure Unit For Water Pump

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 5,750

දින 4
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Centrifugal Water Pump 1.5hp 64ft 2"
LEO Centrifugal Water Pump 1.5hp 64ft 2"

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 26,600

දින 4
ගෙවතු-කොළඹ - PRESCOTT Electric Grass Trimmer 350W
PRESCOTT Electric Grass Trimmer 350W

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 4,700

දින 5
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Water Pressure Boosting Pump 1hp
LEO Water Pressure Boosting Pump 1hp

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 21,840

දින 5
ගෙවතු-කොළඹ - FORD Petrol Water Pump 2"
FORD Petrol Water Pump 2"

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 57,800

දින 6
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Centrifugal Water Pump 1hp 60ft 38mm
LEO Centrifugal Water Pump 1hp 60ft 38mm

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 19,350

දින 6
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Submersible Pump 100ft 1hp
LEO Submersible Pump 100ft 1hp

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 18,850

දින 8
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Centrifugal Water Pump 2hp 73ft 2"
LEO Centrifugal Water Pump 2hp 73ft 2"

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 27,560

දින 10
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Submersible Sewage Pump 6" 10hp
FLINT Submersible Sewage Pump 6" 10hp

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 149,950

දින 22
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Water Pump 1" 32m
FLINT Water Pump 1" 32m

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 13,950

දින 22
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Peripheral Water Pump 105ft 1/2hp
LEO Peripheral Water Pump 105ft 1/2hp

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 8,400

දින 22
ගෙවතු-කොළඹ - One time used Orchid Clay pots
One time used Orchid Clay pots

කොළඹ, ගෙවතු

රු 30

දින 22
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Self-priming Jet Pump 1" 1hp 155ft
LEO Self-priming Jet Pump 1" 1hp 155ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 20,950

දින 23
ගෙවතු-කොළඹ - PRESCOTT Multi-Purpose Ladder 15ft
PRESCOTT Multi-Purpose Ladder 15ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 17,900

දින 23
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Centrifugal Water Pump 1/2hp 65ft
LEO Centrifugal Water Pump 1/2hp 65ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 12,650

දින 23
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Centrifugal Water Pump 3/4hp 75ft
LEO Centrifugal Water Pump 3/4hp 75ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 15,750

දින 30
ගෙවතු-කොළඹ - PRESCOTT Electric Chain Saw 16"
PRESCOTT Electric Chain Saw 16"

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 12,750

දින 31
ගෙවතු-කොළඹ - KNAPSACK SPRAYER Stainless Steel 16L
KNAPSACK SPRAYER Stainless Steel 16L

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 12,410

දින 31
ගෙවතු-කොළඹ - FORD Petrol Water Pump 3"
FORD Petrol Water Pump 3"

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 62,900

දින 31
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Self-priming Jet Pump 168 1hp
LEO Self-priming Jet Pump 168 1hp

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 27,850

දින 34
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Submersible Sewage Pump 2"
LEO Submersible Sewage Pump 2"

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 28,950

දින 36
ගෙවතු-කොළඹ - TOTAL Brush Cutter 30.5CC
TOTAL Brush Cutter 30.5CC

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 15,750

දින 36
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Centrifugal Pump 1HP 0.75KW 1" 110ft
LEO Centrifugal Pump 1HP 0.75KW 1" 110ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 19,150

දින 36

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!