වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි ගෙවතු

ගෙවතු-කොළඹ - LEO Centrifugal Pump 1.5KW
LEO Centrifugal Pump 1.5KW

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 26,500

දින 11
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Water Pump 1" 32m
FLINT Water Pump 1" 32m

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 13,950

දින 11
ගෙවතු-කොළඹ - GREAVES Engine Water Pump 2"
GREAVES Engine Water Pump 2"

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 34,750

දින 11
ගෙවතු-කොළඹ - POWERTEK Clear Water Submer. Pump 1" 25m
POWERTEK Clear Water Submer. Pump 1" 25m

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 14,750

දින 12
ගෙවතු-කොළඹ - PRESCOTT Multi-Purpose Ladder 15ft
PRESCOTT Multi-Purpose Ladder 15ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 17,900

දින 17
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Deep Tube Well Pump 0.75hp 75M
FLINT Deep Tube Well Pump 0.75hp 75M

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 18,700

දින 34
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Deep Tube Well Pump 0.5hp 70M
FLINT Deep Tube Well Pump 0.5hp 70M

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 17,000

දින 34
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Submersible Sewage Pump 2" 2hp
FLINT Submersible Sewage Pump 2" 2hp

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 28,000

දින 34
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Deep Tube Well Pump 0.75hp 40-52m
FLINT Deep Tube Well Pump 0.75hp 40-52m

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 21,950

දින 35
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Deep Tube Well Pump 0.5hp 25-33M
FLINT Deep Tube Well Pump 0.5hp 25-33M

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 20,400

දින 35
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Submersible Sewage Pump 4" 7.5hp
FLINT Submersible Sewage Pump 4" 7.5hp

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 75,950

දින 37
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Water Pump 1" 36m 0.5Hp
FLINT Water Pump 1" 36m 0.5Hp

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 5,950

දින 37
ගෙවතු-කොළඹ - NAWALOKA AGRI Brush Cutter BG-328A
NAWALOKA AGRI Brush Cutter BG-328A

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 12,950

දින 38
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Clear Water Submer. Pump 1" 32m
FLINT Clear Water Submer. Pump 1" 32m

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 13,600

දින 38
ගෙවතු-කොළඹ - Marques motor
Marques motor

කොළඹ, ගෙවතු

රු 12,500

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!