වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි ගෙවතු

ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Deep Tube Well Pump 0.5hp 70M
FLINT Deep Tube Well Pump 0.5hp 70M

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 17,000

පැය 2
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Submersible Sewage Pump 2" 2hp
FLINT Submersible Sewage Pump 2" 2hp

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 28,000

පැය 5
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Deep Tube Well Pump 0.75hp 40-52m
FLINT Deep Tube Well Pump 0.75hp 40-52m

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 21,950

දින 1
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Water Pump 1" 32m
FLINT Water Pump 1" 32m

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 13,950

දින 2
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Self-priming Jet Pump 1" 1hp 155ft
LEO Self-priming Jet Pump 1" 1hp 155ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 20,950

දින 3
ගෙවතු-කොළඹ - PRESCOTT Household Steel Ladder 3step
PRESCOTT Household Steel Ladder 3step

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 5,600

දින 4
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Submersible Sewage Pump 4" 7.5hp
FLINT Submersible Sewage Pump 4" 7.5hp

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 75,950

දින 4
ගෙවතු-කොළඹ - Rubber Hose for Submersible Pump 2"
Rubber Hose for Submersible Pump 2"

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 7,950

දින 6
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Peripheral Water Pump 105ft 1/2hp
LEO Peripheral Water Pump 105ft 1/2hp

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 8,400

දින 7
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Centrifugal Water Pump 1/2hp 65ft
LEO Centrifugal Water Pump 1/2hp 65ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 12,650

දින 8
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Pressure Unit For Water Pump
LEO Pressure Unit For Water Pump

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 5,750

දින 9
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Pressure Unit For Water Pump
LEO Pressure Unit For Water Pump

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 5,750

දින 9
ගෙවතු-කොළඹ - Interlock and gardening service
Interlock and gardening service

කොළඹ, ගෙවතු

රු 210

දින 9
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Centrifugal Water Pump 3/4hp 75ft
LEO Centrifugal Water Pump 3/4hp 75ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 15,750

දින 10
ගෙවතු-කොළඹ - PRESCOTT Electric Chain Saw 16"
PRESCOTT Electric Chain Saw 16"

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 12,500

දින 11
ගෙවතු-කොළඹ - KNAPSACK SPRAYER Stainless Steel 16L
KNAPSACK SPRAYER Stainless Steel 16L

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 12,410

දින 14
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Garden Submersible Pump 8m
LEO Garden Submersible Pump 8m

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 7,980

දින 16
ගෙවතු-කොළඹ - FORD Petrol Water Pump 3"
FORD Petrol Water Pump 3"

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 62,900

දින 17
ගෙවතු-කොළඹ - FORD Petrol Water Pump 2"
FORD Petrol Water Pump 2"

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 57,800

දින 17
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Gasoline Water Pump 1"
LEO Gasoline Water Pump 1"

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 25,500

දින 18
ගෙවතු-කොළඹ - NAWALOKA AGRI Brush Cutter BG-328A
NAWALOKA AGRI Brush Cutter BG-328A

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 13,200

දින 18
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Deep Tube Well Pump 0.75hp 75M
FLINT Deep Tube Well Pump 0.75hp 75M

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 18,700

දින 26
ගෙවතු-කොළඹ - Soil Moisture & Light Sensor PH Meter
Soil Moisture & Light Sensor PH Meter

කොළඹ, ගෙවතු

රු 2,500

දින 28
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Self-priming Jet Pump 168 1hp
LEO Self-priming Jet Pump 168 1hp

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 23,700

දින 32
ගෙවතු-කොළඹ - NAWALOKA AGRI Mist Duster 14L
NAWALOKA AGRI Mist Duster 14L

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 18,700

දින 33

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!