වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි ගෙවතු

ගෙවතු-කොළඹ - Flower Pots
Flower Pots

කොළඹ, ගෙවතු

රු 1,500

පැය 6
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Deep Tube Well Pump 0.75hp 75M
FLINT Deep Tube Well Pump 0.75hp 75M

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 18,700

දින 1
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Deep Tube Well Pump 0.5hp 70M
FLINT Deep Tube Well Pump 0.5hp 70M

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 17,000

දින 2
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Submersible Sewage Pump 2" 2hp
FLINT Submersible Sewage Pump 2" 2hp

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 28,000

දින 2
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Deep Tube Well Pump 0.75hp 40-52m
FLINT Deep Tube Well Pump 0.75hp 40-52m

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 21,950

දින 2
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Submersible Sewage Pump 4" 7.5hp
FLINT Submersible Sewage Pump 4" 7.5hp

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 75,950

දින 4
ගෙවතු-කොළඹ - NAWALOKA AGRI Brush Cutter BG-328A
NAWALOKA AGRI Brush Cutter BG-328A

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 13,200

දින 6
ගෙවතු-කොළඹ - Rubber Hose for Submersible Pump 2"
Rubber Hose for Submersible Pump 2"

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 7,950

දින 8
ගෙවතු-කොළඹ - Grass Cutter
Grass Cutter

කොළඹ, ගෙවතු

රු 36,000

දින 10
ගෙවතු-කොළඹ - Grass cutter
Grass cutter

කොළඹ, ගෙවතු

රු 95,000

දින 10
ගෙවතු-කොළඹ - Water pumps
Water pumps

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 35,000

දින 13
ගෙවතු-කොළඹ - garden umbrellas
garden umbrellas

කොළඹ, ගෙවතු

රු 3,000

දින 19
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Mud Submersible Pump 50ft
FLINT Mud Submersible Pump 50ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 16,150

දින 22
ගෙවතු-කොළඹ - Garden Swing
Garden Swing

කොළඹ, ගෙවතු

රු 22,000

දින 23
ගෙවතු-කොළඹ - Complete Swimming Pool Accessories Set
Complete Swimming Pool Accessories Set

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 3,500

දින 28
ගෙවතු-කොළඹ - Swimming Pool
Swimming Pool

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 500,000

දින 30
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Pressure Unit For Water Pump
LEO Pressure Unit For Water Pump

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 5,750

දින 34
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Centrifugal Water Pump 3/4hp 75ft
LEO Centrifugal Water Pump 3/4hp 75ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 15,750

දින 34
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Centrifugal Water Pump 1/2hp 65ft
LEO Centrifugal Water Pump 1/2hp 65ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 12,650

දින 34
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Peripheral Water Pump 105ft 1/2hp
LEO Peripheral Water Pump 105ft 1/2hp

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 8,400

දින 34
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Water Pump 1" 32m
FLINT Water Pump 1" 32m

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 13,950

දින 38
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Centrifugal Pump 1.5KW
LEO Centrifugal Pump 1.5KW

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 26,500

දින 38
ගෙවතු-කොළඹ - GREAVES Kerosene Agri Water Pump 2
GREAVES Kerosene Agri Water Pump 2

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 35,500

දින 43
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Centrifugal Pump 1HP 0.75KW 1" 110ft
LEO Centrifugal Pump 1HP 0.75KW 1" 110ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 19,150

දින 43
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Water Pressure Boosting Pump 1hp
LEO Water Pressure Boosting Pump 1hp

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 20,950

දින 44

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!