වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 38 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි ගෙවතු

ගෙවතු-කොළඹ - Brush Cutter / Chain Saw Safety Helmets
Brush Cutter / Chain Saw Safety Helmets

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 650

දින 1
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Submersible Water Pump 100ft 1hp
FLINT Submersible Water Pump 100ft 1hp

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 15,850

දින 1
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Water Pump 1" 140ft 3/4hp
FLINT Water Pump 1" 140ft 3/4hp

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 13,750

දින 2
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Water Pump 1" 110ft 1/2hp
FLINT Water Pump 1" 110ft 1/2hp

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 6,800

දින 3
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Garden Submersible Pump 8m
LEO Garden Submersible Pump 8m

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 7,980

දින 4
ගෙවතු-කොළඹ - Prescott Household Steel Ladder 3step
Prescott Household Steel Ladder 3step

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 5,600

දින 5
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Submersible Sewage Pump 4" 7.5hp
FLINT Submersible Sewage Pump 4" 7.5hp

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 75,950

දින 5
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Deep Tube Well Pump 0.75hp 40-52m
FLINT Deep Tube Well Pump 0.75hp 40-52m

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 21,950

දින 7
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Water Pump 1" 32m
FLINT Water Pump 1" 32m

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 13,950

දින 7
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Deep Tube Well Pump 1/2" 0.75hp 225ft
FLINT Deep Tube Well Pump 1/2" 0.75hp 225ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 20,950

දින 8
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Deep Tube Well Pump 1/2" 0.5hp 210ft
FLINT Deep Tube Well Pump 1/2" 0.5hp 210ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 19,300

දින 8
ගෙවතු-කොළඹ - KIPOR Diesel Agri Water Pump 3"
KIPOR Diesel Agri Water Pump 3"

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 85,500

දින 8
ගෙවතු-කොළඹ - WORKMAN Engine Water Pump 1 1/2"
WORKMAN Engine Water Pump 1 1/2"

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 19,500

දින 9
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Centrifugal Water Pump 1.5hp 64ft 2"
LEO Centrifugal Water Pump 1.5hp 64ft 2"

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 26,600

දින 10
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Water Pressure Boosting Pump 1hp
LEO Water Pressure Boosting Pump 1hp

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 21,840

දින 11
ගෙවතු-කොළඹ - FORD Petrol Water Pump 2"
FORD Petrol Water Pump 2"

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 57,800

දින 11
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Self-priming Jet Pump 1" 1hp 155ft
LEO Self-priming Jet Pump 1" 1hp 155ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 20,950

දින 13
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Centrifugal Water Pump 1hp 60ft 38mm
LEO Centrifugal Water Pump 1hp 60ft 38mm

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 19,350

දින 13
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Centrifugal Water Pump 2hp 73ft 2"
LEO Centrifugal Water Pump 2hp 73ft 2"

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 27,560

දින 16
ගෙවතු-කොළඹ - NAWALOKA AGRI Brush Cutter BG-328A
NAWALOKA AGRI Brush Cutter BG-328A

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 13,950

දින 22
ගෙවතු-කොළඹ - LEO SS Submersible Pump 2" 1.5hp 100ft
LEO SS Submersible Pump 2" 1.5hp 100ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 29,950

දින 26
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Centrifugal Pump 1HP 0.75KW 1" 110ft
LEO Centrifugal Pump 1HP 0.75KW 1" 110ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 19,750

දින 26
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Centrifugal Water Pump 1/2hp 65ft
LEO Centrifugal Water Pump 1/2hp 65ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 14,850

දින 26
ගෙවතු-කොළඹ - LEO Peripheral Water Pump 105ft 1/2hp
LEO Peripheral Water Pump 105ft 1/2hp

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 9,500

දින 26
ගෙවතු-කොළඹ - FLINT Submersible Sewage Pump 6" 10hp
FLINT Submersible Sewage Pump 6" 10hp

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 149,950

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!