වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Jack Wood Door with Window
Jack Wood Door with Window

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 25,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Electric wires
Electric wires

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 1,500

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Heavy wooden imported 6 doors with thick planks
Heavy wooden imported 6 doors with thick planks

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 30,000

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Antique Main Door
Antique Main Door

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 28,000

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Mukku - Timber Props
Mukku - Timber Props

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 65

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Stell staircase
Stell staircase

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 20,000

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Amano sheet gate
Amano sheet gate

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 75,000

දින 9
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Paint Zoom Spray
Paint Zoom Spray

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,850

දින 11
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Shuttering
Shuttering

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 55

දින 15
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Window with grill
Window with grill

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 12,000

දින 16
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Used shuttering
Used shuttering

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 30

දින 20
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Steel gate
Steel gate

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,700

දින 29
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Original Teak for Doors & Windows
Original Teak for Doors & Windows

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 375

දින 29
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Paint Zoom Spray
Paint Zoom Spray

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,900

දින 32
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Mahagony door
Mahagony door

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 35,000

දින 33
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Door lock
Door lock

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,500

දින 40
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Fence nets
Fence nets

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 25,000

දින 47
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Satelin - 1000 sqft
Satelin - 1000 sqft

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 45,000

දින 51

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!