දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - 12ft + , Metal Staircase (Spiral)
12ft + , Metal Staircase (Spiral)

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 45,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Teak Window
Teak Window

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 25,000

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - PAINT ZOOM Sprayer Plus
PAINT ZOOM Sprayer Plus

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,499

දින 6
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Clay Fire Brick
Clay Fire Brick

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 22

දින 6
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - GATE.........
GATE.........

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 75,000

දින 15
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Used Window
Used Window

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 15,000

දින 16
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Sliding gate
Sliding gate

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 20,000

දින 22
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Room Door
Room Door

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 17,000

දින 24
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - PAINT ZOOMER
PAINT ZOOMER

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,300

දින 26
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Window Frames
Window Frames

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 27,000

දින 28
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Doors & Windows
Doors & Windows

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 275,000

දින 30
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - උළුවහු, දොර ජනෙල්
උළුවහු, දොර ජනෙල්

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 15,000

දින 33
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - IRON FENCE
IRON FENCE

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 650

දින 42
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Office Glass
Office Glass

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 6,000

දින 42
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Iron Grills For Window Frames
Iron Grills For Window Frames

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 11,000

දින 42
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-කොළඹ - Steel jacks
Steel jacks

කොළඹ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 425,000

දින 50

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!