වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 34 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Perfect condition Air Conditioner
Perfect condition Air Conditioner

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 65,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 60000BTU Air Condition
60000BTU Air Condition

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 235,000

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 36000BTU Air Condition👇👇👇
36000BTU Air Condition👇👇👇

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 199,000

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - LG inverter 12000btu
LG inverter 12000btu

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 60,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 12000 BTU DC Inverter AC
12000 BTU DC Inverter AC

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 69,900

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - SISIL 12000btu AC
SISIL 12000btu AC

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 55,000

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - General Air Condition UK
General Air Condition UK

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 40,000

දින 2
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Perfect condition Air Conditioner
Perfect condition Air Conditioner

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 65,000

දින 5
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 18000 btu compassar LG
18000 btu compassar LG

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 14,000

දින 9
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Air Conditioner 12000Btu
Air Conditioner 12000Btu

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 40,000

දින 10
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Air Curtain
Air Curtain

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 18,500

දින 11
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Kalton gas
Kalton gas

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 12,250

දින 13
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Sanyo Air Condition
Sanyo Air Condition

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 55,750

දින 13
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 12000 BTU Air conditioner
12000 BTU Air conditioner

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 33,500

දින 15
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Rechargeable Table Fan
Rechargeable Table Fan

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 5,850

දින 19
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Air Curtain Blower Fan Unit
Air Curtain Blower Fan Unit

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 11,000

දින 19
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Innovex Stand Fan With Remote
Innovex Stand Fan With Remote

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 4,999

දින 19
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Innovex Stand Fan 16'' with Remote
Innovex Stand Fan 16'' with Remote

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 4,950

දින 21
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - BTU Air Condition
BTU Air Condition

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 22,000

දින 21
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - LG DUAL INVERTER AIR CONDITIONING
LG DUAL INVERTER AIR CONDITIONING

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 84,900

දින 27
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - LG AC compressor
LG AC compressor

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 70,000

දින 27
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Stand Fan
Stand Fan

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 3,700

දින 29
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 10000BTU Panasonic Inverter AC👇👇
10000BTU Panasonic Inverter AC👇👇

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 85,000

දින 32
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - LG Air conditioner 24000 BTU
LG Air conditioner 24000 BTU

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 42,500

දින 33
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - AC unit - 24000 BTU R410
AC unit - 24000 BTU R410

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 77,900

දින 33
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 48000 BTU celing type ACs
48000 BTU celing type ACs

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 225,000

දින 34

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!