වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Air Condition
Air Condition

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 41,000

දින 5
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Indoor ac unit in brand new
Indoor ac unit in brand new

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 90,000

දින 6
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Portable Air Conditioner
Portable Air Conditioner

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 60,000

දින 12
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Air conditioner
Air conditioner

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 45,000

දින 12
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - A/c Compressor & Fan Motor
A/c Compressor & Fan Motor

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 10,000

දින 14
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Tower Cooling Fan
Tower Cooling Fan

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 4,750

දින 15
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Haier Air Conditioner(AC)-12000 BTU
Haier Air Conditioner(AC)-12000 BTU

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 67,500

දින 17
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Gree Air Conditioner(AC)-9000 BTU
Gree Air Conditioner(AC)-9000 BTU

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 64,500

දින 17
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 24000 BTU Gree Air Conditioner(AC)
24000 BTU Gree Air Conditioner(AC)

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 117,500

දින 25
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 24000 BTU Haier Air Conditioner(AC)
24000 BTU Haier Air Conditioner(AC)

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 102,500

දින 25
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 12000 BTU Gree Air Conditioner(AC)
12000 BTU Gree Air Conditioner(AC)

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 69,500

දින 26
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 18000 BTU Gree Air Conditioner(AC)
18000 BTU Gree Air Conditioner(AC)

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 91,500

දින 26
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 18000 BTU Haier Air Conditioner(AC)
18000 BTU Haier Air Conditioner(AC)

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 84,500

දින 26
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 12000 BTU Haier Air Conditioner(AC)
12000 BTU Haier Air Conditioner(AC)

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 67,500

දින 26
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 9000 BTU Gree Air Conditioner(AC)
9000 BTU Gree Air Conditioner(AC)

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 64,500

දින 26
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Exhaust fans
Exhaust fans

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 8,000

දින 38
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Big air cooler
Big air cooler

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 18,000

දින 46
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Hisense Air Conditioner
Hisense Air Conditioner

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 55,000

දින 58
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 12000 BTU Gree Air Conditioner(AC)
12000 BTU Gree Air Conditioner(AC)

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 69,500

දින 58
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - AC 12000
AC 12000

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 60,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!