වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 24000BTU AC with Company warranty
24000BTU AC with Company warranty

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 82,900

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 18000btu CLA Brand New AC# X7G08MJ3S
18000btu CLA Brand New AC# X7G08MJ3S

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 72,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 9000BTU DEME Brand New Air Conditioner
9000BTU DEME Brand New Air Conditioner

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 54,900

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 36000BTU Brand New Air Conditioner
36000BTU Brand New Air Conditioner

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 232,000

දින 3
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 12000btu CLA Brand New Inverter AC
12000btu CLA Brand New Inverter AC

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 82,000

දින 5
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 9000btu CLA Brand New AC RT5U89UL
9000btu CLA Brand New AC RT5U89UL

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 56,900

දින 5
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 18000btu CLA Brand New AC UL208R4P
18000btu CLA Brand New AC UL208R4P

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 72,000

දින 5
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - CLA Brand New AC 90UNT4R1
CLA Brand New AC 90UNT4R1

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 56,900

දින 8
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 12000btu SISIL Brand New AC
12000btu SISIL Brand New AC

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 56,000

දින 12
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 18000btu DEME Brand New Air Condition
18000btu DEME Brand New Air Condition

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 72,000

දින 12
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 18000btu DEME Brand New AC##09TU81##
18000btu DEME Brand New AC##09TU81##

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 72,000

දින 12
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 12000btu CLA Brand New AC 09
12000btu CLA Brand New AC 09

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 52,900

දින 14
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Brand New 12000BTU Inverter Air Conditioner
Brand New 12000BTU Inverter Air Conditioner

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 82,500

දින 14
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 12000btu SISIL Brand New Air Condition
12000btu SISIL Brand New Air Condition

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 56,900

දින 19
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 24000BTU DEME AC
24000BTU DEME AC

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 82,900

දින 20
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Air Conditioner Brand New 24000BTU
Air Conditioner Brand New 24000BTU

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 98,500

දින 20
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 9000btu CLA Brand New Air Condition
9000btu CLA Brand New Air Condition

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 46,900

දින 21
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 9000btu SISIL Brand New Air Condition
9000btu SISIL Brand New Air Condition

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 46,900

දින 23
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - ASSET Air Conditioner 18000 BTU
ASSET Air Conditioner 18000 BTU

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 55,000

දින 26
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 12000BTU Inverter Aircondition CLA
12000BTU Inverter Aircondition CLA

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 69,900

දින 27
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Inverter 12000BTU Ac
Inverter 12000BTU Ac

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 69,900

දින 29

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!