වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 56 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 12000btu outdoor (outdoor only)
12000btu outdoor (outdoor only)

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 30,000

විනාඩි 19
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Air cooler
Air cooler

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 18,500

දින 2
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 9000 Btu A/c
9000 Btu A/c

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 38,000

දින 2
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Portable Air Condition
Portable Air Condition

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 22,000

දින 2
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Photo Copy Machine
Photo Copy Machine

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 50,000

දින 3
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Brand new air conditioners
Brand new air conditioners

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 46,900

දින 3
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Brand new air conditioners
Brand new air conditioners

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 46,900

දින 3
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Air condition 12000btu
Air condition 12000btu

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 8,000

දින 4
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - CLA Air conditioner
CLA Air conditioner

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 46,900

දින 4
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Air cooler
Air cooler

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 18,000

දින 4
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 48000 BTU singer A/C
48000 BTU singer A/C

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 220,000

දින 5
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 9000btu CLA Brand New Air Condition
9000btu CLA Brand New Air Condition

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 46,900

දින 6
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Inverter Air Conditioners AC Gree
Inverter Air Conditioners AC Gree

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 83,900

දින 6
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - LG 24000BTU Indoor Unit
LG 24000BTU Indoor Unit

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 25,000

දින 8
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 12000btu CLA Brand New Air Condition
12000btu CLA Brand New Air Condition

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 52,900

දින 11
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 12000btu CLA Brand New Air Condition
12000btu CLA Brand New Air Condition

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 52,900

දින 11
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Midea Floor Standing Air Conditioner AC
Midea Floor Standing Air Conditioner AC

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 188,900

දින 14
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Air Conditioner AC Gree
Air Conditioner AC Gree

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 69,900

දින 15
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Air Conditioners AC Hisense
Air Conditioners AC Hisense

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 67,900

දින 15
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Air Conditioners - 36000BTU
Air Conditioners - 36000BTU

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 125,000

දින 16
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Table Fan
Table Fan

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 3,250

දින 16
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Air Conditioners - 24000BTU
Air Conditioners - 24000BTU

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 75,000

දින 17
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Singer 18000btu Indoor Unit
Singer 18000btu Indoor Unit

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 25,000

දින 17
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - CLA Air conditioner
CLA Air conditioner

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 56,900

දින 17
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Air Conditioners - 12000BTU
Air Conditioners - 12000BTU

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 50,000

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!