වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Haier Brand New Air Condition👇👇👇
Haier Brand New Air Condition👇👇👇

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 48,000

දින 8
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 9000btu GREE Brand New Air Condition
9000btu GREE Brand New Air Condition

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 54,000

දින 9
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 12000btuDEME ( CHIGO) Brand New A/C
12000btuDEME ( CHIGO) Brand New A/C

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 62,500

දින 13
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 9000btu CLA Brand New A/C
9000btu CLA Brand New A/C

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 44,900

දින 15
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 12000btu SISIL Brand New A/C
12000btu SISIL Brand New A/C

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 57,000

දින 16
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 12000btu CLA Brand New A/C
12000btu CLA Brand New A/C

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 53,000

දින 21
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 9000btu Hisense Air Condition
9000btu Hisense Air Condition

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 50,000

දින 27
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - GREE Air Condition 12000BTU
GREE Air Condition 12000BTU

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 57,900

දින 29
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 9000BTU Inverter Air Condition 👇👇
9000BTU Inverter Air Condition 👇👇

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 65,900

දින 29
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 18000 btu SISIL Air Condition
18000 btu SISIL Air Condition

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 69,000

දින 30
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 12000 btu GREE Air Condition 👇👇
12000 btu GREE Air Condition 👇👇

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 62,000

දින 33
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 12000 btu DEME A/C with warranty
12000 btu DEME A/C with warranty

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 55,900

දින 34
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 18000 btu CLA Air Condition
18000 btu CLA Air Condition

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 69,000

දින 35
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 9000 BTU DEME Air Condition
9000 BTU DEME Air Condition

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 47,000

දින 35
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - CLA New Inverter Air Condition
CLA New Inverter Air Condition

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 65,000

දින 36
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 12000 btu CLA Air Condition
12000 btu CLA Air Condition

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 53,900

දින 36
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 18000 btu DEME Air Condition
18000 btu DEME Air Condition

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 69,000

දින 36
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 18000 btu SISIL Air Condition
18000 btu SISIL Air Condition

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 75,000

දින 41
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 12000 btu Sisil Air Condition
12000 btu Sisil Air Condition

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 55,000

දින 42
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - CLA Brand new air condition
CLA Brand new air condition

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 44,900

දින 42
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - DEME Brand New Air Condition
DEME Brand New Air Condition

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 47,000

දින 42

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!