වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 45 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - PORTABLE A/C
PORTABLE A/C

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 55,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - PORTABLE AC 9000 BTU
PORTABLE AC 9000 BTU

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 22,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Air condition
Air condition

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 10,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - CLA Air Condition
CLA Air Condition

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 46,900

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Water pump Hot / normal 12-24V Brush less
Water pump Hot / normal 12-24V Brush less

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 4,490

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - High Pressure Water Pump130PSI 12V
High Pressure Water Pump130PSI 12V

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 6,490

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Water pump Hot /cool 12-24V submersible
Water pump Hot /cool 12-24V submersible

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 3,700

දින 2
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - AC Brand New - 24000BTU
AC Brand New - 24000BTU

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 97,500

දින 2
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Water Pump 12V Submersible Brushless.
Water Pump 12V Submersible Brushless.

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 2,490

දින 2
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - INTELLIGENT SOCKET A 12497
INTELLIGENT SOCKET A 12497

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 690

දින 3
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - TYRE AIR COMPRESSOR A 12471
TYRE AIR COMPRESSOR A 12471

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 1,250

දින 5
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - VEHICLE VACUME / AIR COMPRESSOR A 12316
VEHICLE VACUME / AIR COMPRESSOR A 12316

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 2,890

දින 6
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Used Air Cooler
Used Air Cooler

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 10,000

දින 7
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - FOLDABLE PORTABLE FAN A 12189
FOLDABLE PORTABLE FAN A 12189

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 990

දින 7
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Brand new air conditioners
Brand new air conditioners

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 56,900

දින 9
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - DUST CAP A 11362
DUST CAP A 11362

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 50

දින 13
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - CLA Air Conditioner
CLA Air Conditioner

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 66,900

දින 13
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Brand new air conditioners
Brand new air conditioners

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 66,900

දින 13
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Lg Ac 24000 Btu Air Conditioner
Lg Ac 24000 Btu Air Conditioner

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 55,000

දින 13
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - FOLDABLE PORTABLE FAN A 11255
FOLDABLE PORTABLE FAN A 11255

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 990

දින 13
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - CAR FUSE 10A A 11238
CAR FUSE 10A A 11238

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 50

දින 13
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - CLA Air conditioner
CLA Air conditioner

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 56,900

දින 16
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - CLA Air conditioner
CLA Air conditioner

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 46,900

දින 17
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - L G Air condition
L G Air condition

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 30,000

දින 18
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Inverter Air Condition 12000BTU
Inverter Air Condition 12000BTU

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 82,900

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!