වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 11 හි වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Orbit Ceiling Fan 16 Inch
Orbit Ceiling Fan 16 Inch

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 3,950

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - ABANS WALL FAN WITH REMOTE
ABANS WALL FAN WITH REMOTE

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 4,900

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Wall Fan 5 Blade 16 Inch
Wall Fan 5 Blade 16 Inch

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 3,800

දින 2
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Ceiling Fan 56" 2yr Warranty
Ceiling Fan 56" 2yr Warranty

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 3,500

දින 3
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Panasonic Ceiling Fan 56"
Panasonic Ceiling Fan 56"

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 7,200

දින 4
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Remote Wall Fan 5 Blade
Remote Wall Fan 5 Blade

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 4,350

දින 9
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Table Fan 16" Vietnam
Table Fan 16" Vietnam

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 3,500

දින 10
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - PANASONIC 10000BTU Inverter AC
PANASONIC 10000BTU Inverter AC

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 89,900

දින 10
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - PANASONIC 13000BTU Inverter AC
PANASONIC 13000BTU Inverter AC

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 107,900

දින 10
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Symphony Diet 8i 8-Litre Air Cooler
Symphony Diet 8i 8-Litre Air Cooler

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 14,490

දින 10
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 18 Inch Stand Fan High Speed
18 Inch Stand Fan High Speed

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 4,999

දින 11
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Sharp Air Conditioner
Sharp Air Conditioner

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 54,990

දින 12
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Telesonic Ceiling Fan 56 Inch
Telesonic Ceiling Fan 56 Inch

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 4,250

දින 13
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Fan Desk
Fan Desk

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 2,300

දින 22
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Asian vina wall fan 18” L18002
Asian vina wall fan 18” L18002

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 6,000

දින 23
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Asian vina Stan fan
Asian vina Stan fan

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 5,900

දින 24
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Wall fan
Wall fan

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 3,900

දින 24
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Ariston Water Geyser (15L)
Ariston Water Geyser (15L)

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 21,000

දින 55
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - AC 12000 BTU LG Air Conditioner
AC 12000 BTU LG Air Conditioner

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 69,490

දින 307

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!