වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 146 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Aircondishioner Penasonic inverter.
Aircondishioner Penasonic inverter.

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 56,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Portable Air Conditioner
Portable Air Conditioner

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 26,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 24000btu CLA Brand New AC# XL86ET43H
24000btu CLA Brand New AC# XL86ET43H

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 82,000

විනාඩි 31
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 12000btu CLA Brand New AC# GC45RP2L
12000btu CLA Brand New AC# GC45RP2L

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 66,900

පැය 2
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 12000btu CLA AC# CR65TL04W2
12000btu CLA AC# CR65TL04W2

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 52,900

පැය 2
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 24000btu CLA Brand New AC XR543TL
24000btu CLA Brand New AC XR543TL

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 82,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 18000btu CLA Brand New AC# XR546GL09
18000btu CLA Brand New AC# XR546GL09

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 72,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Portable ac 9000
Portable ac 9000

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 22,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 12000btu CLA Brand New AC XT45RL820PQ
12000btu CLA Brand New AC XT45RL820PQ

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 66,900

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Panasonic 24000 Btu Air Con Inverter'
Panasonic 24000 Btu Air Con Inverter'

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 187,990

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 18000btu CLA Brand New AC RT32CL09Z1
18000btu CLA Brand New AC RT32CL09Z1

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 84,900

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 18000btu CLA Brand New AC# FL86GK43WA
18000btu CLA Brand New AC# FL86GK43WA

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 84,900

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - HIGH SPEED CEILING FAN
HIGH SPEED CEILING FAN

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 5,250

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Stand Fan Malaysia with 3 blades
Stand Fan Malaysia with 3 blades

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 5,990

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - DEME Aircondition Brand new
DEME Aircondition Brand new

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 46,900

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - AIR CONDITIONER
AIR CONDITIONER

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 175,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Portable Air Conditioner 12000btu
Portable Air Conditioner 12000btu

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 35,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Portable air conditioner italy
Portable air conditioner italy

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 40,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - LG 18000BTU
LG 18000BTU

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 15,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 18000btu CLA Brand New AC UL54XE20BL
18000btu CLA Brand New AC UL54XE20BL

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 72,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 18000btu CLA Brand New AC# FT5609SYCG
18000btu CLA Brand New AC# FT5609SYCG

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 84,900

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Portable Air Conditioner 10000btu
Portable Air Conditioner 10000btu

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 24,500

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 12000btu CLA Brand New AC# XR54TY08UL
12000btu CLA Brand New AC# XR54TY08UL

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 66,900

දින 2
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 12000btu CLA Brand New AC# RT65HI86DL
12000btu CLA Brand New AC# RT65HI86DL

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 66,900

දින 2
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - LG 9000 BTU
LG 9000 BTU

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 27,500

දින 2
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Air Condition 24000btu Split
Air Condition 24000btu Split

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 49,500

දින 2
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 24000btu CLA AC# RE54FL98AV
24000btu CLA AC# RE54FL98AV

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 82,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!