වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 94 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 16" STAND FAN Supercool
16" STAND FAN Supercool

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 3,790

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Air condition 2400btu (FROSTAIR)
Air condition 2400btu (FROSTAIR)

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 65,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Sharp brended portable air conditioner
Sharp brended portable air conditioner

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 30,000

දින 1
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Italy Aircondishioner potable type
Italy Aircondishioner potable type

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 30,000

දින 2
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Air Curtain With Remote 4 Feet.
Air Curtain With Remote 4 Feet.

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 22,500

දින 3
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Delongi Air Conditioner portable
Delongi Air Conditioner portable

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 30,000

දින 4
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Singer Air Conditioner
Singer Air Conditioner

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 70,000

දින 5
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Aircondishioner (Portable tayp)
Aircondishioner (Portable tayp)

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 30,000

දින 5
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Media 9000BTU Inverter AC
Media 9000BTU Inverter AC

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 71,490

දින 5
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Wall Mounted Air Conditioner 18000BTU'
Wall Mounted Air Conditioner 18000BTU'

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 84,900

දින 6
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Air chiller
Air chiller

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 15,000

දින 7
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - HONEYWELL-15L AIR COOLER
HONEYWELL-15L AIR COOLER

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 17,900

දින 9
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 3 speed air Cooler FujiCooler.
3 speed air Cooler FujiCooler.

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 16,290

දින 9
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 3 Feet Air curtain with remote
3 Feet Air curtain with remote

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 18,900

දින 9
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 5 Feet Air curtain with remote
5 Feet Air curtain with remote

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 25,900

දින 9
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - EUROPACE PORTABLE AIR CONDITIONER
EUROPACE PORTABLE AIR CONDITIONER

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 22,000

දින 9
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - 13000 BTU Inverter Air Con -S13TKH
13000 BTU Inverter Air Con -S13TKH

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 103,990

දින 10
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Air Conditioner Hisense " 18000btu
Air Conditioner Hisense " 18000btu

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 75,000

දින 10
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Portable Aircon Italy Japan.
Portable Aircon Italy Japan.

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 35,000

දින 10
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - PORTABLE AIR COOLER 20L.
PORTABLE AIR COOLER 20L.

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 22,490

දින 11
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Wall Mounted Air Conditioner 12000BTU
Wall Mounted Air Conditioner 12000BTU

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 64,950

දින 11
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Split Type Air Conditioner 24000BTU.
Split Type Air Conditioner 24000BTU.

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 112,900

දින 11
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Recondition Air Conditioner
Recondition Air Conditioner

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 28,000

දින 11
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Honny well portable air conditioner.
Honny well portable air conditioner.

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 32,500

දින 11
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - Air cooler
Air cooler

කොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 15,000

දින 12
වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග-කොළඹ - MEDIA AIR CONDITIONER 12000BTU'
MEDIA AIR CONDITIONER 12000BTU'

සාමාජිකයාකොළඹ, වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග

රු 59,990

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!