වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - PERSONAL SCALE -COLOR
PERSONAL SCALE -COLOR

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,490

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Hangers
Hangers

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 50

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Singer Sawing Machine
Singer Sawing Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 15,000

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - MAGIC MESH - SCREEN DOOR
MAGIC MESH - SCREEN DOOR

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 899

දින 11
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - PERSONAL SCALE -COLOR
PERSONAL SCALE -COLOR

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,490

දින 12
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Stackable Shoe Rack With Cover
Stackable Shoe Rack With Cover

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,500

දින 13
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Drinking Manual Water Pump
Drinking Manual Water Pump

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 650

දින 13
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - WATER PUMP -PORTABLE
WATER PUMP -PORTABLE

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 500

දින 14
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - DOUBLE POLE CLOTH RACK
DOUBLE POLE CLOTH RACK

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,990

දින 15
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - DOUBLE POLE CLOTH RACK
DOUBLE POLE CLOTH RACK

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,650

දින 18
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Healthy Spray Mop
Healthy Spray Mop

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,950

දින 20
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - DOUBLE POLE CLOTH RACK
DOUBLE POLE CLOTH RACK

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,500

දින 20
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - HANDY STITCH
HANDY STITCH

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,290

දින 20
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - KITCHEN SCALE - 07KG
KITCHEN SCALE - 07KG

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 990

දින 20
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Tempered Glass Digital Personal Scale
Tempered Glass Digital Personal Scale

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,500

දින 22
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Mop and Broom Holder
Mop and Broom Holder

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,200

දින 22
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Carry Furnishings Easier
Carry Furnishings Easier

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 850

දින 23
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Single Pole Clothes Rack
Single Pole Clothes Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,950

දින 23
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - SINGLE POLE CLOTH RACK
SINGLE POLE CLOTH RACK

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,990

දින 25
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Double Sided Mop with Self-Wringing
Double Sided Mop with Self-Wringing

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,750

දින 26
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Hi-Quality Three Layer Clothes
Hi-Quality Three Layer Clothes

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,950

දින 26
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Automatic Air Freshener & Diffuser
Automatic Air Freshener & Diffuser

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,750

දින 29
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - MANUAL WATER DISPENSER #11471
MANUAL WATER DISPENSER #11471

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 490

දින 34
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - MAGIC MESH #11974
MAGIC MESH #11974

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 790

දින 37
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - MINI SEWING MACHINE #11972
MINI SEWING MACHINE #11972

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,750

දින 37
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - ACRYLIC 3 SHELVES RACK #11971
ACRYLIC 3 SHELVES RACK #11971

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,950

දින 37

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!