වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 17 න් 1-17 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - TEMPERED GLASS DIGITAL SCALE - CIRCLE
TEMPERED GLASS DIGITAL SCALE - CIRCLE

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,190

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - DOUBLE SIDED LAZY MOP
DOUBLE SIDED LAZY MOP

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,950

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Rechargeable Mosquito Swatter
Rechargeable Mosquito Swatter

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 750

දින 8
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Mop - Pull Handle to Squeeze
Mop - Pull Handle to Squeeze

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,050

දින 19
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Magic Spin Mop
Magic Spin Mop

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,200

දින 19
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Hurricane Spin Broom
Hurricane Spin Broom

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,500

දින 19
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - DOUBLE SIDED TWIN DRAFT GUARD
DOUBLE SIDED TWIN DRAFT GUARD

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 350

දින 21
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - COCKROACH CATCHER
COCKROACH CATCHER

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 590

දින 21
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 1288 SINGER SEWING MACHINE
1288 SINGER SEWING MACHINE

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 19,999

දින 29
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - CAMISOLE RACK
CAMISOLE RACK

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 170

දින 30
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - MAGIC SPIN MOP
MAGIC SPIN MOP

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,990

දින 37
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - SWEEP DRAG ALL-IN-ONE MOP
SWEEP DRAG ALL-IN-ONE MOP

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,990

දින 99
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - STYLISH WOODEN WALL CLOCK
STYLISH WOODEN WALL CLOCK

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,990

දින 99
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - DIAMOND STAINLESS STEEL WATER FILTER
DIAMOND STAINLESS STEEL WATER FILTER

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,399

දින 225
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - MEDICINE CASE
MEDICINE CASE

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 690

දින 413
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - SONIC CLEANING BRUSH
SONIC CLEANING BRUSH

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,190

දින 421
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - NEW METAL PAINT ZOOM
NEW METAL PAINT ZOOM

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 8,690

දින 421

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!