වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Singer 972 Sawing Machine
Singer 972 Sawing Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 23,000

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Singer Swing Machine
Singer Swing Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 8,000

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Sewing Machine
Sewing Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 18,000

දින 6
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Mini Sewing Machine
Mini Sewing Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,000

දින 20
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Aluminium Cloths Rack
Aluminium Cloths Rack

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,000

දින 20
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Singer Sewing Machine
Singer Sewing Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 20,000

දින 22
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Sewing Machine Brandnew
Sewing Machine Brandnew

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 28,000

දින 29
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser
Water Dispenser

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 18,000

දින 37
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Three Layer Clothe Rack
Three Layer Clothe Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,000

දින 38
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Washing Machine Cover
Washing Machine Cover

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 850

දින 38
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 3 layer rack
3 layer rack

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,999

දින 43
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Aquaworks Hot and Cool Water Filter
Aquaworks Hot and Cool Water Filter

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 10,900

දින 44
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Singer Zig-zag Machine
Singer Zig-zag Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 20,000

දින 49
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Ironing Table
Ironing Table

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,250

දින 52
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Towel Rack
Towel Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,950

දින 52

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!