වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - ROTO SWEEP ROTATING SWEEPER
ROTO SWEEP ROTATING SWEEPER

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,900

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Three Layer Clothe Rack
Three Layer Clothe Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,500

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Spin Mop
Spin Mop

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,900

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - DRINKING WATER PUMP
DRINKING WATER PUMP

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 699

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 3 Layer Cloth Rack
3 Layer Cloth Rack

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,200

දින 13
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Washing Machine Stand
Washing Machine Stand

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,500

දින 19
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Handy stitch
Handy stitch

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,200

දින 22
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - WASHING MACHINE COVER
WASHING MACHINE COVER

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 750

දින 23
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser
Water Dispenser

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,550

දින 26
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Singer Embroidery machine
Singer Embroidery machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 23,000

දින 26
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Sun Star Machine
Sun Star Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 25,000

දින 26
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Cylinder Trolley Brandnew
Cylinder Trolley Brandnew

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,500

දින 29
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Table Mat
Table Mat

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,300

දින 30
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Towel Rack Brand-new
Towel Rack Brand-new

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,500

දින 30
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Double Pole Telescopic Clothe Rack
Double Pole Telescopic Clothe Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,199

දින 30
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Iron Board Cover
Iron Board Cover

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 850

දින 31
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - HOUSEHOLD SEWING MACHINE with TABLE
HOUSEHOLD SEWING MACHINE with TABLE

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 8,250

දින 31
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Roll and Go
Roll and Go

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,350

දින 32
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Hurricane Spin Scubber
Hurricane Spin Scubber

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,300

දින 34
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Filter Hot and Cool brand new
Water Filter Hot and Cool brand new

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 10,900

දින 34
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Sewing machine
Sewing machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 8,000

දින 35
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Classic Ironing Table
Classic Ironing Table

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,680

දින 46
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Luxury fruit basket
Luxury fruit basket

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,600

දින 49
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Wasing machine cover
Wasing machine cover

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 700

දින 51
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Ironing Table
Ironing Table

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,000

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!