දැන්විම් 13 න් 1-13 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Sliding Gate
Sliding Gate

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 35,000

පැය 8
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Railing gate
Railing gate

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 25,000

පැය 9
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Satalima
Satalima

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 180,000

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Tall window (complete)
Tall window (complete)

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 45,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - 3 Part windows with frame
3 Part windows with frame

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 35,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Wall spikes
Wall spikes

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 475

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Steel railing gate
Steel railing gate

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 25,000

දින 6
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Sliding Gate
Sliding Gate

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 35,000

දින 7
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Windows & door with frames
Windows & door with frames

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 35,000

දින 31
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - WALL SPIKE
WALL SPIKE

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 475

දින 34
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Sliding Garage Gate
Sliding Garage Gate

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 25,000

දින 35
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Polymer Manhole cover 400 *
Polymer Manhole cover 400 *

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,850

දින 39
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Out Door Windows Roof ( Stand Steel)
Out Door Windows Roof ( Stand Steel)

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 6,500

දින 41

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!