වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 7,114 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි රථවාහන සේවා

රථවාහන සේවා-කොළඹ - Van for hire kdh high roof
Van for hire kdh high roof

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 40

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Bus for hire fuso 33 seater
Bus for hire fuso 33 seater

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 55

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - ඔබට අනගි උපරිම ලීසිං අවස්ථාවක් 🚘 Wagonr Stingray
ඔබට අනගි උපරිම ලීසිං අවස්ථාවක් 🚘 Wagonr Stingray

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 345,000

විනාඩි 15
රථවාහන සේවා-කොළඹ - ඔබට අනගි උපරිම ලීසිං අවස්ථාවක් Wagonr FZ
ඔබට අනගි උපරිම ලීසිං අවස්ථාවක් Wagonr FZ

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 295,000

විනාඩි 22
රථවාහන සේවා-කොළඹ - ඔබට අනගි උපරිම ලීසිං අවස්ථාවක් Wagonr FX
ඔබට අනගි උපරිම ලීසිං අවස්ථාවක් Wagonr FX

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 245,000

විනාඩි 23
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Lorry Hire - කොළඹ හා අවට නගරවල
Lorry Hire - කොළඹ හා අවට නගරවල

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

විනාඩි 25
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Toyota Premio Car For Rent 062
Toyota Premio Car For Rent 062

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 4,000

පැය 1 යි
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Rent a Car Suzuki Every Buddy Van 061
Rent a Car Suzuki Every Buddy Van 061

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 3,500

පැය 1 යි
රථවාහන සේවා-කොළඹ - ඩිලිවරි ලොරි Lorry Hire Movers
ඩිලිවරි ලොරි Lorry Hire Movers

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 950

පැය 1 යි
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Lorry for hire
Lorry for hire

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 12,500

පැය 1 යි
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Rent a Car Toyota Vitz 059
Rent a Car Toyota Vitz 059

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 2,500

පැය 1 යි
රථවාහන සේවා-කොළඹ - ලොරි සහ සේවකයින් | Lorry Hire
ලොරි සහ සේවකයින් | Lorry Hire

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

පැය 1 යි
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Coaster Bus for Hire
Coaster Bus for Hire

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 55

රථවාහන සේවා-ගම්පහ - RENT A CAR SUZUKI AQUA 058
RENT A CAR SUZUKI AQUA 058

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 3,500

පැය 1 යි
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - RENT A CAR SUZUKI WAGON R 057
RENT A CAR SUZUKI WAGON R 057

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 3,000

පැය 1 යි
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Toyota 141 Car for Rent 054
Toyota 141 Car for Rent 054

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 3,000

පැය 1 යි
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Rent a Car Suzuki Swift 053
Rent a Car Suzuki Swift 053

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 2,500

පැය 1
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Lorry For Hire නිවාස කාර්යාල මාරුවට
Lorry For Hire නිවාස කාර්යාල මාරුවට

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

පැය 1
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - RENT A CAR HONDA INSIGHT 052
RENT A CAR HONDA INSIGHT 052

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 3,500

පැය 1
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Toyota Prius Car for Rent 051
Toyota Prius Car for Rent 051

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 3,500

පැය 1
රථවාහන සේවා-ගාල්ල - LOAN WAGON R STINGRAY/ SPEED DRAFT
LOAN WAGON R STINGRAY/ SPEED DRAFT

ගාල්ල, රථවාහන සේවා

රු 1,916

පැය 1
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Rent a Car Suzuki Alto 050
Rent a Car Suzuki Alto 050

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 1,800

පැය 1
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Honda Vezel Car for Rent 049
Honda Vezel Car for Rent 049

සාමාජිකයාගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 5,000

පැය 1
රථවාහන සේවා-කොළඹ - Lorry For Hire | නගරය තුල
Lorry For Hire | නගරය තුල

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

පැය 1
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Wagon R for rent
Wagon R for rent

ගම්පහ, රථවාහන සේවා

පැය 1
රථවාහන සේවා-ගම්පහ - Wedding car
Wedding car

ගම්පහ, රථවාහන සේවා

රු 3,000

රථවාහන සේවා-කොළඹ - Rent a Car Suzuki Every 7 Seater Van
Rent a Car Suzuki Every 7 Seater Van

සාමාජිකයාකොළඹ, රථවාහන සේවා

රු 2,500

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!