වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 137 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - 2 Stork Three Wheeler
2 Stork Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 120,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

පැය 2
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

පැය 9
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Branded Three Wheel 2019
Branded Three Wheel 2019

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

පැය 9
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Four Stroke Three Wheel
Bajaj Four Stroke Three Wheel

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

පැය 12
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Re Three Wheel
Bajaj Re Three Wheel

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - bajaj 4 stroke new wheel
bajaj 4 stroke new wheel

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Four Stork Wheel
Four Stork Wheel

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - RE WHEEL BAJAJ NEW
RE WHEEL BAJAJ NEW

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three Wheel
Bajaj Three Wheel

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 525,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 310,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - BRAND NEW 2019 DILRU THREE Wheeler
BRAND NEW 2019 DILRU THREE Wheeler

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj 2 stroke Three Wheeler
Bajaj 2 stroke Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 274,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three wheel 2014
Bajaj Three wheel 2014

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 75,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 402,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 670,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - 2 Stroke Three Wheeler
2 Stroke Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 350,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - 2 Stork Three Wheeler
2 Stork Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 120,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Branded 4 Stork Wheeler
Branded 4 Stork Wheeler

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 210,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - New Four Stroke Wheel Bajaj
New Four Stroke Wheel Bajaj

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 210,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 198,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three wheeler
Three wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 435,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Piaagio Ape Theree Wheeler
Piaagio Ape Theree Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 545,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three wheeler
Three wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 498,000

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!