වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 120 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - 4 Stroke Three Wheeler
4 Stroke Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

පැය 1
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - 4 Stroke Brand New Bajaj Wheeler ✅💯
4 Stroke Brand New Bajaj Wheeler ✅💯

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

පැය 7
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - 2018 🛣🛣✔️✔️Brandnew three wheeler
2018 🛣🛣✔️✔️Brandnew three wheeler

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

පැය 8
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - TVS THREE WHEEL
TVS THREE WHEEL

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 295,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 580,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - AAG-#### Three Wheeler
AAG-#### Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 580,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three wheeler
Three wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 330,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj New Three Wheeler 2018
Bajaj New Three Wheeler 2018

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj 4 stroke
Bajaj 4 stroke

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 510,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 345,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Brand New Bajaj Re Wheelers ✅💯
Brand New Bajaj Re Wheelers ✅💯

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - New Wheeler 2018 Bajaj Re🈴🎇
New Wheeler 2018 Bajaj Re🈴🎇

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 545,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 498,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - 2018 අලුත්ම ත්‍රීරෝද රථ
2018 අලුත්ම ත්‍රීරෝද රථ

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Brand New Stoke 2018
Bajaj Brand New Stoke 2018

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 373,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - 🉐✔️💯2018 New three wheeler
🉐✔️💯2018 New three wheeler

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Re Brand New Stoke 2018
Bajaj Re Brand New Stoke 2018

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 555,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 257,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!