වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 196 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 625,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj four stroke three wheeler
Bajaj four stroke three wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 512,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - BAJAJ THREEWHEALER
BAJAJ THREEWHEALER

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 590,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - 2 Stroke Three Wheeler
2 Stroke Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 480,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj 4stock three wheeler
Bajaj 4stock three wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 509,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 530,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 509,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - (2018) BRANDNEW BAJAJ THREEHWEELER
(2018) BRANDNEW BAJAJ THREEHWEELER

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three wheeler Bajaj 4 Stroke
Three wheeler Bajaj 4 Stroke

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 95,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 390,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - B/ N 2018 BAJAJ Theeler wheeler
B/ N 2018 BAJAJ Theeler wheeler

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three wheeler new [ 2018 ]
Three wheeler new [ 2018 ]

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - THE BEST BAJAJ 2018
THE BEST BAJAJ 2018

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - TVS King Three Wheeler
TVS King Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 370,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - BRANDNEW BAJAJ THREE WHEELER
BRANDNEW BAJAJ THREE WHEELER

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Threeweel
Bajaj Threeweel

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 385,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - 2stork Three wheeler
2stork Three wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 360,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 530,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three wheeler
Three wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 185,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - BRANDNEW BAJAJ THREEWHEELER
BRANDNEW BAJAJ THREEWHEELER

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three wheeler bajaj 4 stock
Three wheeler bajaj 4 stock

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 135,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - THREE WHEELER
THREE WHEELER

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 385,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!