වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 60 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 630,000

පැය 1
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj 4 stroke Three Wheeler
Bajaj 4 stroke Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 548,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj RE 205 Three Wheeler
Bajaj RE 205 Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 555,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 580,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 385,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj 4 stroke Three Wheeler
Bajaj 4 stroke Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 489,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj 4stoke Three Wheel
Bajaj 4stoke Three Wheel

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 509,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj 2 stroke Three Wheeler
Bajaj 2 stroke Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 265,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 335,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three wheeler 2011
Bajaj Three wheeler 2011

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 530,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three wheeler
Three wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 210,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Unregistered 2018 - kegalla
Unregistered 2018 - kegalla

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Piaggio Three Wheeler-Truck
Piaggio Three Wheeler-Truck

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 510,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three wheeler 2003
Bajaj Three wheeler 2003

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 242,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three wheeler 2008
Bajaj Three wheeler 2008

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 60,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 720,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj 2 Stroke Three wheeler
Bajaj 2 Stroke Three wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 350,000

දින 17
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Piaggio Diesel Three Wheeler
Piaggio Diesel Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 437,000

දින 19
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 110,000

දින 19
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 165,000

දින 19
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 695,000

දින 20
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Unregistered Bajaj RE 2018
Unregistered Bajaj RE 2018

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 22
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - BAJAJ NEW - ත්‍රී රෝද රථ
BAJAJ NEW - ත්‍රී රෝද රථ

සාමාජිකයාකෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 23
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Three Wheeler
Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 620,000

දින 24
ත්‍රී රෝද රථ-කෑගල්ල - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කෑගල්ල, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!