වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 58 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-පුත්තලම - TVS King Three wheeler
TVS King Three wheeler

පුත්තලම, ත්‍රී රෝද රථ

රු 315,000

ත්‍රී රෝද රථ-පුත්තලම - BAJAJ 2 STROKE THREE-WHEELER
BAJAJ 2 STROKE THREE-WHEELER

පුත්තලම, ත්‍රී රෝද රථ

රු 215,000

පැය 4
ත්‍රී රෝද රථ-පුත්තලම - BAJAJ 2 STORKE THREE WHEELER
BAJAJ 2 STORKE THREE WHEELER

පුත්තලම, ත්‍රී රෝද රථ

රු 145,000

පැය 6
ත්‍රී රෝද රථ-පුත්තලම - Three Wheeler
Three Wheeler

පුත්තලම, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

පැය 8
ත්‍රී රෝද රථ-පුත්තලම - BAJAJ 4 STROKE THREE WHEELER
BAJAJ 4 STROKE THREE WHEELER

පුත්තලම, ත්‍රී රෝද රථ

රු 575,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-පුත්තලම - Three Wheeler
Three Wheeler

පුත්තලම, ත්‍රී රෝද රථ

රු 165,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-පුත්තලම - BAJAJ 2 STROKE THREE WHEELER
BAJAJ 2 STROKE THREE WHEELER

පුත්තලම, ත්‍රී රෝද රථ

රු 175,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-පුත්තලම - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

පුත්තලම, ත්‍රී රෝද රථ

රු 145,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-පුත්තලම - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

පුත්තලම, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-පුත්තලම - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

පුත්තලම, ත්‍රී රෝද රථ

රු 585,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-පුත්තලම - Bajaj 2 stroke Three Wheeler
Bajaj 2 stroke Three Wheeler

පුත්තලම, ත්‍රී රෝද රථ

රු 280,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-පුත්තලම - Bajaj 2 stroke Three Wheeler
Bajaj 2 stroke Three Wheeler

පුත්තලම, ත්‍රී රෝද රථ

රු 160,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-පුත්තලම - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

පුත්තලම, ත්‍රී රෝද රථ

රු 600,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-පුත්තලම - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

පුත්තලම, ත්‍රී රෝද රථ

රු 80,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-පුත්තලම - Piaggio Three Wheeler
Piaggio Three Wheeler

පුත්තලම, ත්‍රී රෝද රථ

රු 390,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-පුත්තලම - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

පුත්තලම, ත්‍රී රෝද රථ

රු 70,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-පුත්තලම - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

පුත්තලම, ත්‍රී රෝද රථ

රු 700,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-පුත්තලම - Three Wheeler
Three Wheeler

පුත්තලම, ත්‍රී රෝද රථ

රු 285,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-පුත්තලම - Three Wheeler
Three Wheeler

පුත්තලම, ත්‍රී රෝද රථ

රු 350,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-පුත්තලම - Three wheeler
Three wheeler

පුත්තලම, ත්‍රී රෝද රථ

රු 430,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-පුත්තලම - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

පුත්තලම, ත්‍රී රෝද රථ

රු 385,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-පුත්තලම - Bajaj Three Wheeler 1999
Bajaj Three Wheeler 1999

පුත්තලම, ත්‍රී රෝද රථ

රු 190,000

දින 17
ත්‍රී රෝද රථ-පුත්තලම - BAJAJ THREE WHEELER 2018
BAJAJ THREE WHEELER 2018

සාමාජිකයාපුත්තලම, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 18
ත්‍රී රෝද රථ-පුත්තලම - Bajaj New
Bajaj New

සාමාජිකයාපුත්තලම, ත්‍රී රෝද රථ

රු 225,000

දින 19
ත්‍රී රෝද රථ-පුත්තලම - 206 Bajaj three wheeler
206 Bajaj three wheeler

පුත්තලම, ත්‍රී රෝද රථ

රු 160,000

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!