වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 249 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2010

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 530,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Three Wheeler
Three Wheeler

2015

සාමාජිකයාමාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 683,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2019

සාමාජිකයාමාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

පැය 3
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj 4 Stroke Three Wheel
Bajaj 4 Stroke Three Wheel

2014

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 590,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Three Wheeler
Three Wheeler

2006

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 395,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Three Wheelers
Three Wheelers

2015

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 100,000

ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Re Bajaj Brand New 4 Stroke
Re Bajaj Brand New 4 Stroke

2019

සාමාජිකයාමාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 210,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2019

සාමාජිකයාමාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2019

සාමාජිකයාමාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj
Bajaj

2015

සාමාජිකයාමාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 635,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Three wheeler
Three wheeler

2019

සාමාජිකයාමාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2011

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 570,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2015

සාමාජිකයාමාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 708,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2010

සාමාජිකයාමාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 558,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2015

සාමාජිකයාමාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 695,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Three Wheeler
Three Wheeler

2014

සාමාජිකයාමාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 685,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Three Wheeler
Three Wheeler

2017

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 120,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Piaggio ape Three wheel
Piaggio ape Three wheel

2010

සාමාජිකයාමාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 500,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2012

සාමාජිකයාමාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 629,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj 4 Stroke Three Wheel
Bajaj 4 Stroke Three Wheel

2015

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 650,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Three Wheeler
Three Wheeler

2005

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 430,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2008

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 435,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Brand New Three Wheeler
Brand New Three Wheeler

2019

සාමාජිකයාමාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2019

සාමාජිකයාමාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Branded Bajaj Three Wheel 2019
Branded Bajaj Three Wheel 2019

2019

සාමාජිකයාමාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Three wheeler
Three wheeler

2019

සාමාජිකයාමාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2011

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 545,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!