වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 134 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Piaggio Three wheeler
Piaggio Three wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 510,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Three Wheeler
Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 190,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Piaggio Three wheeler
Piaggio Three wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 510,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 475,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 590,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 310,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - 4 Stroke Three Wheeler
4 Stroke Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 580,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 640,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Three Wheeler
Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 295,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Three Wheeler
Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 545,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාමාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 435,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 180,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - 2 Stroke Three Wheeler
2 Stroke Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 130,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Piaggio Ape Three Wheeler
Piaggio Ape Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 420,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 495,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Piaggio Three Wheeler-Lorry
Piaggio Three Wheeler-Lorry

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 350,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three WheelerUnregistered
Bajaj Three WheelerUnregistered

සාමාජිකයාමාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 315,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj 2 stroke three wheeler
Bajaj 2 stroke three wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 219,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 488,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 710,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 420,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 510,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 375,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 265,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 380,000

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!