වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 223 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 370,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාමාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 615,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාමාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 598,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Three Wheeler
Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 600,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 675,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - THREE WHEEL BAJAJ RE NEW
THREE WHEEL BAJAJ RE NEW

සාමාජිකයාමාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - 2018 BRAND NEW Three wheeler
2018 BRAND NEW Three wheeler

සාමාජිකයාමාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj 2 stoke Three Wheeler
Bajaj 2 stoke Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 60,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 370,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Three wheeler
Three wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 740,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Threewheel for Sale
Threewheel for Sale

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 190,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 565,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - RE WHEELER 2018 NEW
RE WHEELER 2018 NEW

සාමාජිකයාමාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - බජාජ් - රටේ තියෙන හොඳම
බජාජ් - රටේ තියෙන හොඳම

සාමාජිකයාමාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 430,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 555,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 523,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාමාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 678,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 190,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Piaggio Three Wheeler
Piaggio Three Wheeler

සාමාජිකයාමාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 500,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Piaggio Three Wheeler
Piaggio Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 180,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 355,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Piaggio Truck Model Three Wheeler
Piaggio Truck Model Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 350,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj re 2015
Bajaj re 2015

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 688,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 235,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-මාතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

මාතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 240,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!