වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 164 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - හොඳම 1 - 2018 RE
හොඳම 1 - 2018 RE

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

පැය 1
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj three Wheeler
Bajaj three Wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 285,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj Threewheel
Bajaj Threewheel

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 535,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - THREE WHEELER 2018 NEW
THREE WHEELER 2018 NEW

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - හොඳම 1,BAJAJ
හොඳම 1,BAJAJ

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Piaggio Three Wheeler For Sale
Piaggio Three Wheeler For Sale

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 625,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - BAJAJ SP THREE WHEELER
BAJAJ SP THREE WHEELER

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj three wheel
Bajaj three wheel

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - BAJAJ RE 2018 THREE WHEEL
BAJAJ RE 2018 THREE WHEEL

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - BAJAJ RE 2018 BRAND NEW
BAJAJ RE 2018 BRAND NEW

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - රටේ තියෙන හොඳම 1-BAJAJ 2018⭕️⭕️
රටේ තියෙන හොඳම 1-BAJAJ 2018⭕️⭕️

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - BEST BAJAJ WHEELERS 2018
BEST BAJAJ WHEELERS 2018

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - BAJAJ,රටේ තියෙන හොඳම 1- 2018
BAJAJ,රටේ තියෙන හොඳම 1- 2018

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 430,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - BAJAJ RE 2018
BAJAJ RE 2018

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - රටේ තියෙන හොඳම 1-BAJAJ🔊🔊🔹🔹
රටේ තියෙන හොඳම 1-BAJAJ🔊🔊🔹🔹

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj three Wheeler
Bajaj three Wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 185,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - 2018 NEW THREE WHEELER BAJAJ
2018 NEW THREE WHEELER BAJAJ

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 290,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Three Wheeler
Three Wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 380,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj three Wheeler
Bajaj three Wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 320,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - TVS Three Wheeler for sale
TVS Three Wheeler for sale

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 300,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - BAJAJ RE 2018 NEW
BAJAJ RE 2018 NEW

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!