වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 143 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

පැය 3
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 695,000

පැය 3
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj three Wheeler
Bajaj three Wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 180,000

පැය 4
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Three Wheeler
Three Wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 590,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Three wheeler bajaj 2018
Three wheeler bajaj 2018

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - BAJAJ BRAND NEW THREE WHEELER
BAJAJ BRAND NEW THREE WHEELER

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj 4 Storke Model 2009
Bajaj 4 Storke Model 2009

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 75,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - 2018 BAJAJ NEW WHEELER
2018 BAJAJ NEW WHEELER

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj 4 Stoke Threewheel
Bajaj 4 Stoke Threewheel

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 538,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj three Wheeler
Bajaj three Wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 675,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Three wheeler
Three wheeler

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - RE UG බජාජ්
RE UG බජාජ්

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Green ug bajaj 4 stroke new
Green ug bajaj 4 stroke new

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj three wheeler
Bajaj three wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 285,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - බජාජ් ත්‍රීරෝද රථ
බජාජ් ත්‍රීරෝද රථ

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - TVS Three Wheeler
TVS Three Wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 475,000

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj three Wheeler
Bajaj three Wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 515,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - TVS king three wheeler
TVS king three wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 340,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj three Wheeler
Bajaj three Wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 610,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj three wheller
Bajaj three wheller

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 140,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Three Wheeler
Three Wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 675,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 590,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!