වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 90 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj 4 Stroke 2013 Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke 2013 Three Wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 600,000

පැය 11
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj Three Wheeler Customized
Bajaj Three Wheeler Customized

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 620,000

පැය 12
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 440,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj 2 Stroke Three Wheel
Bajaj 2 Stroke Three Wheel

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 160,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj Threewheeler
Bajaj Threewheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 175,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj Threewheeler
Bajaj Threewheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 210,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 795,120

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Three Wheeler
Three Wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 370,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Re Four Stork Wheel
Re Four Stork Wheel

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Brand New Three Wheeler
Brand New Three Wheeler

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 795,120

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Re Green 205 New Four Stroke
Re Green 205 New Four Stroke

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - 4 Stroke Three wheeler
4 Stroke Three wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 510,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - අඩුම මූලික ගෙවිම
අඩුම මූලික ගෙවිම

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 150,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Re Three Wheeler Four Stroke
Re Three Wheeler Four Stroke

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 795,120

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - බාජාජ් ත්‍රීරෝද රථ
බාජාජ් ත්‍රීරෝද රථ

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 795,120

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj threewheeler
Bajaj threewheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 410,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj threewheeler
Bajaj threewheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 425,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 175,000

දින 9
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Three Wheel
Three Wheel

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 795,120

දින 10
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj 4stroke Threewheel 2016
Bajaj 4stroke Threewheel 2016

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 150,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj Threewheelers
Bajaj Threewheelers

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 230,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 460,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj Three Wheeler 2012
Bajaj Three Wheeler 2012

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 125,000

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!