වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 40 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 720,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj 4 stoke
Bajaj 4 stoke

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 500,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj 4 Stroke Three wheeler
Bajaj 4 Stroke Three wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 420,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj 202 three wheeler
Bajaj 202 three wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 155,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Three Wheeler
Three Wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 600,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj 2 stroke three Wheel 206
Bajaj 2 stroke three Wheel 206

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 160,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Three Wheeler
Three Wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 440,000

දින 16
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

දින 20
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj- 2018 Three Wheeler
Bajaj- 2018 Three Wheeler

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 225,000

දින 21
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Three wheeler
Three wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 325,000

දින 21
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Three wheeler
Three wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 380,000

දින 23
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj 2 stoke Three Wheel GQ
Bajaj 2 stoke Three Wheel GQ

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 310,000

දින 23
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj 2 stoke
Bajaj 2 stoke

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 95,000

දින 27
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj Three wheeler 2015
Bajaj Three wheeler 2015

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 620,000

දින 28
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 615,000

දින 29
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj 2 Stroke three Wheeler
Bajaj 2 Stroke three Wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 425,000

දින 29
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Three Wheeler
Three Wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 570,000

දින 29
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Three Wheel
Three Wheel

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 360,000

දින 31
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 500,000

දින 31
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj Three wheeler
Bajaj Three wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 265,000

දින 33
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Three Wheeler
Three Wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 235,000

දින 34
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 295,000

දින 36
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 300,000

දින 38
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj 4 stoke Three Wheeler
Bajaj 4 stoke Three Wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 650,000

දින 41
ත්‍රී රෝද රථ-අනුරාධපුර - Bajaj 2 stoke HK Three wheeler
Bajaj 2 stoke HK Three wheeler

අනුරාධපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 320,000

දින 42

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!