වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 122 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-රත්නපුර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

රත්නපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 435,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-රත්නපුර - Piaggio Three Wheeler
Piaggio Three Wheeler

රත්නපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 310,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-රත්නපුර - Piaggio Three Wheeler
Piaggio Three Wheeler

රත්නපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-රත්නපුර - Piaggio Three Wheeler
Piaggio Three Wheeler

රත්නපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 95,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-රත්නපුර - තිවීල් රථයක් විකිනීමට
තිවීල් රථයක් විකිනීමට

රත්නපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 225,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-රත්නපුර - Bajaj re 4storke Three Wheel
Bajaj re 4storke Three Wheel

රත්නපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 695,000

දින 2
ත්‍රී රෝද රථ-රත්නපුර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

රත්නපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 685,000

දින 3
ත්‍රී රෝද රථ-රත්නපුර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

රත්නපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 195,000

දින 4
ත්‍රී රෝද රථ-රත්නපුර - Bajaj three wheleer
Bajaj three wheleer

රත්නපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 5
ත්‍රී රෝද රථ-රත්නපුර - AAK 3 wheel
AAK 3 wheel

රත්නපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 505,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-රත්නපුර - Piaggio Three Wheeler
Piaggio Three Wheeler

රත්නපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 520,000

දින 6
ත්‍රී රෝද රථ-රත්නපුර - Bajaj 4strock Three Wheeler 2015
Bajaj 4strock Three Wheeler 2015

රත්නපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 595,000

දින 7
ත්‍රී රෝද රථ-රත්නපුර - THREE WHEELER
THREE WHEELER

රත්නපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 630,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-රත්නපුර - Three Wheeler
Three Wheeler

රත්නපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 8
ත්‍රී රෝද රථ-රත්නපුර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

රත්නපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 430,000

දින 11
ත්‍රී රෝද රථ-රත්නපුර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

රත්නපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 780,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-රත්නපුර - Bajaj 4 strok
Bajaj 4 strok

සාමාජිකයාරත්නපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 485,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-රත්නපුර - Bajaj 4 strok
Bajaj 4 strok

සාමාජිකයාරත්නපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 530,000

දින 12
ත්‍රී රෝද රථ-රත්නපුර - Piaggio APE Three Wheeler
Piaggio APE Three Wheeler

රත්නපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 500,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-රත්නපුර - Piaggio three wheelers
Piaggio three wheelers

රත්නපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 560,000

දින 13
ත්‍රී රෝද රථ-රත්නපුර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

රත්නපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 520,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-රත්නපුර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

රත්නපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 160,000

දින 14
ත්‍රී රෝද රථ-රත්නපුර - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

සාමාජිකයාරත්නපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 495,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-රත්නපුර - Three Wheeler
Three Wheeler

සාමාජිකයාරත්නපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 110,000

දින 15
ත්‍රී රෝද රථ-රත්නපුර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

රත්නපුර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 365,000

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!