කිරිබත්ගොඩ හි විශාලතම වෙළඳපොළ

දැන්විම් 5,992 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි